Home Page / Find Your Therapist / Minna Asplund

Minna Asplund

Psychotherapist, Bachelor of Social Services, Couple therapy
Helsinki,
Finnish
Customer Groups
Families Couples Children under 13y Youth 13-17y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
HUOM! EI Kela yksilöpsykoterapia! Olen pari- ja perhepsykoterapeutti. Tällä hetkellä vain etätapaamiset ovat mahdollisia. Kokemuksesta voin kertoa, että etävastaanotot onnistuvat hyvin. Asiakkaiden palaute on ollut hyvin myönteistä.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Recource-oriented family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Crisis and traumas

About me as a therapist

Olen helposti lähestyttävä ja myötäelävä rinnalla kulkija. Kuuntelen ja annan tilaa, tarvittaessa olen myös aktiivinen. Haluan luoda kohtaamisista myönteisen ja asiakkaitani vahvistavan kokemuksen. Työskentelytapani on voimavarakeskeinen, dialoginen sekä asiakaslähtöinen. Minulle on erityisen tärkeää pyrkiä luomaan turvallinen, hyväksyvä sekä luottamuksellinen yhteistyösuhde asiakkaiden kanssa.

About my therapy sessions

Terapiassa voimme jäsentää elämäntilannettasi, etsiä yhdessä ymmärrystä, uusia näkökulmia sekä lähestymistapoja asioihin, jotka auttavat sinua eteenpäin elämässä. Keskeistä kohtaamisissa on asiakkaan hyvinvoinnin, itseymmärryksen/ itsetuntemuksen sekä toimijuuden vahvistuminen. Terapian tavoitteista, työtavoista ja menetelmistä sovimme aina yhdessä.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Difficulty sleeping Personal growth and development Challenging life situation Processing my past Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Pregnancy & birth
My professional background and knowledge

Työkokemukseni on hyvin laaja-alainen. Olen työskennellyt varhaiskasvatuksessa, äitiys- ja lastenneuvolassa, perheneuvolassa sekä Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeissa. Kohdaten vanhempia, aikuisia, lapsia ja perheitä hyvin erilaisissa ja vaativissakin elämäntilanteissa.

Lisäkoulutus Lasten psyykkisten häiriöiden ehkäisy neuvolassa/ Varhaisen vuorovaikutuksen koulutus.

Client group

Työskentelen aikuisten ja nuorten yli 16-vuotiaiden, parien ja perheiden kanssa. Vastaanotollani tuttuja teemoja ovat synnytyksen jälkeinen masennus, erilaiset vanhemmuuden haasteet, elämänhallinnan- ja jaksamisen haasteet, työelämän muutosvaiheet, ihmissuhdeongelmat, mielialahäiriöt, masennus, ahdistus, uupumus, stressi, parisuhde kysymykset, ero tai sen uhka. Pitkän äitiys- ja lasten neuvolatyön kokemuksen myötä erityisen lähellä sydäntäni ovat myös vauvan odotukseen, synnytykseen, varhaiseen vuorovaikutukseen liittyvät asiat, varhainen vanhemmuus sekä vauvaperhe-elämä. Työskentely voidaan halutessanne aloittaa jo odotusaikana.

HUOM! Kela oikeus pari- ja perheterapian sekä vanhempainohjauksen osalta.

First session price

100.00

Regular session price

100.00

Pricing details

Hinnasto:

Pariterapia: 180,00/ 90 min. (Kela)
Pariterapia: 160,00/ 60 min. (Kela)
Perheterapia: 180,00/ 90 min. (Kela)
Vanhempainohjaus: 100,00/ 60 min.(Kela)
Yksilöterapia: 120,00/ 60 min.