Home Page / Find Your Therapist / Mervi Hiltunen

Mervi Hiltunen

Psychotherapist, Nurse, Family therapy
Järvenpää,
Swedish Finnish
Customer Groups
Groups Families Couples
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Weekend appointments Evening appointments Daytime appointments
Hej, jag är sjuksköterska och familjeterapeut, har jobbat för det mesta med familjer och ungdomar inom ungdomspsykiatrin. Jag har erfarenhet med neuropsykiatriska barn/ungdomar. Är utbildad till vakauttava perheterapeutti (kris- och trauma), NADA-öron akupunktur och andnings/respirations terapeut, och använder dessa vid behov.
Du kan komma ensam, med makan/maken eller med hela familjen. FPA giltigheten inom familjeterapi väntar på beslutet från FPA.
Psychotherapeutic Orientation
  • Family therapy
  • Integrative
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Crisis and traumas Body-oriented psychotherapy

About me as a therapist

Olen terapeuttina läsnäoleva, empaattinen ja välittävä. Koen tärkeänä turvallisuuden luomisen terapiaistunnoissa jokaisen asiakkaan kanssa. Käytän asiakkaiden kanssa tarpeenmukaisesti kaikkea elämän ja koulutuksien myötä oppimaani. Työskentelen myös kehollisin menetelmin, olen lisäkouluttautunut mm. NADA korva-akupunktioon sekä hengitysterapeutiksi.

Ydinosaamistani ovat nuorten mielenterveysongelmat, vanhemmuuden tukeminen, perheenjäsenten välisten vuorovaikutusilmiöiden havainnoiminen sekä keholliset työskentelymenetelmät (psykofyysinen, hengitys- ja mielikuva työskentely).

Kelapätevyys:
Nuoret 16-25-vuotiaat: Perheterapia ja
vanhempien ohjauskäynnit
Aikuiset 16-67-vuotiaat: Perheterapia

About my therapy sessions

Terapiatyöskentely rakentuu luottamuksen myötä, joskus keskutelu on pääosassa, joskus voimme tarkastella erilaisia ilmiöitä esimerkiksi sukupuun kautta tai kehollisin menetelmin. Kehotietoisuus on suuressa osassa työskentelyäni, opastan asiakkaita mm. tunnistamaan ja huomaamaan itsessä tapahtuvia asioita. Annan asiakkaille faktatietoa tunnistamisen ja huomaamisen mahdollistamiseksi sekä joskus myös kotitehtäviä.

Issues often worked with
Gender or Sexual-Identity Questions Self-destructive thoughts Sexual abuse Sexual problems Obsessive-compulsive disorder Eating disorders Low self-esteem Subtance abuse/addiction Hurting yourself Processing my past Treatment of physical illness Difficulty sleeping Personal growth and development Psychotic disorders Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Anger management Phobia/fear Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Seriously traumatized patients and dissociative disorders Pregnancy & birth Neuropsychiatric patients Child welfare
My professional background and knowledge

Olen valmistunut sairaanhoitajaksi 2003 ja työskennellyt sen jälkeen nuorisopsykiatrisessa erikoissairaanhoidossa suljetulla osastolla, avohoidossa sekä arviointiyksikössä. Vuodesta 2016 olen työskennellyt perusterveydenhuollossa nuorten palveluissa perheterapauttista perhetyötä tehden. Erityisenä kiinnostukseni kohteena on aina ollut perheenjäsenten väliset suhteet, perhedynamiikka sekä siinä esiintyvät ilmiöt. Olen valmistunut perheterapeutiksi 2014 ja vakauttavaksi perheterapeutiksi 2019 (kriisi- ja traumatyö). Lisäksi olen perehtynyt niin omassa kuin ammatillisessa historiassani erityislapsiin, erityisesti neuropsykiatrisista häiriöstä kärsiviin, joten add/ADHD/autismikirjon osaamista on.

Client group

Työskentelen pääosin vanhempien/parien kanssa, tarjoan perheterapiaa, vakauttavaa perheterapiaa, vanhempainohjausta, vanhemmuuden tukemista. Työskentelen mielelläni myös pariskuntien kanssa hankaloituneissa vuorovaikutustilanteissa/elämänkriiseissä. Tarvittaessa pidän myös yksilökäyntejä, tukea elämänkriiseissä, elämän käännekohdissa. Erityisosaamiseni on perheterapeuttisessa työskentelyssä, neuropsykiatristen häiriöiden ymmärtämisessä/perheen tukemisessa sekä nuorten mielenterveys/nuorisopsykiatrisista ongelmista sekä kehollisissa työskentelymenetelmissä.

First session price

150.00

Regular session price

150.00

Pricing details

150e/90min, muut ajat/hinnat erikseen sovittavissa!