Home Page / Find Your Therapist / Milla Ylitalo

Milla Ylitalo

Psychotherapist, Master of Health Science (Nutrition), Family therapy
Etäyhteydellä koko Suomi,
Finnish
Customer Groups
Couples Families Youth 13-17y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Olen perheterapeutti, mutta olen mielelläni myös yksilöiden tukena. Tarjoan tukea perheiden tai yksilöiden voimavarojen löytämiseen vaikeissa elämäntilanteissa. Myös opiskelijoiden jaksamiseen liittyvät asiat. Teen vain etävastaanottoja. HUOM! Ei Kela-terapiaa tai palveluseteleitä.
Psychotherapeutic Orientation
  • Family therapy
Additional Training

Interpersonal psychotherapy (IPT)

About me as a therapist

Olen mielelläni tukena ja mukana pohtimassa, miltä tuntuu, kun huoli painaa tai oma jaksaminen on koetuksella. Keskustelu ja kuulluksi tuleminen usein auttavat jäsentämään omaa tilannetta. Lähestymistapani on dialoginen eli tavoitteena on yhteisen ymmärryksen luominen. Tärkeänä pidän avointa ja suoraa keskustelua, jossa asioita tarkastellaan yhdessä.

About my therapy sessions

Yksilötapaamisissa työskentely sisältää keskustelua ja tarvittaessa muita tehtäviä. Keskustelu lähtee asiakkaan tarpeista.

Perheenjäsenen sairastuminen tai vaikeudet koskettavat koko perhettä. Terapiassa tutkitaan, ymmärretään ja hoidetaan perheen vuorovaikutuksessa ja yksittäisillä perheenjäsenillä esiintyviä vaikeuksia sekä perheen toimintatapoja. Vastaanotolle voi tulla yksin tai yhdessä eri kokoonpanoissa. Myös perheterapiaa voi siis tehdä yksilöterapianakin. Tavoitteena on löytää perheen vuorovaikutusta haittaavia tekijöitä sekä voimavaroja perheen jaksamiseen vaikeissa elämäntilanteissa. Istunnot perustuvat keskusteluun sekä erilaisiin harjoituksiin. Perheterapian menetelmät ovat tarpeenmukaisia. Niitä ovat mm. keskustelu, sukupuun piirtäminen, kirjeiden kirjoittaminen, toiminnalliset harjoitukset.

Issues often worked with
Psychotic disorders Bipolar disorder Burnout Treatment of physical illness Hurting yourself Personality disorders Self-destructive thoughts Challenging life situation Feeling bad Challenges in parenting Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Personality disorders People with intellectual disabilities Child welfare Psychotic disorders Bipolar disorder
My professional background and knowledge

Olen koulutukseltani perheterapeutti, terveystieteiden maisteri (sairaanhoidon opettaja) ja sairaanhoitaja. Olen työskennellyt työurani varrella sekä yksilöiden että perheiden kanssa: akuutilla psykiatrisella vastaanotto-osastolla, perusterveydenhuollossa, nuorten matalankynnyksen palvelussa sekä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten perheiden parissa. Erilaiset psykiatriset häiriöt ovat minulle tuttuja työhistoriastani käsin. Olen tehnyt yhteistyötä lastensuojelun kanssa ja toiminut kouluttajana lastensuojeluyksiköissä sekä opettajana sairaanhoidon opiskelijoille.

Client group

Erityiskysymyksiä voivat olla esim. yksilön tai perheenjäsenen sairastuminen psyykkisesti, fyysisesti tai päihteidenkäyttö; tai kun perheessä on vammainen tai pitkäaikaissairas lapsi (myös terveiden sisarusten tukeminen) sekä vanhemmuuden ja parisuhteen kysymykset erilaisissa elämäntilanteissa. Opiskelijoiden kuormittuminen on yleistä. Opettajan työssä olen nähnyt tätä arjen tasolla ja terapeuttina voin tarjota opiskeluun kokonaisvaltaista jaksamisen tukea.

First session price

70.00

Regular session price

70.00

Pricing details

70€/45min tai 120€/1,5h