Home Page / Find Your Therapist / Mervi Hiltunen

Mervi Hiltunen

Psychotherapist, Nurse, Family therapy
Järvenpää,
Helsinki, Meilahti
Finnish Swedish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Couples Families Groups
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments Weekend appointments
Hej, jag är sjuksköterska och familjeterapeut, har jobbat för det mesta med familjer och ungdomar inom ungdomspsykiatrin. Jag har erfarenhet med neuropsykiatriska barn/ungdomar. Är utbildad till vakauttava perheterapeutti (kris- och trauma), NADA-öron akupunktur och andnings/respirations terapeut, och använder dessa vid behov.
Du kan komma ensam, med makan/maken eller med hela familjen. FPA giltigheten inom familjeterapi väntar på beslutet från FPA.
Psychotherapeutic Orientation
  • Family therapy
  • Integrative
Additional Training

Crisis and traumas Body-oriented psychotherapy

About me as a therapist

Olen terapeuttina läsnäoleva, empaattinen ja välittävä. Koen tärkeänä turvallisuuden luomisen terapiaistunnoissa jokaisen asiakkaan kanssa. Käytän asiakkaiden kanssa tarpeenmukaisesti kaikkea elämän ja koulutuksien myötä oppimaani. Työskentelen myös kehollisin menetelmin, olen lisäkouluttautunut mm. NADA korva-akupunktioon sekä hengitysterapeutiksi.

Ydinosaamistani ovat nuorten mielenterveysongelmat, vanhemmuuden tukeminen, perheenjäsenten välisten vuorovaikutusilmiöiden havainnoiminen sekä keholliset työskentelymenetelmät (psykofyysinen, hengitys- ja mielikuva työskentely).

Kelapätevyys perheterapiaan: hakuprosessi meneillään, ei oikeuksia Kelan yksilöpsykoterapiaan!

About my therapy sessions

Terapiatyöskentely rakentuu luottamuksen myötä, joskus keskutelu on pääosassa, joskus voimme tarkastella erilaisia ilmiöitä esimerkiksi sukupuun kautta tai kehollisin menetelmin. Kehotietoisuus on suuressa osassa työskentelyäni, opastan asiakkaita mm. tunnistamaan ja huomaamaan itsessä tapahtuvia asioita. Annan asiakkaille faktatietoa tunnistamisen ja huomaamisen mahdollistamiseksi sekä joskus myös kotitehtäviä.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Phobia/fear Anger management To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Psychotic disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Treatment of physical illness Processing my past Hurting yourself
Areas of Specialization
Neuropsychiatric patients Seriously traumatized patients and dissociative disorders
My professional background and knowledge

Olen valmistunut sairaanhoitajaksi 2003 ja työskennellyt sen jälkeen nuorisopsykiatrisessa erikoissairaanhoidossa suljetulla osastolla, avohoidossa sekä arviointiyksikössä. Vuodesta 2016 olen työskennellyt perusterveydenhuollossa nuorten palveluissa perheterapauttista perhetyötä tehden. Erityisenä kiinnostukseni kohteena on aina ollut perheenjäsenten väliset suhteet, perhedynamiikka sekä siinä esiintyvät ilmiöt. Olen valmistunut perheterapeutiksi 2014 ja vakauttavaksi perheterapeutiksi 2019 (kriisi- ja traumatyö). Lisäksi olen perehtynyt niin omassa kuin ammatillisessa historiassani erityislapsiin, erityisesti neuropsykiatrisista häiriöstä kärsiviin, joten add/ADHD/autismikirjon osaamista on.

Client group

Työskentelen pääosin vanhempien/parien kanssa, tarjoan perheterapiaa, vakauttavaa perheterapiaa, vanhempainohjausta, vanhemmuuden tukemista. Työskentelen mielelläni myös pariskuntien kanssa hankaloituneissa vuorovaikutustilanteissa/elämänkriiseissä. Tarvittaessa pidän myös yksilökäyntejä, tukea elämänkriiseissä, elämän käännekohdissa. Erityisosaamiseni on perheterapeuttisessa työskentelyssä, neuropsykiatristen häiriöiden ymmärtämisessä/perheen tukemisessa sekä nuorten mielenterveys/nuorisopsykiatrisista ongelmista sekä kehollisissa työskentelymenetelmissä.

First session price

160.00

Regular session price

160.00

Pricing details

160e/90min, muut ajat/hinnat erikseen sovittavissa!