Home Page / Find Your Therapist / Miia Lehtonen

Miia Lehtonen

Psychotherapist, Master of Arts (Education), Couple therapy
Helsinki, Töölö
Videovastaanotto, koko Suomi,
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Children under 13y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
Hei, olen pari- ja perhepsykoterapeutti ja EMDR-terapeutti. Tapaamiseen voit tulla yksin, yhdessä kumppanisi tai perheesi kanssa. Minulle on tärkeää asiakkaan aito kohtaaminen ja turvallinen, luottamuksellinen suhde. Myös etävastaanottoja. Lämpimästi tervetuloa vastaanotolleni! (EI Kela-yksilöpsyk)
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Recource-oriented family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Crisis and traumas EMDR

About me as a therapist

Työotteeni on voimavarakeskeinen, dialoginen ja aktiivinen. Minulle on tärkeää, että asiakkaat tulevat nähdyksi, kuulluksi ja myötätuntoisesti kohdatuksi. Työskentelytapani on aktiivinen keskustelu, jossa voidaan yhdessä tutkia asiakkaan elämäntilannetta, kokemuksia, tunteita ja ajatuksia. Pari- ja perheterapiassa työskentely painottuu vuorovaikutussuhteiden, tunteiden, toimintatapojen ja erilaisten elämäntilanteiden ja kriisien käsittelyyn. Asiakkaan tarpeista riippuen joskus voi riittää muutama tapaaminen, toisinaan taas edetään rauhallisemmin askel kerrallaan pidemmässä prosessissa.
Asiakkailtani saamani palautteen mukaan olen työssäni empaattinen, arvostava, huumorintajuinen ja ammattitaitoinen.

About my therapy sessions

Vastaanotolleni voit tulla yksin, yhdessä kumppanisi tai perheesi kanssa. Terapiatapaamiset rakentuvat asiakkaan tarpeisiin nojaten ja yhdessä työskentelylle tavoitteet asettaen. Työskentelyn aikana saatan käyttää eri terapeuttisia menetelmiä mm. EMDR-terapiaa.

Terapiatapaamisissa on usein mukana terapiakoirani Totti. Hän on kiltti, empaattinen kuuntelija ja myötäeläjä niin surussa kuin ilossa.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Anger management Processing my past To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Personal growth and development Gender or Sexual-Identity Questions
Areas of Specialization
Diversity of Sexuality and Gender Pregnancy & birth Child welfare
My professional background and knowledge

Olen pari- ja perhepsykoterapeutti, EMDR-terapeutti, työnohjaaja (STOry) sekä Suomalainen
eroseminaari® -ohjaaja. Aiemmalta koulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri.

Olen eri työtehtävissä työskennellyt aikuisten, lasten, parien ja perheiden parissa tukien heitä vanhemmuudessa, elämän kriisitilanteissa, ihmissuhdevaikeuksissa ja kuormittavien elämänkokemusten käsittelyssä.
Minulla on pitkä työkokemus lasten, vanhempien, parien ja perheiden tukemisessa erotilanteessa. Olen tehnyt eronneiden parien ja perheiden kanssa pari- ja perheterapiaa ja eroterapiaa vanhemmuussuhteen ja eronneen parin suhteen rakentamiseksi.
Olen kehittänyt lapsille ja nuorille eroauttamisen menetelmiä ja välineitä sekä ohjannut tunnetyöskentelyyn pohjaavia lasten ja nuorten erovertaisryhmiä. Olen kirjoittanut lasten erokokemuksiin pohjautuen Välikädessä-kirjan.
Olen työskennellyt mm. Mannerheimin lastensuojeluliitossa, Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry:ssä ja Maria Akatemiassa.

Client group

Työskentelen lasten, aikuisten, parien ja perheiden kanssa.
Vastaanotollani tuttuja teemoja ovat erilaiset parisuhdevaikeudet, erotilanteet, perhedynamiikan ja vanhemmuuden haasteet, lapsettomuus, ihmissuhdeongelmat, akuutit kriisitilanteet ja kuormittavat elämäntilanteet.

First session price

110.00

Regular session price

110.00

Pricing details

Hinta 110€ / 45 min ja 180 € 90 min

Pariterapia: 180,00 €/ 90 min (Kela)
Perheterapia 180,00 € / 90 min (Kela)
Yksilöterapia 110,00 € / 45 min HUOM! (EI Kela)
Vanhempainohjaus 110,00 € / 45 min (Kela)