Home Page / Find Your Therapist / Merja Engström

Merja Engström

Psychotherapist, Psychologist, Solution-oriented
Turku, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Kaipaatko tukea mielialan/tunne-elämän, elämäntilanteen, käyttäytymisen, ihmissuhteiden ongelmissa? Terapian tavoitteena on edesauttaa asiakkaan itsetuntemuksen, ongelmanratkaisukyvyn sekä elämänlaadun kohentumista. Prospection palvelut ovat suunnattu aikuisille (yli 25 -vuotiaille) henkilöille.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Olen 55 vuoden rajapyykin ohittanut psykologi, psykoterapeutti ja työnohjaaja. Mielialan tasapainottuminen, psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitäminen, elämäntilanteiden ja terveydentilan muutoksissa tukeminen sekä työssä/opiskelussa jaksamisen vahvistaminen ovat lähellä sydäntäni. Hyvä psykoterapia rakentuu mielestäni tasavertaiseen, luottamukselliseen ja yksilöllisyyttä kunniottavaan vuorovaikutukseen.

Toimintani viitekehyksenä on ratkaisukeskeinen psykoterapia. Ratkaisukeskeisen psykoterapian tavoitteena on työstää asiakkaan ongelmia siten, että asiakas voi suunnata voimavaransa ongelmien sijasta itselleen tärkeisiin tavoitteisiin.

About my therapy sessions

Terapiasuhteen alussa kartoitetaan asiakkaan ajankohtainen mieliala, ongelmat ja tavoitteet. Kartoittaminen tapahtuu keskustellen sekä erilaisten istuntojen aikana tai niiden välissä suoritettavien tehtävien avulla. Keskustelujen ja tehtävien tarkoituksena on poistaa tavoitteiden tiellä olevia esteitä ja vahvistaa asiakkaalla jo olevia/piileviä voimavaroja. Terapiatapaamisten sisältö muokkautuu asiakkaan jaksamisen sekä asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Istuntojen aikana asiakasta tuetaan ja kannustetaan kohti asiakkaan hyvinvointia tukevia tavoitteita.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Processing my past Challenging life situation Personal growth and development Panic attacks Treatment of physical illness
Client group

Prospection psykoterapiapalvelut ovat suunnattu aikuisille (pääsääntoisesti yli 25-vuotiaille) henkilöille.

First session price

97.00

Regular session price

97.00

Pricing details

Hinnasto 2023
Arviokäynnit ja muut omakustanteiset tapaamiset 97 € /45 min
Kelan kuntoutuspsykoterapia omavastuu 40 €/45 min (97,60 €/45 min- Kelan korvaus 57,60 € )