Home Page / Find Your Therapist / Marita Anttila

Marita Anttila

Psychotherapist, Master of Social Sciences, Psychoanalytic
Oulu, Etäyhteydellä koko Suomi
English Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments
I am a psychoanalytic psychotherapist. I have worked over 25 years with people of different age and people living in different life situation.
Psychotherapeutic Orientation
  • Psychoanalytic
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Terapeuttina olen aktiivinen ja empaattinen kuuntelija. Teen tarkentavia kysymyksiä, selvennän kuulemaani ja teen tulkintoja.
Psykoanalyyttisen psykoterapian hoitosuhteen turvin voidaan käydä läpi kokemuksia, jotka ovat ylittäneet aikaisemman vastaanotto- ja sietokyvyn ja joiden kokemuksien suhteen potilas on jäänyt liian yksin.
Terapia on yhteinen matka, sinun ja terapeutin, jossa vuorovaikutuksessa yhdessä pyritään löytämään sinulle kärsimystä aiheuttavien asioiden taustalla olevia syitä ja antamaan niille merkityksiä kuin myös uusia näkökulmia tarkastella asioita.

About my therapy sessions

Psykoanalyyttisen teorian mukaan ihmisen mieli rakentuu vuorovaikutuksellisena kehitysprosessina niistä subjektiivisista kokemuksista, jotka ovat syntyneet varhaisissa vuorovaikutussuhteissa. Siksi niitä myös hoidetaan vuorovaikututteisessa terapiasuhteessa yhdessä potilaan ja terapeutin kanssa.
Terapiassa pyritään ymmärtämään potilaan oireiden taustalla olevia elämäntapahtumia, traumaattisia kokemuksia ja psyykkisiä vaille jäämisiä sekä läpityöskentelemään niitä. Tavoitteena on lisätä potilaan itsehavainnointia ja itseymmärrystä ja sitä kautta saada aikaan psyykkistä muutosta.
Menneisyyden ja kokemusten nähdään muokkaavan nykyistä ajatusmaailmaamme, käytöstämme ja ongelmanratkaisukykyämme. Ihminen saattaa tietynlaisessa tilanteessa reagoida tai toimia aina saman kaavan mukaan, hahmottamatta toimintansa tai reaktionsa syitä.
Psykoterapiassa pyritään luomaan tilanne, jossa henkilö voi mahdollisimman vapaasti kertoa havainnoistaan, mielleyhtymistään, ajatuksistaan ja tunteistaan.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Processing my past To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Treatment of physical illness
First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details