Home Page / Find Your Therapist / Marita Anttila

Marita Anttila

Psychotherapist, Master of Social Sciences, Psychoanalytic
Oulu, Etäyhteydellä koko Suomi
English Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments
I am a psychoanalytic psychotherapist. I have worked nearly 30 years with people of different age and people living in different life situation.
Psychotherapeutic Orientation
  • Psychoanalytic
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Terapeuttina olen empaattinen ja aktiivinen . Terapian turvin voidaan käydä läpi kokemuksia, jotka ovat ylittäneet aikaisemman vastaanotto- ja sietokyvyn ja joiden kokemuksien suhteen on jääty liian yksin.

Psykoanalyyttisen teorian mukaan ihmisen psyykkisen rakenteen muotoutumiseen vaikuttaa ne subjektiiviset kokemukset, jotka ovat syntyneet varhaisissa vuorovaikutussuhteissa. Sen vuoksi niitä myös hoidetaan vuorovaikutukseen perustuvassa terapiasuhteessa yhdessä. Terapia on yhteinen matka, sinun ja terapeutin, jossa vuorovaikutuksessa yhdessä pyritään löytämään sinulle kärsimystä aiheuttavien asioiden taustalla olevia syitä ja antamaan niille merkityksiä kuin myös uusia näkökulmia tarkastella asioita.

About my therapy sessions

Terapian tavoitteena on ymmärtää oireiden taustalla olevia vaikeita kokemuksia, elämän tapahtumia ja psyykkisiä vaille jäämisiä sekä työstää niitä. Tavoitteena on lisätä itsehavainnointia ja itseymmärrystä ja sitä kautta saada aikaan psyykkistä muutosta. Menneisyyden ja kokemusten nähdään muokkaavan nykyistä ajatusmaailmaamme, käytöstämme ja ongelmanratkaisukykyämme.

Tunnefokusoitu psykodynaaminen lyhytpsykoterapia on 10-20 kerran hoitomuoto. Siinä keskitytään tunnekokemukseen. Tavoitteena on tunnistaa psyykkisten oireiden taustalla olevia perustunteita, joita ovat esim. ahdistus, masennus ja pelot; kehollinen oireilu (kipu, jännitys) ja muihin tunnereaktioihin (mm. häpeä, syyllisyys). Tunteet ovat psyykkisen hyvinvointimme avaintekijä. Tunteet ohjaavat ajatuksiamme, tekojamme ja vuorovaikutustamme. Tunteiden kautta on mahdollista saada paremmin kosketusta siihen miten suhtaudumme elämään, miten toimimme ihmissuhteissa ja miten reagoimme haastavissa tilanteissa.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Processing my past To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Bipolar disorder Personality disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Treatment of physical illness
First session price

95.00

Regular session price

95.00

Pricing details