Home Page / Find Your Therapist / Marja Louhi
Psychotherapist, Psychologist, Group psychotherapy
Vantaa, Tikkurila
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Groups
Length of Therapy
Long-term
Availability
Evening appointments
Haluatko oppia ymmärtämään itseäsi, omia reaktioitasi ja kehittyä taitavammaksi ihmissuhteissa? 2 paikkaa vapaana täydentyvässä psykoterapiaryhmässä Tikkurilassa. Ryhmä sopii henkilöille, joilla pitkäaikaisia psyykkisiä haasteita ja jonkin verran kokemusta psykoterapiasta.
Psychotherapeutic Orientation
  • Group psychotherapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Psykoanalyyttisen suuntauksen terapeuttina olen tilaa ja aikaa antava, tutkiva ja pohtiva. Tehtäväni terapeuttina on tukea ryhmän työskentelyä. Työskentely tapahtuu tässä ja nyt hetken vuorovaikutuksen kautta. Tarvittaessa olen aktiivinen huolehtiessani ryhmän hyvinvoinnista ja toimivuudesta. Olen luontaisesti huumorintajuinen ja sosiaaliset ryhmätilanteet aktivoivat luovaa mielikuvitustani.

About my therapy sessions

Keskustelu etenee ryhmäpsykotepiassa vapaasti virraten. Työskentelyn perussuositus on, että puhutaan mahdollisimman vapaasti kaikkea, mitä tulee mieleen ja tuntuu tärkeältä. Terapeutti ja ryhmä tekevät yhteistyötä havainnoiden ja keskustellen tunteista, ajatuksista ja käyttäytymisestä. Psykoanalyyttisen työskentelyn luonteeseen kuuluu oleellisesti tilan antaminen myös piilotajuisille mielen alueille, tarkastelun kohteena voivat olla unet ja mielikuvat. Ryhmäpsykoterapiakokemus on ainutlaatuinen ryhmän jäsenten kesken ja suhteessa terapeuttiin. Ryhmän kokoamisvaiheessa terapeutti pyrkii rakentamaan mielekkään ryhmäkokonaisuuden ryhmään hakeutuvista henkilöistä.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Sexual problems Processing my past Sexual abuse Challenging life situation Personal growth and development Treatment of physical illness
My professional background and knowledge

Tarjoan hoitomuotona ryhmäpsykoterapiaa. Valmistuin ryhmäpsykoanalyytikoksi, vaativan erityistasonterapeutiksi (VET), psykoterapeutiksi 2012.

Peruskoulutukseltani olen psykologi ja toiminut 1996 lähtien eri tehtävissä. Työkokemusta on aikuisten, lasten, nuorten ja perheiden parissa. Psykologin työssä olen pitänyt paljon ryhmiä, etenkin kuntoutuspsykologin työssä ammatillisessa ja lääkinnällisessä kuntoutuksessa. Tällä hetkellä työskentelen monikulttuurisissa mielenterveyspalveluissa psykologina. Valmistun erikoispsykologiksi 2019. Tarkempaa tietoa työhistoriastani löytyy LinkedIn -sivustolta nimelläni.

Client group

Tarjoan ryhmäpsykoterapiaa aikuisille. Ryhmään hakeutumisen syynä voi olla ahdistus, masennus, jännittäminen, paniikkioireet, sosiaaliset pelot, ihmissuhdevaikeudet, yksinäisyys, itsetunto- ja identiteettiongelmat, työuupumus, työpaikan ristiriidat tai psykosomaattinen oireilu. Ryhmään ei voi ottaa selkeästi itsetuhoisia, akuutissa psykoosissa olevia, vaikeista persoonallisuushäiriöistä kärsiviä tai päihdeongelmaisia.

Ryhmäpsykoterapia soveltuu lähes kaikille, joille voidaan suositella psykoterapiaa. Ryhmäpsykoterapia lähestymistapana perustuu näkemykseen, että psyykkiset ongelmat ja ristiriidat syntyvät ihmisten välisissä suhteissa ja näin ollen niitä voidaan myös tutkia ja pyrkiä korjaamaan vuorovaikutuksen keinoin.

Additional information

Täydentyvä uusi psykoterapiaryhmä aloitti toimintansa tiistaina 8.1.2019 kello 18. Psykoterapiaryhmä kokoontuu tiistaisin klo 18-19.30 osoitteessa Vernissakatu 1. Ryhmään voi päästä haastattelujen kautta. Ryhmäistuntoja on vuosittain noin 40. Ryhmässä voi olla maksimissaan 8 jäsentä. Käynnistymisen jälkeen ryhmään otetaan uusia jäseniä, kun vapaita paikkoja on.

EN TARJOA YKSILÖPSYKOTERAPIAPALVELUJA.

First session price

50.00

Regular session price

55.00

Pricing details

Psykoterapiaistunnon hinta on 55 € itsemaksaville. Hinta tarkistetaan seuraavan kerran vuoden 2022 lopulla. KELAlta voi hakea tukea, jolloin tarvitaan psykiatrin kirjoittama B-lausunto ja kolme kuukautta kestänyt edeltävä hoitosuhde psykiatrin kanssa. Tukea saaville itsemaksuosuus on 10,90 € istunnolta.

Soveltuvuus ryhmään selvitetään kahdenkeskisissä haastatteluissa, jotka maksavat yhteensä 100 € sisältäen yleensä 2-3 tapaamista. Ensimmäinen haastattelukerta voidaan myös toteuttaa tutustumiskäyntinä, joka maksaa 50 €. Haastattelut toteutetaan viikonloppuisin.