Home Page / Find Your Therapist / Merja Sillanpää

Merja Sillanpää

Psychotherapist, Nurse, Solution-oriented
Kouvola, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Couples Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
" Sitä on sellaisessa hämmennyksessä juuri ennen kuin tulee se seuraava askel elämässä ja sitten se tulee ja onkin ihan selvä." Askeleet muutokseen ovat välillä kevyitä ja välillä raskaita ottaa. Muutos voi olla myös pelottavaa. Asioiden tarkastelu yhdessä voi helpottaa askeleiden ottamista.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Crisis and traumas Body-oriented psychotherapy

About me as a therapist

Sanovat inhimilliseksi ja rauhalliseksi,kuitenkin jämäkäksi.
Menneen katselu,tämän päivän voimavarojen tarkastelu ja tulevaisuuteen näköalojen laajentaminen ovat iso osa työtapaani.
Toivon näköalojen huomaaminen kaikenlaisen elämän keskellä.
Kuuntelen ja esitän kysymyksiä.
Ihmisen elämä on ainutlaatuinen ja siksi työskentelynikin on jokaisen kanssa yksilöllistä ja hänen tarpeensa huomioivaa.

About my therapy sessions

Lähdemme liikkeelle puhuen ja kuunnellen. Ihmisen elämänkaaren ja terapeuttisen sukupuun tekeminen konkreettisesti ovat yksi tapa alkaa tarkastella omaa historiaa. Kuinka minusta tuli minä ja mikä on mahdollisesti vaikuttanut siihen tilanteeseen ,jossa nyt olen. Fyysiset harjoitteet ja oman kehon tuntemusten tiedostaminen ovat usein osa työskentelyä. Tunnistanko tai osaanko nimetä tunteita. Häpeä ja viha ovat tunteita, jotka monasti peitetään. Omien rajojen tunnistaminen ja EI -sanan merkitys tulee käyntien aikana uudella tapaa tutuksi monelle..Tarpeen vaatiessa ja voimavarojen salliessa annan kotitehtäviä käyntien väliseksi ajaksi. Uuden toimintatavan tai ajattelun opettelu vaatii usein harjoitusta ja siihen tarvitaan aikaa ja armollisuutta itseä kohtaan. Hiljaisuus ja lempeä huumori ovat myös osaltaan etenpäin vieviä asioita.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Difficulty sleeping Personal growth and development Self-destructive thoughts Challenging life situation Processing my past Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Psykoterapeutti ratkaisu- ja voimavarakeskeinen suuntaus v.2009
Sairaanhoitaja sisätaudit ja kirurgia v.1991

Sensomotorinen psykoterapia vaihe 2 kiintymyssuhde, 9/2019-5/2021
Muistisairaan psykoterapeuttinen hoito ja hoiva 1, v.2019
Sensomotorinen psykoterapia vaihe 1 traumatyöskentely, v.2014-2015
RE-Terapeuttisen sielunhoidon koulutus v.2002-2003
Mielenterveystyö ja psykiatrisen hoidon erityisosaaminen v.1998

Työkokemus somaattinen ja psykiatrinen sairaala, psykiatrian avopoliklinikka, kotisairaanhoito, vanhustyö, työnohjaus, luennot mielenterveyden aiheista.

First session price

70.00

Regular session price

80.00

Pricing details