Home Page / Find Your Therapist / Matti Lakkavaara
Psychotherapist, Other, Family therapy
Kerava, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Families Couples Children under 13y Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments
Olen myötätuntoinen ja helposti lähestyttävä perhe- ja pariterapian psykoterapeutti Keravalla. Viitekehykseni on voimavarakeskeinen ja työskentelyssäni painottuu dialogisuus. Vahvuuksiani ovat kunnioittava kohtaaminen ja aito läsnäolo tässä hetkessä. Ota rohkeasti yhteyttä!
Psychotherapeutic Orientation
  • Family therapy
  • Couple therapy
About me as a therapist

Olen voimavarakeskeinen perhe- ja pariterapian psykoterapeutti sekä koulutusvaiheen työnohjaaja Uudellamaalla. Vastaanottoni sijaitsee Keravalla ja palvelen tällä hetkellä HUS:n palvelusetelillä perheterapiaan tai pariterapiaan hakeutuvia psykoterapia-asiakkaita. Omakustanteisesti tai vaikkapa vakuutusyhtiön maksusitoumuksella vastaanotolleni voi tulla niin perhe-, pari- kuin yksilöterapiaankin.

Työskentelyni pohjautuu vahvasti dialogisuuteen ja uuden ymmärryksen etsimiseen. Vahvuuksiani ovat kunnioittava kohtaaminen ja aito läsnäolo tässä hetkessä. Pyrin huolehtimaan tapaamisillani siitä, että kaikki tulisivat kuulluksi ja vaikeidenkin asoiden ottaminen puheeksi olisi mahdollista turvallisella tavalla. Asiakkaani ovat kertoneet kokevansa minut turvallisena, rauhallisena ja luottamusta herättävänä terapeuttina. Myös huumori on tapaamisillani sallittua.

About my therapy sessions

Istunnollani pääasiallisesti keskustellaan, mutta saatan käyttää apuna vaikkapa sukupuuta tai elämänjanaa. Kaikki tapahtuu yhdessä sopien ja terapiassa koitan huolehtia siitä, että puhumme juuri sinulle/teille tärkeistä asioista ja juuri sillä tavalla, kun se tuntuu sopivalta. Koitan auttaa etsimään useita näkökulmia ja huolehtia siitä, että kaikki tulevat kuulluksi. Asiakkaani saavat määritellä itse, mikä on heille merkityksellistä ja mitkä asiat ovat juuri heille tärkeitä. Pyrin hyväksymään ihmisen kokonaisena, juuri sellaisena kuin hän on ja auttaa tarkastelemaan omia toiveitaan, tunteitaan tai ajatuksiaan. Myötätuntoisuus ja voimavarojen löytäminen on tärkeä osa työsketelyäni. Työskentely tapahtuu tässä hetkessä, josta käsin voidaan tarkastella myös mennyttä tai tulevaa. Työskentelytapaani voi kuvailla myös uteliaan pohtivaksi tai tutkivaksi.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Personal growth and development Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Processing my past Panic attacks Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Child welfare
My professional background and knowledge

Minulla on 18 vuoden työkokemus lastensuojelusta, jossa olen työskennellyt mm. seuraavien ilmiöiden parissa:

- murrosiän tuomat haasteet
- perheen vuorovaikutuksen haasteet
- neuropsykiatriset häiriöt
- vanhemmuuden tukeminen
- päihderiippuvuudet
- masennus ja ahdistuneisuus
- itsetuhoisuus ja viiltely
- parisuhteen haasteet
- ero tai eron pohtiminen
- lähisuhdeväkivalta

Client group

TARJOAN:
- HUS:n palvelusetelillä perhe- ja paripsykoterapiaa
- Omakustanteisesti tai muulla maksusitoumuksella perhe- pari- ja yksilöterapiaa

EN TARJOA:
- KELA:n kuntoutuspsykoterapiaa

Additional information

Varauskalenterin ajat ovat tutustumiskäyntejä varten.

First session price

60.00

Regular session price

75.00

Pricing details

Yksilökäynnit:

45 min. 75€
60 min. 95€

Perhe- ja paripsykoterapia:

75 min. 120€
90 min. 145€