Home Page / Find Your Therapist / Maria Sundblom Lindberg

Maria Sundblom Lindberg

Psychotherapist, Master of Arts, Family therapy
Helsinki, Ulrikasborg
English Swedish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Couples Families Groups
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
Jag är familjeterapeut på specialnivivå och lösningsinriktad Nepsy-coach. Fil.mag, teol.kand och präst till min grundutbildning. Jag jobbar även som publicist i tv, radio och tryckta medier. Mina specialområden är utmattning, ADHD/ADD, skilsmässa, nyfamilj. Jag fortbildar lärare inom ADHD/ADD.
Psychotherapeutic Orientation
  • Family therapy
  • Cognitive analytic
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy Kela intensive medical rehabilitation (families)

Additional Training

Neuropsychiatric coach

About me as a therapist

Ibland kommer man inte vidare, ensam. Ibland kommer man inte djupare, på egen hand. Ibland känner man sig helt övergiven fast man är två och isolerad mitt i en familj.

Terapi är samtal som söker förståelse. Terapi ger strategier för att bättre kunna möta sitt liv. Terapi är tröst och nödvändigt motstånd. Terapi är vetenskaplig metod och mänskligt stöd.

About my therapy sessions

Det viktigaste för mig är att klienten upplever sig trygg och sedd. Jag jobbar sedan med både familjeterapetiska metodernoch kognitiva metoder som är rätt konkreta och vardagliga. Tillsammans försöker vi hitta smärtpunkter och problemområden, hitta orsaker till varför de uppkommit och hur de upprätthålls och sedan försöker vi hitta andra sätt att se, reagera och agera. Dialog och värme. Äkthet och humor. Det är viktiga arbetsmetoder för mig.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Sexual problems Processing my past Sexual abuse Challenging life situation Personal growth and development Gender or Sexual-Identity Questions Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Diversity of Sexuality and Gender Pregnancy & birth Neuropsychiatric patients
My professional background and knowledge

Jag har jobbat med barn och familjer under många år. I skolan, i socialt arbete och i kyrkan samt genom att skriva om frågor som har med barn och familjeliv att göra. Skilsmässa och nyfamilj är mina specialområden samt parrelation och familjeliv. Men enskilda terapier är det jag för tillfället främst arbetar med.

First session price

105.00

Regular session price

105.00

Pricing details

Jag tar 105€ för enskilda i 60 min och 115 € för par och familjeterapi