Home Page / Find Your Therapist / Mia Himanka

Mia Himanka

In education Psychiatric staff nurse, Cognitive
Etäyhteydellä koko Suomi,
Helsinki, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen psykoterapeuttiopiskelija ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Tarjoan koulutuspsykoterpiaa. Terapeuttina minulle on tärkeää, että tulet kuulluksi ja ymmäretyksi vastaanotolla. Tervetuloa vastaanotolleni tarkastelemaan sinulle tärkeitä asioita.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
About me as a therapist

Hyvä yhteistyösuhde on terapiatyöskentelyni perusta. Minulle on tärkeää, että tapaamisilla on avoin, luottamuksellinen, arvostava ja turvallinen ilmapiiri. Terapeuttina olen aktiivinen ja pyrin aina huomioimaan asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti. Työotteeni on tutkiva ja voimme yhdessä tarkastella sinulle hankalia elämäntilanteita ja kokemuksiasi. Yhdessä luomme tavoitteet terapialle.

Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Terapiatapaamisten sisältöä ohjaavat asiakkaan toiveet, tarpeet ja yhdessä asettamamme tavoitteet. Tapaamisilla tarkastelemme sinun tuomiasi asioita, mahdollisia ongelmia ja haasteita sekä huomioimme myös voimavarojasi. Työskentely painottuu kognitiivisen viitekehyksen mukaisesti uskomusten, ajatusten, tunteiden ja toiminnan tarkasteluun sekä näiden välisiin yhteyksiin. Käytän kognitiivisia menetelmiä yksilöllisesti suuntautuen asiakkaan tilanteen mukaisesti. Keskeistä on auttaa asiakasta itse oivaltamaan ja ymmärtämään kokemusmaailmaansa ja käyttäytymistään. Yhdessä voimme myös tarkastella muutostarpeitasi ja harjoitella muutosten viemistä myös käytännön elämään.
Aktiivinen terapiaprosessi jatkuu myös tapaamisten välissä ja yksilöllisesti voimme sopia uusien oivallusten sekä ajatus- ja toimintamallien tukemiseksi harjoitteita tai tehtäviä tapaamisten välissä.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Anger management Sexual problems Processing my past Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Personality disorders Bipolar disorder
My professional background and knowledge

Minulla on yli 25 vuoden työkokemus pääsääntöisesti erikoissairaanhoidon avohoidossa erilaisilla poliklinikoilla. Työkokemukseni kautta minulla on kokemusta eriasteisista häiriöistä ja sairauksista sekä erilaisista elämäntilanteista.

Client group

Työskentelen aikuisten kanssa.

First session price

75.00

Regular session price

75.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.