Home Page / Find Your Therapist / Minna Asplund

Minna Asplund

Psychotherapist, Bachelor of Social Services, Couple therapy
Helsinki, Helsinki
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Children under 13y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
HUOM! EI Kela yksilöpsykoterapia! Olen pari- ja perhepsykoterapeutti. Tällä hetkellä vain etävastaanotot ovat mahdollisia. Itsemaksavat asiakkaat ovat myös lämpimästi tervetulleita etävastaanotolleni.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Recource-oriented family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Crisis and traumas

About me as a therapist

Olen helposti lähestyttävä ja myötäelävä rinnalla kulkija. Kuuntelen ja annan tilaa, tarvittaessa olen myös aktiivinen. Haluan luoda kohtaamisista myönteisen ja asiakkaitani vahvistavan kokemuksen. Työskentelytapani on voimavarakeskeinen, dialoginen sekä asiakaslähtöinen. Minulle on erityisen tärkeää pyrkiä luomaan turvallinen, hyväksyvä sekä luottamuksellinen yhteistyösuhde asiakkaiden kanssa.

About my therapy sessions

Terapiassa voimme jäsentää elämäntilannettasi, etsiä yhdessä ymmärrystä, uusia näkökulmia sekä lähestymistapoja asioihin, jotka auttavat sinua eteenpäin elämässä. Keskeistä kohtaamisissa on asiakkaan hyvinvoinnin, itseymmärryksen/ itsetuntemuksen sekä toimijuuden vahvistuminen. Terapian tavoitteista, työtavoista ja menetelmistä sovimme aina yhdessä.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Processing my past Challenging life situation Personal growth and development Difficulty sleeping Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Pregnancy & birth
My professional background and knowledge

Työkokemukseni on hyvin laaja-alainen. Olen työskennellyt varhaiskasvatuksessa, äitiys- ja lastenneuvolassa, perheneuvolassa sekä Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeissa. Kohdaten vanhempia, aikuisia, lapsia ja perheitä hyvin erilaisissa ja vaativissakin elämäntilanteissa.

Lisäkoulutus Lasten psyykkisten häiriöiden ehkäisy neuvolassa/ Varhaisen vuorovaikutuksen koulutus.

Client group

Työskentelen aikuisten ja nuorten yli 16-vuotiaiden, parien ja perheiden kanssa. Vastaanotollani tuttuja teemoja ovat synnytyksen jälkeinen masennus, erilaiset vanhemmuuden haasteet, elämänhallinnan- ja jaksamisen haasteet, työelämän muutosvaiheet, ihmissuhdeongelmat, mielialahäiriöt, masennus, ahdistus, uupumus, stressi, parisuhde kysymykset, ero tai sen uhka. Pitkän äitiys- ja lasten neuvolatyön kokemuksen myötä erityisen lähellä sydäntäni ovat myös vauvan odotukseen, synnytykseen, varhaiseen vuorovaikutukseen liittyvät asiat, varhainen vanhemmuus sekä vauvaperhe-elämä. Työskentely voidaan halutessanne aloittaa jo odotusaikana.

HUOM! Kela oikeus pari- ja perheterapian sekä vanhempainohjauksen osalta.

First session price

100.00

Regular session price

100.00

Pricing details

Hinnasto:

Pariterapia: 180,00/ 90 min. (Kela)
Pariterapia: 160,00/ 60 min. (Kela)
Perheterapia: 180,00/ 90 min. (Kela)
Vanhempainohjaus: 100,00/ 60 min.(Kela)
Yksilöterapia: 120,00/ 60 min.