Home Page / Find Your Therapist / Miia Lehtonen

Miia Lehtonen

Psychotherapist, Master of Arts (Education), Couple therapy
Helsinki, Töölö
Finnish
Customer Groups
Families Couples Children under 13y Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Hei, olen pari- ja perhepsykoterapeutti. Tapaamiseen voit tulla yksin, yhdessä kumppanisi tai perheesi kanssa. Minulle on tärkeää asiakkaan aito kohtaaminen ja turvallinen, luottamuksellinen suhde. Myös etävastaanottoja. Lämpimästi tervetuloa vastaanotolleni! (Huom! EI Kela yksilöpsykoterapia)
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Recource-oriented family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Crisis and traumas EMDR

About me as a therapist

Työotteeni on voimavarakeskeinen, dialoginen ja aktiivinen. Minulle on tärkeää, että asiakkaat tulevat nähdyksi, kuulluksi ja myötätuntoisesti kohdatuksi. Työskentelytapani on aktiivinen keskustelu, jossa voidaan yhdessä tutkia asiakkaan elämäntilannetta, kokemuksia, tunteita ja ajatuksia. Pari- ja perheterapiassa työskentely painottuu vuorovaikutussuhteiden, tunteiden, toimintatapojen ja erilaisten elämäntilanteiden ja kriisien käsittelyyn. Asiakkaan tarpeista riippuen joskus voi riittää muutama tapaaminen, toisinaan taas edetään rauhallisemmin askel kerrallaan pidemmässä prosessissa.
Asiakkailtani saamani palautteen mukaan olen työssäni empaattinen, arvostava, huumorintajuinen ja ammattitaitoinen.

About my therapy sessions

Vastaanotolleni voit tulla yksin, yhdessä kumppanisi tai perheesi kanssa. Terapiatapaamiset rakentuvat asiakkaan tarpeisiin nojaten ja yhdessä työskentelylle tavoitteet asettaen. Työskentelyn aikana saatan käyttää eri terapeuttisia menetelmiä mm. EMDR-terapiaa (parhaillaan koulutuksessa).

Terapiatapaamisissa on usein mukana terapiakoirani Totti. Hän on kiltti, empaattinen kuuntelija ja myötäeläjä niin surussa kuin ilossa.

Issues often worked with
Gender or Sexual-Identity Questions Personal growth and development Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Processing my past Anger management Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Diversity of Sexuality and Gender Pregnancy & birth Child welfare
My professional background and knowledge

Olen pari- ja perhepsykoterapeutti, työnohjaaja (STOry) sekä Suomalainen
eroseminaari® -ohjaaja. Aiemmalta koulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri.

Olen eri työtehtävissä työskennellyt aikuisten, lasten, parien ja perheiden parissa tukien heitä vanhemmuudessa, elämän kriisitilanteissa, ihmissuhdevaikeuksissa ja kuormittavien elämänkokemusten käsittelyssä.
Minulla on pitkä työkokemus lasten, vanhempien, parien ja perheiden tukemisessa erotilanteessa. Olen tehnyt eronneiden parien ja perheiden kanssa pari- ja perheterapiaa ja eroterapiaa vanhemmuussuhteen ja eronneen parin suhteen rakentamiseksi.
Olen kehittänyt lapsille ja nuorille eroauttamisen menetelmiä ja välineitä sekä ohjannut tunnetyöskentelyyn pohjaavia lasten ja nuorten erovertaisryhmiä. Olen kirjoittanut lasten erokokemuksiin pohjautuen Välikädessä-kirjan.
Olen työskennellyt mm. Mannerheimin lastensuojeluliitossa, Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry:ssä ja Maria Akatemiassa.

Client group

Työskentelen lasten, aikuisten, parien ja perheiden kanssa.
Vastaanotollani tuttuja teemoja ovat erilaiset parisuhdevaikeudet, erotilanteet, perhedynamiikan ja vanhemmuuden haasteet, lapsettomuus, ihmissuhdeongelmat, akuutit kriisitilanteet ja kuormittavat elämäntilanteet.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details

Pariterapia: 180,00 / 90 min (Kela)
Perheterapia 180,00 / 90 min (Kela)
Yksilöterapia 90,00 / 45 min HUOM! (EI Kela)
Vanhempainohjaus 90,00 / 45 min (Kela)