Home Page / Find Your Therapist / Marja Lukka
Psychotherapist, Psychologist, Cognitive analytic
Helsinki, Keskusta
Espoo, Tapiola
Finnish English
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Couples Families Children under 13y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments Weekend appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Olen psykologi ja perheterapeutti. Opiskelen kognitiivis-analyyttiseksi yksilöpsykoterapeutiksi ja valmistun kesällä 2019. Erityisesti olen perehtynyt somaattiseen sairastamiseen, omaan tai läheisen, ja siihen sopeutumiseen.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive analytic
  • Family therapy
About me as a therapist

Minulle tärkeä asia on kunnioittaa asiakkaan omaa asiantuntijuutta oman elämänsä suhteen. Asiakas itse määrittelee tavoitteet työskentelylle. Yhdessä asiakkaan kanssa tarkastelemme hänen esille tuomiaan asioitaan, ja psykoterapeuttina pyrin auttamaan häntä näkemään asioita uusilla tavoilla ja tarvittaessa löytämään uudenlaisia toimintatapoja.

Olemisen tavaltani olen rauhallinen, yhdessä pohdiskeleva ja tilaa antava. Harvoin annan suoria neuvoja tai tulkintoja, sen sijaan pikemminkin esitän ehdotuksia tai kysymyksiä.

About my therapy sessions

Pääsääntöisesti istunnoilla keskustellaan asiakkaan esille tuomista teemoista. Toisinaan saatan antaa kotitehtäviä ja joskus myös istunnoilla voidaan käyttää työskentelyn tukena luoviakin menetelmiä.

Kognitiivis-analyyttiseen työskentelytapaan, jota nyt opiskelen, kuuluu, että 4-5 ensimmäisen käyntikerran jälkeen terapeutti antaa asiakkaalle reformulaation esim. kirjeen muodossa. Reformulaatio on asiakkaan esittämän ongelman hahmotusta tai jäsentämistä uudella tavalla. Tämä tapahtuu yhteistyössä ja se on koko ajan avoin yhä uudelle muotoilulle. Reformulaation jälkeen asiakas ja terapeutti yhdessä sopivat työskentelyn tavoista ja pituudesta.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Processing my past To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Personal growth and development Treatment of physical illness
My professional background and knowledge

Olen psykologi ja (perhe)psykoterapeutti. Olen aikoinaan suorittanut myös kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutuksen. Nyt opiskelen kognitiivis-analyyttiseksi yksilöpsykoterapeutiksi ja valmistun kesällä 2019.

Olen työskennellyt hyvin pitkään somaattisesti sairaiden lasten ja heidän perheidensä kanssa. Viime vuosina olen työskennellyt myös aikuisten syöpäpotilaiden kanssa. Teemana hyvin tuttu on siis omaan tai läheisen somaattiseen sairauteen sopeutuminen tai elämänkriisit yleensäkin.

Client group

Työskentelen sekä yksilöiden että perheiden kanssa. Tapaan niin lapsia, nuoria kuin aikuisiakin.

First session price

100.00

Regular session price

100.00

Pricing details