Home Page / Find Your Therapist / Mervi Hiltunen

Mervi Hiltunen

Psychotherapist, Nurse, Family therapy
Espoo,
Järvenpää,
Finnish Swedish English
Customer Groups
Couples Families Groups Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Children under 13y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments Weekend appointments
Hej, jag är sjuksköterska och familjeterapeut, har jobbat för det mesta med familjer och ungdomar inom ungdomspsykiatrin. Jag har erfarenhet med neuropsykiatriska barn/ungdomar. Är utbildad till vakauttava perheterapeutti (kris- och trauma), NADA-öron akupunktur och andnings/respirations terapeut, och använder dessa vid behov.
Du kan komma ensam, med makan/maken eller med hela familjen. FPA giltigheten inom familjeterapi.
Psychotherapeutic Orientation
  • Family therapy
  • Integrative
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Crisis and traumas Body-oriented psychotherapy Sexual therapeutic knowledge Supporting attachment

About me as a therapist

Olen terapeuttina läsnäoleva, empaattinen ja välittävä. Koen tärkeänä turvallisuuden luomisen terapiaistunnoissa jokaisen asiakkaan kanssa. Käytän asiakkaiden kanssa tarpeenmukaisesti kaikkea elämän ja koulutuksien myötä oppimaani. Työskentelen myös kehollisin menetelmin, olen lisäkouluttautunut mm. NADA korva-akupunktioon sekä hengitysterapeutiksi, EMDR koulutuksessa.

Ydinosaamistani ovat nepsy-nuoret/perheet, nuorten mielenterveyshaasteet, vanhemmuuden tukeminen, perheenjäsenten välisten vuorovaikutusilmiöiden havainnoiminen sekä keholliset, vakauttavat työskentelymenetelmät (psykofyysinen, hengitys- ja mielikuva työskentely).

Kelapätevyys:
Nuoret 16-25-vuotiaat: Perheterapia ja
vanhempien ohjauskäynnit
Aikuiset 16-67-vuotiaat: Perheterapia

About my therapy sessions

Terapiatyöskentely rakentuu luottamuksen myötä, joskus keskutelu on pääosassa, joskus voimme tarkastella erilaisia ilmiöitä esimerkiksi sukupuun kautta tai kehollisin menetelmin. Kehotietoisuus on suuressa osassa työskentelyäni, opastan asiakkaita mm. tunnistamaan ja huomaamaan itsessä tapahtuvia asioita. Annan asiakkaille faktatietoa tunnistamisen ja huomaamisen mahdollistamiseksi.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Phobia/fear Anger management To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Psychotic disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Treatment of physical illness Processing my past Hurting yourself Subtance abuse/addiction Low self-esteem Eating disorders Obsessive-compulsive disorder Sexual problems Sexual abuse Self-destructive thoughts Gender or Sexual-Identity Questions Personality disorders
Areas of Specialization
Seriously traumatized patients and dissociative disorders Pregnancy & birth Neuropsychiatric patients Child welfare Adoption & placement
My professional background and knowledge

Olen valmistunut sairaanhoitajaksi 2003 ja työskennellyt sen jälkeen nuorisopsykiatrisessa erikoissairaanhoidossa suljetulla osastolla, avohoidossa sekä arviointiyksikössä. Vuodesta 2016 olen työskennellyt perusterveydenhuollossa nuorten palveluissa perheterapauttista perhetyötä tehden. Erityisenä kiinnostukseni kohteena on aina ollut perheenjäsenten väliset suhteet, perhedynamiikka sekä siinä esiintyvät ilmiöt. Olen valmistunut perheterapeutiksi 2014 ja vakauttavaksi perheterapeutiksi 2019 (kriisi- ja traumatyö). Lisäksi olen perehtynyt niin omassa kuin ammatillisessa historiassani erityislapsiin, erityisesti neuropsykiatrisista häiriöstä kärsiviin, joten add/ADHD/autismikirjon osaamista on. Olen lisäksi työskennellyt lastensuojelussa ja perhesosiaalityössä perheterapeuttina 2020->.

Client group

Työskentelen pääosin vanhempien/parien kanssa, tarjoan perheterapiaa, vakauttavaa perheterapiaa, vanhempainohjausta, vanhemmuuden tukemista. Työskentelen mielelläni myös pariskuntien kanssa hankaloituneissa vuorovaikutustilanteissa/parisuhteen kriiseissä. Tarjoan itse vastaanotolle tuleville myös yksilökäyntejä, tukea oman itsen tutkimisen sekä oivallusten tekemisen mahdollisuutta. Erityisosaamiseni on vakauttavassa työskentelyssä, vuorovaikutussuhteiden tutkimisessa sekä perhe- ja pariterapeuttisessa työskentelyssä, omaan vahvan osaamisen myös neuropsykiatristen häiriöiden ymmärtämisestä sekä siinä perheen tukemisen

First session price

150.00

Regular session price

150.00

Pricing details

150e/90min, muut ajat/hinnat erikseen sovittavissa!