Home Page / Find Your Therapist / Marke Luhtapuro

Marke Luhtapuro

Psychotherapist, Master of Social Sciences, Cognitive
LAHTI, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Couples Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Terapeuttina olen elämää ymmärtävä ja tukea antava. Vahvuuksiani ovat kykyni ymmärtää elämän moninaisuutta ja tukea asiakasta oman tien löytämisessä. Pidän tärkeä asettaa terapialle jokin tavoite ja tarkistella sitä ajoittain.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Neuropsychiatric coach Schema therapy

About me as a therapist

Olen Sinua varten, kun tarvitset keskustella oman elämäsi asioista luottamuksellisesti.
Kartoitamme elämäntilannettasi ja toivomiasi muutoksia.Elämän kriisitilanteessa voimme sopia keskusteluajan nopeasti.
Yhdessä teemme suunnitelman tahtomiesi muutosten tekemiseksi ja tuen Sinua muutoksen tiellä.

Terapeuttina olen elämää ymmärtävä, uusia näkökulmia etsivä ja tukea antava. Vahvuuksiani ovat kykyni ymmärtää elämän moninaisuutta, tukea asiakasta oman tien löytämisessä ja omalle tielle lähtemistä. Pidän tärkeänä, että työskentelylle asetaan jokin tavoite (esim. oman itsensä ymmärtäminen, päihderiippuuden käsittely, ahdistuksen kanssa pärjääminen, masennuksesta selviytyminen tms.) ja tavoitteen saavuttamista arvioidaan terapian edetessä yhteisesti keskustellen; koen tärkeänä että asiakas kokee hyötyvänsä terapiasta.

About my therapy sessions

Psykoterapia alkaa asiakkaan nimeämien ongelmien kartoittamisesta; miten ongelmat vaikuttavat asiakkaan toimintakykyyn, ihmissuhteisiin ja miten ongelmat vaikuttavat asiakkaan työkykyyn. Ensimmäisten käyntien aikana mietimme myös mistä tietäisi, että ongelma on lieventymään päin. Luonnollisesti käytetään kognitiivisen psykoterapian menetelmiä, harjoituksia ja kotitehtäviä. Mikäli parisuhteessa on pulmia, niin käytämme tunnekeskeisen pariterapian menetelmää lähestyen asiaa kiintymyssuhdeteoriaa hyödyntäen.

Issues often worked with
Anxiety towards social situations Eating disorders Personal growth and development Personality disorders Self-destructive thoughts Challenging life situation Processing my past Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt vuosia pulmallisten elämäntilanteiden kanssa etsien yhdessä asiakkaiden kanssa ratkaisuja vaikeisiin elämän asioihin.
Työkokemusta on kertynyt vuosien aikana aikuispsykiatriassa, päihdetyössä, lastensuojelussa, vammaispalvelussa ja perheneuvolassa.
Lisäksi minulla on ymmärrystä myös vaativasta esimiestyöstä oman esimiestyökokemuksen myötä.

Minulla on myös seuraavat koulutukset:
- Skeematerapia
- Tunnekeskeinen pariterapia-koulutus
- Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
- Motivoiva haastattelu
- Viiden pisteen korva-akupunktio päihde-ja mielenterveystyössä -koulutus
- Kasva esimieheksi
- SOTE-alan johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Additional information

Pariterapiassa käytän tunnekeskeisen pariterapian menetelmää.

First session price

60.00

Regular session price

95.00

Pricing details

Pariterapia 130 €