Home Page / Find Your Therapist / Marianne Ijäs

Marianne Ijäs

Psychotherapist, Psychologist, Cognitive
Helsinki, Kamppi
Finnish
Customer Groups
Families Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Olen kognitiivinen psykoterapeutti ja psykologi. Tarjoan psykoterapiaa ja psykologin keskusteluhoitoa: tuki- ja ohjauskäyntejä, lyhyttä ja pitkää psykoterapeuttista työskentelyä. HUOM! Pitkät KELA-terapiat ovat täynnä, lyhyempiä psykoterapiajaksoja aloitan mahdollisuuksien mukaan.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Terapeuttina olen helposti lähestyttävä ja myötäelävä. Annan tilaa ja keskityn kuulemaan sinua, mutta ohjaan myös aktiiviseen ja vuorovaikutteiseen keskusteluun. Minulle on tärkeää luoda terapiaan luottamuksellinen ja salliva ilmapiiri, jotta voit turvallisesti pysähtyä käsittelemään mieltä painavia asioita. Näen keskeisenä tutkivan yhteistyösuhteen muodostumisen. Terapeuttina voin tukea ja auttaa sinua selkiyttämään ajatuksia ja lisäämään ymmärrystä omaan tilanteeseen, löytämään vahvuuksia ja lisäämään henkilökohtaista hyvinvointia oli kyse sitten haastavasta elämäntilanteesta, vaikeista elämänkokemuksista, äkillisestä kriisitilanteesta tai psyykkisistä vaikeuksista.

About my therapy sessions

Tapaan asiakkaan tavallisesti kerran viikossa. Käytän työskentelyssä ajatuksia ja tunteita selkiyttäviä kognitiivisen psykoterapian työtapoja, keskustelua ja kokemuksellisia menetelmiä. Näitä voivat olla mm. rentoutus-, hengitys- ja mielikuvaharjoitteet, altistus ja skeematerapeuttiset työmenetelmät. Terapia aloitetaan tilanteen kokonaisvaltaisella käsitteellistämisellä ja hoitosuunnitelman laatimisella. Työskentelyn myötä asiakas oppii itseymmärrystä sekä taitoja ja valmiuksia käsitellä ja ratkoa elämässä kokemiaan ja vastaan tulevia haasteita ja tavoitella haluamaansa muutosta. Annan toisinaan kotiin välitehtäviä, jotka vahvistavat terapiassa opitun siirtymistä osaksi asiakkaan arkea.

Issues often worked with
Low self-esteem Subtance abuse/addiction Bipolar disorder Treatment of physical illness Difficulty sleeping Personal growth and development Challenging life situation Processing my past Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Olen valmistunut psykologian maisteriksi v. 2006 ja toiminut psykologina mielenterveystyössä, perusterveydenhuollossa ja perheneuvonnassa. V.2017-2020 olen opiskellut kognitiivista psykoterapiaa ja tehnyt työnohjattuja koulutuspsykoterapioita. Olen valmistunut 12/2020 Helsingin yliopistosta aikuisten kognitiiviseksi yksilöpsykoterapeutiksi. Minulla on kattava kokemus työskentelystä erityisesti perheiden ja työikäisten parissa ja valmiudet hoitaa niin arjen ongelmatilanteita kuin psyykkisiä vaikeuksia.

Client group

Hoito voi kohdistua esim. ahdistuneisuuteen, paniikkihäiriöön, sosiaalisiin pelkotiloihin, pakko-oireiseen häiriöön, masentuneisuuteen, uupumus- ja stressioireisiin, univaikeuksiin tai erilaisiin riippuvuuksiin. Myös toive elämänmuutoksesta, hankala elämäntilanne tai ihmissuhdeongelmat, vaikeat elämänkokemukset ja äkillinen kohdalle osunut kriisitilanne voi olla syynä hakeutua vastaanotolle.

First session price

100.00

Regular session price

100.00

Pricing details

Valviran laillistama ja nimikesuojattu psykoterapeutti, Kelan kuntoutuspsykoterapioiden palveluntuottajarekisterissä.

Psykologin tuki- ja ohjauskäynti 45min 100 e / 60min 125 e
Psykoterapia 45min 100 e / 60min 125 e

Tarjoan sekä psykologin ohjanta / keskusteluhoitoa (yleensä 1-10krt), lyhyttä psykoterapeuttista (10-20krt) että pitkää psykoterapeuttista (20+krt) työskentelyä.

Mahdollisuus etävastaanottoon.