Home Page / Find Your Therapist / Marjut Turunen

Marjut Turunen

Educating psychotherapist, Master of Arts (Education), Solution-oriented
Lohja,
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Teen ratkaisu- ja voimavarakeskeistä psykoterapiaa luottamuksellisessa yhteistyösuhteessa asiakkaan kanssa. Kognitiiviset menetelmät kuuluvat myös työskentelyotteeseeni. Tarjoan lisäksi hevosavusteista kuntoutustoimintaa ja työnohjausta yksilöille ja ryhmille.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Neuropsychiatric coach

About me as a therapist

Pidän tärkeänä positiivista ja luottamuksellista vuorovaikutussuhdetta asiakkaan kanssa. Mielestäni terapia on asiakkaan ja terapeutin tasavertaista yhteistyötä ja haluan olla asiakkaan rinnallakulkijana tarvittavan ajan.

Olen luonteeltani rauhallinen ja suhtaudun asioihin mielenkiinnolla ja pyrin katsomaan niitä useasta näkökulmasta. Asiakaslähtöisyys ja asiakasta arvostava ote ovat olennaista työssäni. Keskityn kuuntelemaan ja olemaan läsnä hetkessä.

About my therapy sessions

Ratkaisukeskeiselle terapialle on ominaista uudenlaisten näkökulmien ja toiveikkuuden etsiminen ja tukeminen sekä tulevaisuuteen suuntautuminen. Ratkaisujen rakentamiseen pyritään pienin, tarkoin mietityin askelin. Pyrin auttamaan sinua tiedostamaan sekä ottamaan käyttöösi omat voimavarasi päästäksesi kohti tavoitteitasi.

Käytän työssäni ratkaisukeskeisten menetelmien lisäksi kognitiivisia menetelmiä ja annan sopimuksen mukaan tapaamisten välillä kotiin tehtäviä. Tapaaminen voi olla myös kävely luonnossa tai hevosen kanssa toimimista. Hevosen kanssa työskentely voi toimia esim. keskustelun mahdollistajana ja rennon ilmapiirin luojana mikäli keskustelu muuten tuntuu aluksi hankalalta.

Vastaanotollani vallitsee levollinen ja myötätuntoinen ilmapiiri.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Personal growth and development Difficulty sleeping Hurting yourself
My professional background and knowledge

Koulutukseltani olen ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, työnohjaaja, kasvatustieteen maisteri ja erityisopettaja. Olen hevosalan ammattilainen ja olen erikoistunut hevosavusteisiin kuntoutusmenetelmiin. Jatkuva ammattitaitoni kehittäminen ja arviointi on olennainen osa toimintaani.

First session price

50.00

Regular session price

80.00

Pricing details