Home Page / Find Your Therapist / Mia Björk-Niemi

Mia Björk-Niemi

In education Psychiatric staff nurse, Cognitive analytic
Videovastaanotto, koko Suomi
Helsinki, Helsinki
Finnish
Customer Groups
Families Couples Youth 13-17y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Omaan pitkän ja kattavan kokemuksen nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveys- ja päihdetyöstä sekä sosiaalihuollon erilaisista tehtävistä. Minulla on runsaasti kokemusta neuropsykiatrisista haasteista ja annan mielelläni oman ammattitaitoni ja kokemukseni asiakkaiden ja heidän omaistensa käyttöön
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive analytic
  • Solution-oriented
About me as a therapist

Terapeuttina olen läsnäoleva, empaattinen ja kunnioittava. Työotteeni on kuunteleva, tutkiva ja kannustava. Tehtäväni on luoda turvallinen suhde ja paikka kaikille asiakkaan tunteille, ajatuksille ja kokemuksille. Terapiassa tehtäväni on kannatella kun on sen aika, kannustaa askeliin kun on aika jaksaa sekä rohkaista tutkimaan uutta yhdessä ja yksin oivallettua.

About my therapy sessions

Terapian alussa kartoitamme yhdessä asiakkaan tilannetta ja muodostamme käsityksen muutostoiveesta. Jokaisen tilanne on yksilöllinen ja menetelmien käyttäminen riippuu täysin asiakkaan tilanteesta mutta käytän tarpeenmukaisia menetelmiä auttaakseni asiakasta etenemään turvallisesti omassa prosessissaan. Minulle on ominaista erilaisten mielikuvaharjoitteiden käyttäminen. Käytän usein erilaisia toiminnallisiakin menetelmiä, joiden pyrkimyksenä voi olla esimerkiksi auttaa asiakasta tunnistamaan tunnetilojaan. Mahdollisilla välitehtävillä voidaan tukea terapiaprosessia ja kuntoutuspäiväkirja voi olla hyvä tapaa edistää omaa prosessia.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Difficulty sleeping Personal growth and development Psychotic disorders Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Processing my past Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Neuropsychiatric patients Child welfare
My professional background and knowledge

Työurani koostuu sekä sosiaali- että terveydenhuollon vaativista tehtävistä. Aloitin urani psykiatrisen sairaanhoidon parissa, josta siirryin perhekuntoutuksen kautta nuorten päihdekuntoutuksen pariin. Olen työskennellyt pitkään lastensuojelussa sekä sosiaalityöntekijänä että ohjaajana, jolloin työskentelin vaikeissa elämäntilanteissa olevien lasten, nuorten ja perheiden parissa. Kohtasin perheitä ja vanhempia myös työskennellessäni nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalveluissa. Tällä hetkellä tapaan perheitä mm. avoperhekuntoutuksen työryhmän jäsenenä.

Toimin Kelan kuntouttajana Nuottivalmennuksessa, joka on nuorille ja nuorille aikuisille suunnattua matalan kynnyksen syrjätymistä ehkäisevää valmennusta sekä Oma väylä-kuntoutuksessa, joka on 16-29 vuotiaille nuorille tarkoitettua neuropsykiatrista moniammatillista kuntoutusta.

Olen ratkaisukeskeinen ja kognitiivis-analyyttinen nuorten ja aikuisten yksilöpsykoterapeutti (koulutuksessa)

Client group

Työskentelen nuoruusikäisten ja aikuisten kanssa. Otan mielelläni vastaan myös pareja ja perheitä. Kiinnostukseni kohteita ovat nuoruusiän erityiskysymykset, ahdistus-, masennus ja pakko-oireilu sekä neuropsykiatriset piirteet.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details

Koulutuspsykoterapian hinta on 75 €/45 min

Terapia 90€/45 min, 117€/60 min, 90 min 175 €
Tukikäyntien hinta terapiahinnoin