Home Page / Find Your Therapist / Marita Anttila

Marita Anttila

Psychotherapist, Master of Social Sciences, Psychoanalytic
Oulu, Etäyhteydellä koko Suomi
English Finnish
Customer Groups
Families Couples Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term
Availability
Evening appointments
I am a psychoanalytic psychotherapist. I have worked over 25 years with people of different age and people living in different life situation.
Psychotherapeutic Orientation
  • Psychoanalytic
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Terapia on yhteinen matka, sinun ja terapeutin, jossa vuorovaikutuksessa yhdessä pyritään löytämään sinulle kärsimystä aiheuttavien asioiden taustalla olevia syitä ja antamaan niille merkityksiä kuin myös uusia näkökulmia tarkastella asioita. Terapeuttina olen aktiivinen kuuntelija ja teen tarkentavia kysymyksiä, selvennän kuulemaani ja teen tulkintoja.

About my therapy sessions

Psykoanalyyttistä/psykodynaamista terapiaa luonnehtii se, että siinä tyypillisesti tutkitaan kokemuksiasi ja pyritään havaitsemaan mm. sellaisia toiveita ja tunteita, joista et ole ollut tietoinen. Tavoitteena on saada ymmärrystä, miten lapsuudenkokemuksesi kytkeytyvät nykyisiin vaikeuksiisi. Tutkitaan millaisia sisäisiä ristiriitoja sinulla on. Tutkitaan miten suojaudut vaikeilta tunteilta ja ajatuksilta. Eli millaisia defenssejä eli puolustusmekanismeja sinulla on käytössäsi, esim. syytätkö herkästi muita silloin, kun oikeastaan tunnet itse syyllisyyttä? Tarkastellaan, miten terapiasuhteessa tulee esiin samanlaisia asetelmia kuin muissa ihmissuhteissasi ja miten ne liittyvät sinulle tyypillisiin tapoihin olla ihmisten kanssa. Saatetaan tutkia uniasi.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Difficulty sleeping Personal growth and development Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Processing my past Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details