Home Page / Find Your Therapist / Marja Koskela

Marja Koskela

Psychotherapist, Psychiatric staff nurse, Family therapy
Hyvinkää, Hyvinkää
English
Customer Groups
Families Couples Children under 13y Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments

Tämä terapeutti toimii vapaaehtoisena TOIVO.ME - hankkeessa. Jos olet terveydenhuollon ammattilainen, voit tiedustella maksutonta keskusteluapua terapeutilta, vaikka terapeutti ei muutoin ottaisi uusia asiakkaita.

Huomioithan, että TOIVO.ME - hankkeessa tarjottava apu on suunnattu koronakriisissä työskenteleville terveydenhuollon työntekijöille. Keskusteluapu on kertaluontoista (1-2 kertaa) eikä ole terveydenhuoltoa. Näin ollen profiiliteksti ei kaikin osin kuvaa TOIVO.ME-keskusteluja.

Kun tiedustelet vapaata aikaa, muista mainita TOIVO.ME - hankkeesta sekaannusten välttämiseksi.

Vastaanotolleni ovat tervetulleita kaikki, jotka kokevat haluavansa pohtia itseään tai ihmissuhteitaan. Voit tulla tapaamiseen yksin, puolisosi tai perheesi kanssa. Vastaanotollani käy HUS:n ja Helsingin kaupungin palvelusetelit. KELA-oikeus PERHETERAPIAAN! Teen käyntikirjaukset Kanta- arkistoon.
Psychotherapeutic Orientation
  • Family therapy
  • Couple therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Crisis and traumas

About me as a therapist

Terapeuttina olen sopivassa suhteessa kuunteleva, tilaa antava sekä aktiivinen. Tarvittaessa tuon lempeän jämäkästi esiin myös vaikeita ja haastavia näkökulmia. Vahvuuteni on loppumaton kiinnostukseni ihmisten tarinoihin. Löydän ihmisistä ja heidän tarinoistaan, joskus hyvinkin pieniä, hyvän ituja. Toivo ja sen ylläpitäminen ovat minulle tärkeitä asioita terapiassa. Mottoni voisi olla: "Kasvata hyvää".

About my therapy sessions

Tapaamisissa keskitymme yleensä keskustelemaan asiakkaalle tärkeistä teemoista. Uskon, että asiakas tietää parhaiten, millaiset asiat ovat hänelle merkityksellisiä ja tärkeitä ottaa tarkasteluun. Työskentelyn apuna voin joskus käyttää toiminnallisia menetelmiä tai kotitehtäviä. Perheiden ja parien tapaamisissa keskeistä on yhdessä tutkia perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta ja ylläpitää dialogia heidän välillään.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Diversity of Sexuality and Gender Seriously traumatized patients and dissociative disorders Multiculturalism / immigrants Child welfare Adoption & placement
My professional background and knowledge

Minulla on yli kahdenkymmenen vuoden työkokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä. Työurani aloitin nuoristyössä ohjaajan tehtävissä. Olen toiminut HUS:ssa nuorisopsykiatrian poliklinikalla sairaanhoitajan tehtävissä yli 10 vuotta. Lisäksi olen ollut lastensuojelun laitoshoidossa ohjaajana muutamia vuosia. Viimeisimmäksi työskentelin esimies-ja hanketehtävissä. Hanketyössä sain kokemusta maahanmuuttajien kanssa työskentelystä. Voit lukea hankkeesta lisää https://www.sos-lapsikyla.fi/tukena-hanke/ Hankkeen jälkeen työskentelin kaksi vuotta perheterapeuttisen perhekuntoutuksen palveluvastaavan tehtävissä. Tällä hetkellä kouluttaudun voimavarakeskeiseksi työnohjaajaksi Hämeen kesäyliopistossa. Oman toiminimen kautta olen työskennellyt sivutoimisesti perhepsykoterapeuttina ja työnohjaajana vuodesta 2005. Erilaiset työtehtävät ja -ympäristöt ovat antaneet minulle kokemusta elämän moninaisuudesta ja tarjonneet myös erilaisia lisäkoulutuksia.

Client group

Työskentelen mielelläni eri-ikäisten ja -taustaisten ihmisten kanssa. Nuoruusikäiset ja maahanmuuttajataustaiset ihmiset ovat erityisen lähellä sydäntäni.

First session price

85.00

Regular session price

85.00

Pricing details

Pari/perheterapiakäynti 60 min 110 e
90 min 145 e
Vanhempainohjaus 60 min 90 e