Home Page / Find Your Therapist / Marja Laakso

Marja Laakso

Psychotherapist, Occupational therapist, Couple therapy
Vantaa, Martinlaakso
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
Olen Valviran hyväksymä psykoterapeutti. Sinun ja läheisesi hyvinvointi on tärkeää! Minulla on Kela-pätevyys pari- ja perheterapiaan. Yksilöllinen terapia on mahdollinen silloin, kun asiakas vastaa kustannuksista itse. Minulla on koulutus myös kliiniseen hypnoterapiaan sekä emdr:n käyttöön.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Hypnosis EMDR

About me as a therapist

Terapeuttina olen vahvasti läsnäoleva, välittävä ja kuunteleva. Olen aidosti kiinnostunut asiakkaistani ja haluan rakentaa turvallisen ja luottavan ilmapiirin. Minulle on tärkeää, että asiakkaat kokevat, että juuri heitä kuunnellaan ja kuullaan.

Perheterapia sopii myös hyvin ihmissuhdeongelmiin sekä lasten- ja nuorten tunnehäiriöiden hoitoon. Pariterapia voi parhaimmillaan kantaa pitkälle pariskunnan yhteiseen tulevaisuuteen ongelmien yli tai auttaa mahdollisimman tasapainoiseen ja hallittuun uuteen elämäntilanteeseen.

About my therapy sessions

Istunnoillani autan asiakkaita jäsentämään heidän elämäntilanteitaan ja kokemusmaailmaansa. Terapeuttisen keskustelun myötä asiakkaiden ymmärrys itsestään ja elämäntilanteestaan lisääntyy ja oivalluksien kautta etsitään yhdessä keinoja elämän haasteisiin. Pariterapiassa käymme läpi parisuhteeseen liittyviä haasteita ja myös vahvuuksia, joiden varaan on mahdollista rakentaa myös uudenlaista vuorovaikutusta. Tapaamisilla opetellaan tapoja miten keskinäistä yhteyttä voi vahvistaa ja löytää keinoja ratkaista vuorovaikutuksessa esiintyviä ongelmia. Terapiaan voi osallistua yksin, pariskuntana tai koko perheyksikkönä.

Tarvittaessa apuna ovat myös EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) sekä hypnoterapia osana terapiaprosessia.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Challenges in parenting Feeling bad Anxiety towards social situations Processing my past Challenging life situation Burnout Low self-esteem Anger management Treatment of physical illness Changing lifestyle Phobia/fear
My professional background and knowledge

Olen pohjakoulutukseltani toimintaterapeutti ja myös psykoterapeuttina pidän ihmisen toimijuuden säilymistä ja vahvistumista terapiaprosessissa tärkeänä.
Minulla on paljon kokemusta lasten ja nuorten pulmista ja perheiden rinnalla kulkemisesta näissä haasteissa. Olen tehnyt myös pitkään kuntoutusta lasten ja nuorten kehityksellisissä ja mielenterveydellisissä haasteissa. Minulla on myös erityisopettajan koulutus.

Client group

Työskentelen eri elämänvaiheissa olevien perheiden ja pariskuntien kanssa. Myös moninaiset ihmissuhteiden tilanteet, erokriisit, elämäntilanteiden muutokset sekä eri sukupolvien väliset teemat koen tärkeiksi haasteiksi työssäni.

Additional information

Teen terapia työtä myös etävastaanotolla suojatun videoyhteyden kautta!

First session price

90.00

Regular session price

150.00

Pricing details

paripsykoterapiakäynnit 90 minuuttia 150 €
paripsykoterapia 60 minuuttia 120 €
perhepsykoterapia 90 minuuttia 150 €
Yksilökäynnit 60 minuuttia 105 €
Yksilökäynnit 45 minuuttia 90 €