Ilse Klem

Psychotherapist, Bachelor of Social Services, Solution-oriented
Helsinki, Etu-Töölö
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments Weekend appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Olen koulutukseltani ratkaisukeskeinen psykoterapeutti. Terapeuttina olen empaattinen, kuunteleva ja myötätuntoinen. Tärkeää on luoda luottamuksellinen ja hyvä terapiasuhde, se tuo puitteet toimivalle psykoterapialle.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Terapiassa on tärkeää että asiakas tulee kuulluksi ja ymmärretyksi. Pyrin luomaan luottamuksellisen ja hyvän terapiasuhteen ja vuorovaikutussuhteen jossa voi käsitellä vaikeitakin asioita. Asiakas on oman elämänsä asiantuntija. Pyrimme yhdessä tarkastelemaan erilaisia näkökulmia ja
käsittelemme asioita riittävästi. Vahvistamme yhdessä asiakkaan voimavaroja.

About my therapy sessions

Työtapani on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen.
Vaikka keskitymme tulevaan, tulee menneitä asioita käsitellä riittävästi.
Asiakkaalla on viisaus ja hän on oman elämänsä asiantuntija, terapiassa voimme yhdessä tarkastella
asioita eri näkökulmista ja hahmottaa toivottua tulevaisuutta hyvään elämään.
Istunnon alussa asiakas kertoo että mistä olisi hyvä puhua, kertaamme lyhyesti edellisen kerran mietteet ja
usein samat teemat jatkuvat ja niitä on syytä työstää asiakkaan toiveen mukaisesti.
Määrittelemme yhdessä terapialle tavoitteet, pyrimme työskentelemään aktiivisesti ongelmien ja niiden syiden ymmärtämiseksi sekä
asiakkaan tilanteen tai oireiden helpottamiseksi.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Difficulty sleeping Personal growth and development Challenging life situation Processing my past Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Työskentelen ratkaisukeskeisestä viitekehyksestä käsin.

Client group

Otan vastaan 18-67v. aikuisia asiakkaita lyhytkestoiseen terapiaan 1-20 krt/lyhytterapiat mahdollisia.
Minulla ei ole tällä hetkellä mahdollista aloittaa uusia kelan kustantamia pitkiä asiakkuuksia.

First session price

95.00

Regular session price

95.00

Pricing details