Home Page / Find Your Therapist / Marjut Lauronen

Marjut Lauronen

Psychotherapist, Psychologist, Cognitive
Espoo, Leppävaara
English Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Olen aikuisten yksilöpsykoterapeutti, suuntaus kognitiivis-integratiivinen. Olen Valviran hyväksymä psykoterapeutti ja haen tällä hetkellä Kela-palvelutarjoajaksi. Olen toiminut pitkään yritysmaailmassa. Olen toiminut 6 v. työterveyspsykologina. Toimin työnohjaajana yksilöille ja ryhmille.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
  • Integrative
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Schema therapy

About me as a therapist

Olen tavoitteellinen ja aktiivinen psykoterapeutti. Kuuntelen jokaisen henkilön tarinan ja avainkysymykset, joihin hän hakee itselleen apua ja tukea. Sovimme yhdessä tavoitteet, joiden eteen työskentelemme yhdessä. Etsin yhdessä asiakkaan kanssa hänelle mahdollisimman hyvin soveltuvia työskentelytapoja. Käytän välitehtäviä tapaamisien välillä hyödyksi. Olen rauhallinen, kuunteleva ja asiakasta arvostava. Itselleni on tärkeää ymmärtää asiakkaan elämäntilannetta ja siihen merkittävästi vaikuttavia ihmissuhteita. Etsin koko ajan toimivia ja uudenlaisia toimintatapoja.

About my therapy sessions

Asiakkaan kanssa yhdessä sovitaan tavoitteet ja etsitään mahdollisimman toimivat työvälineet, kuten mielikuvaharjoittelua, tuoliharjoituksia, kirjoittamista ja aktiivista keskustelua. Jokaisessa istunnossa pyrin luomaan rauhallisen ja miellyttävän ilmapiirin, jossa on mahdollista pureutua asiakkaan sen hetkiseen tilanteeseen, ajatuksiin ja tunteisiin. Työskentelen sinnikkäästi tavoitteita kohden yhdessä asiakkaan kanssa sekä pyydän palautetta tapaamisistamme. Käytän välitehtäviä hyväksi psykoterapiassa.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Processing my past To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Personality disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Hurting yourself Treatment of physical illness Bipolar disorder
Areas of Specialization
Personality disorders Obsessive-compulsive disorders Multiculturalism / immigrants Bipolar disorder
My professional background and knowledge

Olen toiminut useiden vuosien aikana työterveyspsykologina, työnohjaajana ja valmentajana. Ennen tätä toimin parikymmentä vuotta kansainvälisissä yrityksissä esimies- ja johtotehtävissä. Olen kohdannut työelämässä ja elämässä paljon erilaisia tilanteita enkä hätkähdä ihan pienestä.

Client group

Työskentelen aikuisien yksilöpsykoterapeuttina. Työskentelen sekä suomen että englannin kielellä. Olen käytettävissä yksittäisiin konsultaatioihin, lyhytpsykoterapiaan ja pitkään psykoterapiaan.

First session price

0.00

Regular session price

107.60

Pricing details

Hinnoittelusta voidaan sopia yhdessä.