Home Page / Find Your Therapist / Merja Koskelainen

Merja Koskelainen

Educating psychotherapist, Psychologist, Psychoanalytic
Espoo, Keskusta
Etäyhteydellä koko Suomi,
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Psykoterapeuttina olen tilaa antava, mutta myös aktiivinen. Turvallisessa yhteistyössä tavoitteena mielen sisäisten ristiriitojen ymmärtäminen ja itseyden vahvistuminen. Omaan monipuolisen työkokemuksen aikuisten- ja lastenpsykiatriassa, perheneuvolassa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Psychoanalytic
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Psykoanalyyttisen psykoterapian tavoitteena on ammatillisessa ja luottamuksellisessa yhteistyössä toisen kanssa havainnoida ja ymmärtää oman mielen toimintaa. Vapaasti puhuessaan potilaan omat ajatukset, tunteet, mielikuvat ja muistot tulevat esille, mutta myös vapautta rajoittavat esteet tulevat tuntumaan. Rauhallinen sallivuus erilaisille kokemuksille ja tunteille on mielen tietoista piiriä avartavaa. Se auttaa tavoittamaan kokonaisempaa kokemusta omasta itsestä.

Yhteistyössä voidaan löytää potilaan mielessä olevia erilaisia pyrkimyksiä, tavoitteita tai esteitä ja ristiriitoja, jotka haittaavat tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteena on myös tulla tietoisemmaksi mielen sisäisistä ristiriidoista sekä erilaisiin psyykkisiin oireisiin liittyvistä ajatuskuvioista. Mielen sisäisten ristiriitojen avautumisen kautta oma itseys ja omat voimavarat vahvistuvat, ihminen voi löytää uudenlaisia näkökulmia.

Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Vapaassa keskustelussa tulevat esille potilaan omat ajatukset, tunteet, mielikuvat, unet ja muistot omassa tahdissaan. Potilaan on mahdollista tunnistaa omien ajatustensa seuraantoa. Psykoanalyyttisessä psykoterapiassa oman mielen toimintaa havainnoidaan yhdessä toisen kanssa. Rauhallinen sallivuus erilaisille kokemuksille ja tunteille on mielen tietoista piiriä avartavaa. Se auttaa tavoittamaan kokonaisempaa ja ehyempää kokemusta omasta itsestä ja omasta elämänhistoriasta. Tavoitteena on tulla tietoisemmaksi mielen sisäisistä ristiriidoista sekä erilaisiin psyykkisiin oireisiin liittyvistä ajatuskuvioista. Mielen sisäisten ristiriitojen avautumisen kautta oma itseys ja omat voimavarat vahvistuvat, ihminen voi löytää uudenlaisia näkökulmia omiin vaikeuksiinsa ja elämänhistoriaansa.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Processing my past Challenging life situation Personal growth and development Gender or Sexual-Identity Questions
Areas of Specialization
Diversity of Sexuality and Gender
My professional background and knowledge

Minulla on monipuolinen ammattitaito ja pitkä kokemus psykoterapeuttina. Olen työskennellyt sekä aikusten että lastenpsykiatriassa julkisessa terveydenhuollossa ja perheneuvolassa, yksityisenä ammatinharjoittajana vuodesta 2008 lähtien. Vahvuuteni on ymmärrys ihmisen psyykkisestä kehityksestä. Ymmärrys omista elämänhistorian kokemuksista syvenee, kun ihminen saa kosketuksen omiin varhaisiin tunteisiinsa. Eriytymisen ja itsenäistymisen vaiheet omassa elämässä voivat tulla uudella tavalla työstetyiksi. Yhteystietoni löytyvät myös Sateenkaaripsykoterapeuttien nettisivuilta.

Client group

Vastaanotollani käyvillä, pääasiassa aikuisilla ja nuorilla aikuisilla potilailla on usein esim. sukupuoli-identiteetin kysymyksiä, masennusta, ahdistusta, pelkoja, tai erilaisia psyykkisiä ongelmia ja oireita ihmissuhteissa, opiskelussa tai työssä. Moni on voinut kokea traumaattisia tilanteita elämässään. Tällaisten kokemusten ja kärsimyksen taustalla on hyvin yksilöllisiä tekijöitä ja elämänhistoriaa, joiden ymmärrys voi jäsentyä uudella tavalla psykoterapian myötä. Käynnit tavallisesti 1-2 kertaa viikossa.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.