Home Page / Find Your Therapist / Mika Lehtonen

Mika Lehtonen

Educating psychotherapist, Psychiatric staff nurse, Couple therapy
Vantaa, Tikkurila
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Couples
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
Tällä hetkellä vastaanottoni on täynnä, en voi ottaa uusia asiakkaita. Olen parisuhteiden, seksuaalisuuden ja kriisien psykoterapia-ammattilainen. Joskus yksikin tapaaminen voi auttaa. Pidemmillä prosesseilla saadaan pysyvämpiä tuloksia.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Couple therapy
Additional Training

Sexual therapeutic knowledge Body-oriented psychotherapy Supporting attachment

About me as a therapist

Olen aktiivisesti keskusteleva, mutta kuunteleva ja rauhallinen psykoterapeutti. Kokemukseni monenlaisten elämäntilanteiden kohtaamisesta on opettanut minulle, että tehtäväni on toimia säiliönä ihmisten kärsimyksille ja palauttaa näitä säilöttyjä asioita keskusteluun. Hätäilemällä ei pysyviä muutoksia tapahdu.

En ole kenenkään toisen elämän asiantuntija, ja yleensä asiakkaani kiittelevät minua siitä, että heidän omat ajatuksensa ovat saaneet tilaa ja uusia ulottuvuuksia sekä näkökulmia keskustelujen aikana. Toisinaan annan kotitehtäviä ja kerron faktoja tutkimustuloksista, mutta yleensä kääntelen asioita monelta suunnalta asiakkaitteni kanssa. Asiakkaat itse päättävät, minkä näkökulman he valitsevat ja mitä elämällään tekevät.

Vastaanotollani ei tarvitse pelätä tai hävetä puhua seksuaalisuuteen ja aggression tunteeseen liittyvistä asioista, jos näiden asioiden käsittely on tarpeellista.

Pariterapiasta olen suuresti innostunut, koen sen tuottavan ihmisille suurta hyötyä.

About my therapy sessions

Istunnoilla keskustellaan asioista, mitkä asiakkaan tai asiakkaiden mielestä ovat tärkeitä. Toisinaan annan omia ajatuksiani ja tuntojani asiakkaan tilanteesta hänen pureskeltavakseen. Ajatus- ja tunnekarttoja piirrellään, ja lapsena opittuja vuorovaikutus- ja kiintymyssuhdemalleja pohditaan. Joskus on hyvä tehdä rentoutusharjoituksia ja etsiä mielikuvista turvapaikkaa, mihin voi tiukan paikan tullen paeta turvaan rauhoittumaan. Pariterapiassa kuunnellaan molempia tasapuolisesti. Välillä keskustelen vain toisen kanssa ja toinen kuuntelee, hetken päästä vaihdetaan toisinpäin. Autan paria keskustelemaan heille tärkeistä asioista. Tunneyhteyttä parannetaan syvempiin tunteisiin tutustumalla ja niiden jakamisella, jolloin parin kokema turvallisuus parisuhteessa lisääntyy. Pariterapian tavoite voi olla parempi parisuhde tai sen seksuaalisuus. Joskus mietitään jonkin trauman merkitystä parisuhteelle. Tavoitteena voi olla myös mahdollisimman hyvä ero sekä aikuisille että lapsille.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Anger management Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Personal growth and development Treatment of physical illness
My professional background and knowledge

Aloitin sairaanhoitajaopinnot 1988 ja siitä lähtien toimin psykiatrisilla osastoilla sijaisena. 1993 aloitin psykiatrisessa kuntoutuskodissa sairaanhoitajana. Vuosina 1996-2000 toimin kriisityöntekijänä SMSn SOS-autossa. Kohtasin ihmisiä, jotka olivat kriisissä esim. läheisen äkillisen kuoleman johdosta tai onnettomuuden, mielenterveysongelmien, itsemurhauhan, parisuhdeongelmien ja lähisuhdeväkivallan takia. Vuosina 2001-2006 toimin psykoterapeuttina SMSn Psykoterapiataitojen instituutissa tavaten yksilöitä, pareja ja perheitä monenlaisissa elämänkriiseissä. Vuonna 2006 siirryin Väestöliiton seksuaaliterveysklinikalle, jossa toimin pääasiassa poikien ja miesten elämänhallinnallisten asioiden parissa niin psykoterapeuttina, seksuaaliterapeuttina kuin vaikuttamistyötä tehden. Viimeiset neljä vuotta toimin yksikön päällikkönä. Vuoden 2017 alusta olen toiminut ammatinharjoittajana Väestöliiton Terapiapalveluissa. Vuoden 2023 alusta siirryin Tikkurilaan, vastaanottoni on Kultarikontiellä.

Client group

Tutkimusten mukaan asiakkaan ja terapeutin välinen suhde on suurin tekijä onnistuneessa terapiassa. Yhteistyö syntyy tapaamisissa, yhteistyössä asiakkaan kanssa. Seksuaalisuuteen ja aggression hallintaan sekä parisuhteeseen liittyvien haasteiden auttamisessa olen parhaimmillani. Itsetunto, erouhka, sivusuhteet, parisuhteen eri vaiheiden kriisit sekä sairastumisen vaikutus parisuhteeseen kiinnostavat minua.
Olen valmistunut tunnekeskeisen pariterapian syventävästä koulutuksesta 3/-23 ja parien tunneyhteyden löytäminen ja vahvistaminen on suuri mielenkiintoni kohde.

Additional information

Katso myös https://www.psykoterapialehtonen.fi/

First session price

95.00

Regular session price

95.00

Pricing details

Tikkurilan vastaanottoni hinnat alkaen 2.1.2023
Yksilöpsykoterapia
45min. 95€,
60min. 110€
Paripsykoterapia 90min. 165€

Väestöliiton Terapiapalvelun hinnat löydät sivustolta
https://vaestoliitonterapia.fi/hinnastot/yleinen/