Home Page / Find Your Therapist / Marjo Kauppi

Marjo Kauppi

Psychotherapist, Bachelor of Social Services, Family therapy
Helsinki,
Finnish
Customer Groups
Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments Weekend appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Olen Valviran hyväksymä kriisi- ja traumapainotteinen erityistason psykoterapeutti, perheterapeutti ja minulla on Kela-pätevyys perheterapiaan. Minulla on pitkä kokemus erityisesti perheen sisäisistä vuorovaikutuspulmista, ahdistushäiriöistä, ero- ja muista -kriiseistä ja traumoista.
Psychotherapeutic Orientation
  • Family therapy
  • Crisis and trauma
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Autan asiakasta löytämään omia voimavaroja ja vahvuuksia peilaten niitä hänelle takaisin. Lisäksi tunteet, niiden tunnistaminen ja käsittely ovat usein esillä tapaamisillani. Pyrin luomaan vahvalla läsnäololla asiakkaaseen luottamuksellisen ja turvallisen yhteistyösuhteen. Työskentelytapani on keskusteleva, mutta tarvittaessa käytän toiminnallisia menetelmiä keskustelun avaajana tai tukena.
Kriisien ja traumojen käsittelyssä tärkeintä on aika ja vakauttava työote. En pelästy itkua enkä kiroilua. Tärkeintä on että saat ilmaista itseäsi siten, että koet tulleesi kuulluksi.
Asiakkaani sanovat usein, että rauhallisuuteni saa myös heidät asettumaan ja rauhoittumaan asian äärelle ja he ovat kokeneet tulleensa kohdatuiksi ilman kiireen tuntua.
Erityisesti usean perheenjäsenen ollessa paikalla, pidän huolen siitä, että jokaisen ääni tulee kuuluviin ja saatan toisinaan rajata tiukastikin keskustelua.

About my therapy sessions

Pääsääntöisesti tapaamisillani keskustellaan. Toisinaan voin piirtää tai kirjoittaa asioita paperille havainnollistaakseni sekä itselleni että asiakkaalleni asioita eri näkökulmasta. Voin käyttää myös erilaisia kuvakortteja tai muita toiminnallisia menetelmiä keskusteluiden avaajina ja tukena, mutta niillä on aina tarkoituksensa. Käsiteltävä asia nousee asiakkaasta ei käytettävästä menetelmästä. Pyrin monipuoliseen menetelmien käyttöön ja joskus voin poiketa täysin "normaalista" ja olen pitänyt tapaamisia myös ulkona kävellen.
Perheterapiassa tapaan jokaista perheenjäsentä sekä yhdessä että erikseen sekä erilaisissa kokoonpanoissa. Saatan toisinaan antaa "kotitehtäviä" tapaamisten väliselle ajalle.

Issues often worked with
Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Anger management Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Seriously traumatized patients and dissociative disorders Child welfare Adoption & placement Multiculturalism / immigrants
My professional background and knowledge

15 vuoden työurani koostuu suurilta osin lastensuojelun puolelta. Olen työskennellyt lastensuojelulaitoksissa sekä sijoituksen puolella että avohuollossa, jossa toimin omahoitajana alle 18-vuotiaille mielenterveys-, päihde- ja väkivaltaongelmien parissa. Suurimmalla osasta lapsia ja nuoria oli haasteita myös koulunkäynnin suhteen sekä lisäksi heillä oli erilaisia ahdistus ja itsetuhohaasteita.
Viimeisimpinä työvuosina olen työskennellyt perheiden parissa, joista 2/3 ovat olleet maahanmuuttajataustaisia perheitä. Heidän kanssaan olen käynyt läpi heidän omaa traumataustaansa jo lähtömaasta käsin sekä mitä kaikkea he ovat kohdanneet suomessa. Myös kulttuurishokit puolin ja toisin ovat olleet vahvasti läsnä työssäni.
Olen tehnyt työnohjausta ja perheterapiaa myös sijaisvanhempien kanssa sekä perheohjaajien kanssa. Tätä kautta olen saanut monipuolisen kuvan perhesijoituksesta niin lapsen, biovanhempien kuin sijaisvanhempien näkökulmasta.

Client group

Pääsääntöinen työskentelykenttäni koostuu koko perheestä. Erityisosaamiseni on kuitenkin 12-18-vuotiaat lapset ja nuoret. Myös vanhempien eroriidat ja kasvatuspulmat ovat tuttuja asioita, joita kohtaan työssäni viikoittain.

Additional information

Teen myös kotikäyntejä, jolloin hinta tapaamiselle on korkeampi, sillä se sisältää kilometrit ja matka-ajan. Lisäksi tapaan asiakkaitani Työdynamo Oy:n tiloissa Eteläesplanadi 2:ssa sekä Turun Logomolla tai sovittaessa jossakin muualla. Minulla ei ole kiinteää omaa työtilaa.
Toimin itsenäisenä ammatinharjoittajana myös Terveystalolla (Helsinki: Redi ja Itäkeskus) , jolloin käytössä ovat Terveystalon omat hinnat.

First session price

50.00

Regular session price

180.00

Pricing details

Perheterapiassa enemmän kuin yksi paikalla 180€/90min
yksilö 150€/90min
Kotona tehtävä perheterapia 200€/90min

Yksilöterapia 85€/60min

Tutustumiskäynti on kestoltaan 60min