Home Page / Find Your Therapist / Matti Lakkavaara
Psychotherapist, Other, Family therapy
Kerava, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Children under 13y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments
Olen myötätuntoinen ja helposti lähestyttävä perhe- ja pariterapian psykoterapeutti Keravalla. Viitekehykseni on voimavarakeskeinen ja työskentelyssäni painottuu dialogisuus. Vahvuuksiani ovat kunnioittava kohtaaminen ja aito läsnäolo tässä hetkessä. Ota rohkeasti yhteyttä!
Psychotherapeutic Orientation
  • Family therapy
  • Couple therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Olen voimavarakeskeinen perhe- ja pariterapian psykoterapeutti sekä työnohjaaja Uudellamaalla. Vastaanottoni sijaitsee Keravalla ja tarjoan perhe- ja pariterapiaa Kelan kuntoutuspsykoterapiana tai HUS:n palvelusetelillä. Omakustanteisesti tai vaikkapa vakuutusyhtiön maksusitoumuksella vastaanotolleni voi tulla niin perhe-, pari- kuin yksilöterapiaankin.

Työskentelyni pohjautuu vahvasti dialogisuuteen ja uuden ymmärryksen etsimiseen - yhdessä. Vahvuuksiani ovat kunnioittava kohtaaminen ja aito läsnäolo tässä hetkessä. Pyrin huolehtimaan tapaamisillani siitä, että kaikki tulisivat kuulluksi ja vaikeidenkin asoiden ottaminen puheeksi olisi mahdollista turvallisella tavalla. Asiakkaani ovat kertoneet kokevansa minut turvallisena, rauhallisena ja luottamusta herättävänä terapeuttina. Myös huumori on tapaamisillani sallittua.

About my therapy sessions

Istunnollani pääasiallisesti keskustellaan, mutta saatan käyttää apuna vaikkapa sukupuuta tai elämänjanaa. Kaikki tapahtuu yhdessä sopien ja terapiassa koetan huolehtia siitä, että puhumme juuri sinulle/teille tärkeistä asioista ja juuri sillä tavalla, kun se tuntuu sopivalta. Autan etsimään useita näkökulmia ja huolehdin siitä, että kaikki tulevat tapaamisilla kuulluksi. Asiakkaani saavat määritellä itse, mikä on heille merkityksellistä ja mitkä asiat ovat juuri heille tärkeitä. Pyrin hyväksymään ihmisen kokonaisena, juuri sellaisena kuin hän on ja auttamaan tarkastelemaan omia toiveitaan, tunteitaan tai ajatuksiaan. Myötätuntoisuus ja voimavarojen löytäminen ovat tärkeä osa työsketelyäni. Työskentely tapahtuu tässä hetkessä, josta käsin voidaan tarkastella myös mennyttä tai tulevaa. Työskentelytapaani voi kuvailla myös uteliaan pohtivaksi tai tutkivaksi.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Panic attacks Processing my past To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Personal growth and development Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness Anxiety towards social situations Anger management
Areas of Specialization
Child welfare
My professional background and knowledge

Minulla on 19 vuoden työkokemus lastensuojelusta, jossa olen työskennellyt mm. seuraavien ilmiöiden parissa:

- murrosiän tuomat haasteet
- perheen vuorovaikutuksen haasteet
- neuropsykiatriset häiriöt
- vanhemmuuden tukeminen
- päihderiippuvuudet
- masennus ja ahdistuneisuus
- itsetuhoisuus ja viiltely
- parisuhteen haasteet
- ero tai eron pohtiminen
- lähisuhdeväkivalta

Client group

TARJOAN:
- Perhe- ja pariterapiaa sekä vanhempien ohjausta KELA:n kuntoutuspsykoterapiana
- Perhe- ja pariterapiaa HUS:n palvelusetelillä
- Perhe- pari ja yksilöterapiaa omakustanteisesti tai muulla maksusitoutumuksella

EN TARJOA:
- yksilöterapiaa Kelan kuntoutuspsykoterapiana tai HUS:n palvelusetelillä

First session price

65.00

Regular session price

80.00

Pricing details

Yksilökäynnit:
45 min. 80 €
60 min. 100 €

Perhe- ja paripsykoterapia:
60 min. 100 €
75 min. 125 €
90 min. 150€