Home Page / Find Your Therapist / Marja Laakso

Marja Laakso

Psychotherapist, Occupational therapist, Couple therapy
Vantaa, Martinlaakso
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Children under 13y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Olen Valviran hyväksymä psykoterapeutti. Terapeuttina on vahvasti läsnäoleva ja kuunteleva. Elämän haasteissa on tärkeää panostaa Sinun ja läheistesi jaksamiseen ja hyvinvointiin! Minulla on Kela-pätevyys pari- ja perheterapiaan sekä vanhempien ohjaukseen, ei kuitenkaan yksilöterapioihin.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Family therapy
Additional Training

Hypnosis

About me as a therapist

Terapeuttina olen vahvasti läsnäoleva, välittävä ja kuunteleva. Olen aidosti kiinnostunut asiakkaistani ja haluan rakentaa turvallisen ja luottavan ilmapiirin. Minulle on tärkeää, että asiakkaat kokevat, että juuri heitä kuunnellaan ja kuullaan.

Perheterapia sopii myös hyvin ihmissuhdeongelmiin sekä lasten- ja nuorten tunnehäiriöiden hoitoon. Pariterapia voi parhaimmillaan kantaa pitkälle pariskunnan yhteiseen tulevaisuuteen ongelmien yli tai auttaa mahdollisimman tasapainoiseen ja hallittuun uuteen elämäntilanteeseen.

About my therapy sessions

Istunnoillani autan asiakkaita jäsentämään heidän elämäntilanteitaan ja kokemusmaailmaansa. Terapeuttisen keskustelun myötä asiakkaiden ymmärrys itsestään ja elämäntilanteestaan lisääntyy ja oivalluksien kautta etsitään yhdessä keinoja elämän haasteisiin. Pariterapiassa käymme läpi parisuhteeseen liittyviä haasteita ja myös vahvuuksia, joiden varaan on mahdollista rakentaa myös uudenlaista vuorovaikutusta. Tapaamisilla opetellaan tapoja miten keskinäistä yhteyttä voi vahvistaa ja löytää keinoja ratkaista vuorovaikutuksessa esiintyviä ongelmia. Terapiaan voi osallistua yksin, pariskuntana tai koko perheyksikkönä.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Anger management Low self-esteem Burnout Personal growth and development Challenging life situation Processing my past Anxiety towards social situations Feeling bad Challenges in parenting Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Olen pohjakoulutukseltani toimintaterapeutti ja myös psykoterapeuttina pidän ihmisen toimijuuden säilymistä ja vahvistumista terapiaprosessissa tärkeänä.
Minulla on paljon kokeumusta lasten ja nuorten pulmista ja perheiden rinnalla kulkemisesta näissä haasteissa. Olen tehnyt myös pitkään kuntoutusta lasten ja nuorten kehityksellisissa ja mielenteveydellisissä haasteissa. Minulla on myös varhaiskasvatuksen erityisopettajan koulutus.

Additional information

Teen nyt mielelläni terapityötä myös etävastaanotolla suojatun videoyhteyden kautta!

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details

paripsykoterapiakäynnit 90 minuuttia 150 €
perhepsykoterapia 90 minuuttia 150 €