Home Page / Find Your Therapist / Milla Ylitalo

Milla Ylitalo

Psychotherapist, Master of Health Science (Nutrition), Family therapy
Järvenpää,
Finnish
Customer Groups
Couples Families Youth 13-17y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Olen perheterapeutti, mutta olen mielelläni myös yksilöiden tukena. Tarjoan tukea perheiden tai yksilöiden voimavarojen löytämiseen vaikeissa elämäntilanteissa. Myös opiskelijoiden jaksamiseen liittyvät asiat ovat osaamisaluettani. Teen tällä hetkellä vain etävastaanottoja. HUOM! Ei Kela-terapiaa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Family therapy
Additional Training

Interpersonal psychotherapy (IPT)

About me as a therapist

Olen mielelläni tukena ja mukana pohtimassa, miltä tuntuu, kun huoli läheisen voinnista painaa tai oma jaksaminen on koetuksella. Keskustelu ja kuulluksi tuleminen usein auttavat jäsentämään omaa tilannetta. Lähestymistapani on dialoginen eli tavoitteena on yhteisen ymmärryksen luominen asiakkaan kanssa. Tärkeänä pidän avointa ja suoraa keskustelua, jossa asioita tarkastellaan yhdessä.

About my therapy sessions

Yksilöiden ja parien kanssa työskentelymuoto on yleensä keskustelua, mutta vastaanotolla voidaan käyttää myös muunlaisia keinoja, kuten erilaisten kotitehtävien tekemistä, harjoituksia joissa on tarkoitus tunnistaa ja muuttaa toimintatapoja sekä ongelmien käsittelyä kirjoittamalla ja visualisoimalla.

Perheenjäsenen sairastuminen tai vaikeudet koskettavat koko perhettä. Terapiassa tutkitaan, ymmärretään ja hoidetaan perheen vuorovaikutuksessa ja yksittäisillä perheenjäsenillä esiintyviä vaikeuksia sekä perheen toimintatapoja. Vastaanotolle voi tulla yksin tai yhdessä eri kokoonpanoissa. Myös perheterapiaa voi siis tehdä yksilöterapianakin. Tavoitteena on löytää perheen vuorovaikutusta haittaavia tekijöitä sekä voimavaroja perheen jaksamiseen vaikeissa elämäntilanteissa. Istunnot perustuvat keskusteluun sekä erilaisiin harjoituksiin. Perheterapian menetelmät ovat tarpeenmukaisia. Niitä ovat mm. keskustelu, sukupuun piirtäminen, kirjeiden kirjoittaminen, toiminnalliset harjoitukset.

Issues often worked with
Psychotic disorders Bipolar disorder Burnout To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Treatment of physical illness Hurting yourself Personality disorders Self-destructive thoughts Challenging life situation Feeling bad Challenges in parenting Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Adoption & placement Personality disorders People with intellectual disabilities Child welfare Psychotic disorders Bipolar disorder
My professional background and knowledge

Olen koulutukseltani perheterapeutti, terveystieteiden maisteri (sairaanhoidon opettaja) ja sairaanhoitaja. Olen työskennellyt työurani varrella sekä perheiden että yksilöiden kanssa: akuutilla psykiatrisella vastaanotto-osastolla, perusterveydenhuollossa, nuorten matalankynnyksen palvelussa sekä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten perheiden parissa. Erilaiset psykiatriset häiriöt ovat minulle tuttuja työhistoriastani käsin. Olen tehnyt yhteistyötä lastensuojelun kanssa ja toiminut kouluttajana lastensuojeluyksiköissä sekä opettajana sairaanhoidon opiskelijoille.

Client group

Erityiskysymyksiä voivat olla esim. perheenjäsenen sairastuminen psyykkisesti, fyysisesti tai päihteidenkäyttö; tai kun perheessä on vammainen tai pitkäaikaissairas lapsi (myös terveiden sisarusten tukeminen) sekä vanhemmuuden ja parisuhteen kysymykset erilaisissa elämäntilanteissa. Opiskelijoiden kuormittuminen on yleistä. Opettajan työssä olen nähnyt tätä arjen tasolla ja terapeuttina voin tarjota opiskeluun kokonaisvaltaista jaksamisen tukea.

First session price

70.00

Regular session price

70.00

Pricing details

70€/45min tai 120€/1,5h