Home Page / Find Your Therapist / Mikko Karppinen

Mikko Karppinen

Psychotherapist, Nurse, Couple therapy
Espoo,
Espoo,
English Finnish
Customer Groups
Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Teen terapiatyötä voimavarakeskeisestä viitekehyksestä käsin. Tavoitteena on rakentaa ihmistenvälistä uutta ymmärrystä ja suunnata katsetta nykyhetkeen sekä tulevaisuuteen, historiaa unohtamatta. Ajattelen että uudet ja vanhat pari- ja perhesuhteet vaikuttavat meihin joka hetki monella tasolla.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela intensive medical rehabilitation (youth) Kela intensive medical rehabilitation (families)

About me as a therapist

Terapeuttina olen avoin, kunnioittava ja kuunteleva. Olen helposti innostuva ja rohkaisen myös muita heittäytymään tunteiden ja ajatusten virtaan. Vaikeiden asioiden taustalla on usein kysymys ihmistenvälisestä vuorovaikutuksesta tai sen puutteesta. Asiakas on oman elämänsä asiantuntija ja terapeutti rinnalla kulkija, jonka kanssa on turvallista jäsennellä oman elämän käänteitä niin, että syntyy tarina ihmisestä, joka on elänyt ainutkertaisen elämän.
Avainsanoina toimivat; dialogisuus, reflektiivisyys, narratiivisuus ja ratkaisukeskeisyys.

About my therapy sessions

Vastaanotolla asiakas useinmiten päättää mistä tapaamisella keskustellaan. Ensimmäisten tapaamisten aikana olisi hyvä määritellä työskentelyn tavoitteet, että työskentely säilyisi mielekkään ja tavoitteellisena. Työskentely perustuu avoimen dialogin malliin, missä terapeutti ei ole asiantuntija vaan tasavertainen ihminen, jonka kanssa yhdessä pohditaan asiakkaalle ajankohtaisia aiheita. Tapaamisilla voidaan käyttää sukupuutyöskentelyä, missä perehdytään perheen ja sukujen historiaan, mitä kautta voi avautua uusia näkökulmia omiin kokemuksiin.
Vastaanotolle voi myös pyytää sovitusti mukaan sukulaisen tai ystävän, jos tuntuu että se olisi tärkeää. Vaikeiden asioiden käsitteleminen yhdessä turvallisessa ympäristössä voi olla parantava kokemus.

Issues often worked with
Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Processing my past Challenging life situation Personal growth and development Treatment of physical illness
First session price

0.00

Regular session price

150.00

Pricing details

www.Heltti.fi