Home Page / Find Your Therapist / Marianna Sorvali

Marianna Sorvali

Educating psychotherapist, Master of Arts (Education), Group psychotherapy
Porvoo, keskusta
Finnish Swedish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Groups
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Tänä syksynä täydentyvässä aikuisten psykoterapiaryhmässä on tilaa kahdelle uudelle jäsenelle. Ryhmä sopii ahdistuksesta, masennuksesta, opiskelu- ja/tai työuupumuksesta kärsiville ja niille, jotka haluavat lisätä itsetuntemustaan ryhmässä.
Psychotherapeutic Orientation
  • Group psychotherapy
  • Psychodynamic
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Olen aktiivinen, mutta samalla tilaa antava. Työotteeni on tutkiva ja asiakasta arvostava. Työkokemukseni on pitkä, niin yksilöpsykoterapiassa kuin ryhmäpsykoterapiassa. Vahvuuteni on asiakkaan kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa. Olen tehnyt kasvatustieteen pro-seminaarityön kiintymyssuhteen merkityksestä nuoren aikuistumiseen. Pro-gradu työssäni tutkin lapsuuden ja nuoruuden kiintymyssuhteen merkityksestä aikuisen ihmisen elämässä. Olen kiinnostunut ihmisen elämään liittyvistä kiintymyssuhteiden merkityksistä ja niiden pohtimisista.

About my therapy sessions

Ryhmässä työskentely on vapaasti soljuvaa keskustelua. Ryhmän säännöt ja rajat luovat turvallisuuden. Ihmisen ongelmat syntyvät ja kehittyvät usein suhteissa toisten ihmisten kanssa ryhmissä, niin niitä voidaan yhdessä myös tutkia ryhmässä toisten kanssa, käydä läpi ja selvittää omia tunteita ja kokemuksia. Ryhmässä on paljon parantavia tekijöitä, joita huomioidaan ja käsitellään. Parantavat tekijät liittyvät esim. toivoon, oppimiseen, tiedon saantiin, perusperheen kokemusten uudelleen rakentumiseen jne. Ryhmä antaa mahdollisuuden tarkastella liittymisen ja ryhmän jäsenenä olemisen haasteita. Jokainen ryhmän jäsen tuo mukanaan oman persoonansa, historiansa, omat kokemukset ja ajatuksensa yhteiseen tilaan. Yksilöterapia painottuu keskusteluun, mutta myös toiminnalliset menetelmät voidaan ottaa käyttöön esim. kuvallinen ilmaisu.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Processing my past Challenging life situation Personal growth and development
My professional background and knowledge

Olen tehnyt yli 20 vuoden ajan terapiatyötä, niin ryhmissä kuin yksilötasolla. Erityisosaamiseni ovat ryhmät. Kuvallisen ilmaisun kautta tunteisiin pääsy on tärkeä työväline työssäni.

Client group

Otan vastaan elämäntaitekohdassa olevia aikuisia asiakkaita.

First session price

50.00

Regular session price

50.00

Pricing details

KELA:n korvaus ryhmäpsykoterapiassa on 42,05 euroa eli omavastuuosuudeksi jää 7,95 euroa per kerta (90 minuuttia). Edellyttää B-lausuntoa ja KELA:n päätöstä. Itse maksettuna 50 euroa per kerta.
Yksilöterapiassa KELA korvaus 57,60, oma vastuu on 13 euroa.