Home Page / Find Your Therapist / Miia Mäkelä

Miia Mäkelä

Psychotherapist, Psychologist, Couple therapy
Etäyhteydellä koko Suomi,
Masku,
Turku, vastaanotto Maskussa
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Couples Families Groups
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Weekend appointments
Olen psykologi sekä pari- ja perhepsykoterapeutti. Vastaanotolleni voi tulla yksin, kumppanin kanssa tai perheenä. Minulle on tärkeää, että asiakkaani kokevat tulevansa ymmärretyksi ja saavat toivoa sekä keinoja tilanteensa muuttumiseen. Kelan kuntoutuspsykoterapiaa tarjoan pari -ja perheterapiana.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Dialectical behavior therapy (DBT) Crisis and traumas Mindfulness

About me as a therapist

Olen terapeuttina lämmin, myötätuntoinen ja aktiivinen. Pyrin terapiatyössäni luomaan sallivan ja turvallisen ilmapiirin, jossa asiakas ja hänen tilanteensa kohdataan kunnioittavasti ja tuomitsemattomasti. Tällaisessa ilmapiirissä myös vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen on mahdollista. Haluan välittää asiakkaalle kokemusta toivosta sekä muutosmahdollisuudesta ja toisaalta auttaa heitä hyväksymään asioita, joiden suhteen muutos ei ole mahdollinen. Parien ja perheiden kanssa työskentelyssä keskityn siihen, että jokainen kokee tulleensa kuulluksi ja haastavista suhteeseen liittyvistä asioista voidaan puhua rauhassa tutkien, ymmärrystä luoden ja mahdollisimman hyvää ratkaisua hakien. Keskityn nykytilanteeseen luoden myös ymmärrystä taustojen ja menneisyyden vaikutuksesta tähän hetkeen.

About my therapy sessions

Ensimmäisellä tapaamisella tutustun asiakkaan tilanteeseen hänen tarinaansa, toiveitaan ja tarpeitaan kuunnellen. Pidän tärkeänä, että terapialla on mahdollisimman selkeät tavoitteet, jotka on luotu yhdessä asiakkaan kanssa ja joita muokataan terapian edetessä ja tarpeen mukaan. Koulutustaustani on integratiivinen ja pyrin pohtimaan kullekin asiakkaalle parhaiten sopivammat työskentelymenetelmät. Annan asiakkaille kotitehtäviä harkinnan mukaan. Terapian kesto ja tiheys suunnitellaan asiakkaan kanssa yhdessä ja terapiatyöskentelyn toimivuuden arviointi on mukana koko työskentelyn ajan.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Sexual problems Processing my past Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Hurting yourself
Areas of Specialization
Personality disorders
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt pitkään aikuispsykiatrialla ja tarjonnut sivutoimisena yrittäjänä psykologin keskustelukäyntejä, terapiapalveluita sekä työnohjauksellisia asiakaskonsultaatioita sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Minulla on lisäkoulutuksena Dialektisen käyttäytymisterapeutin koulutus, DKT (tunne-elämän haasteisiin keskittyvä terapia), Mindfulness -ohjaajakoulutus ja Narratiivinen altistusterapia –koulutus, NET (lyhytterapeuttinen traumahoito). Hyödynnän työssäni näitä koulutuksia asiakkaan tarpeen mukaan.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details

Yksilötapaamisen kesto on 60 minuuttia. Perhe- ja paritapaamisten kesto on 90 minuuttia ja hinta niissä on 130e.