Home Page / Find Your Therapist / Mari Suorsa

Mari Suorsa

Psychotherapist, Psychiatric staff nurse, Cognitive
Oulu, keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Short-term
Availability
Daytime appointments

Tämä terapeutti toimii vapaaehtoisena TOIVO.ME - hankkeessa. Jos olet terveydenhuollon ammattilainen, voit tiedustella maksutonta keskusteluapua terapeutilta, vaikka terapeutti ei muutoin ottaisi uusia asiakkaita.

Huomioithan, että TOIVO.ME - hankkeessa tarjottava apu on suunnattu koronakriisissä työskenteleville terveydenhuollon työntekijöille. Keskusteluapu on kertaluontoista (1-2 kertaa) eikä ole terveydenhuoltoa. Näin ollen profiiliteksti ei kaikin osin kuvaa TOIVO.ME-keskusteluja.

Kun tiedustelet vapaata aikaa, muista mainita TOIVO.ME - hankkeesta sekaannusten välttämiseksi.

Olen oululainen psykoterapeutti, työskentelen kognitiivisella ja ratkaisukeskeisellä työotteella. Tällä hetkellä Kelan kuntoutuspsykoterapiapaikat ovat täynnä, seuraavia paikkoja vapautuu vuoden 2021 alussa. Lyhytterapia-ajoista voit olla yhteydessä!
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
  • Solution-oriented
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Olen psykoterapeuttina myötätuntoinen, asiakasta arvostava. Työotteeni on tutkiva, kunnioitan aina asiakasta oman elämänsä asiantuntijana.

Vahvuuksiani psykoterapeuttina on vahva työkokemukseni, valmiuteni laajan skaalan psyykkiseen työskentelyyn; muun muassa arvotyöskentelyyn, erilaisten mielen taitojen harjoittamiseen, erilaisten rentoutusharjoitusten opetteluun, mindfulness-harjoitteluun, haitallisten ajatusmallien työstämiseen, kehollisten harjoitteiden opastamiseen.

About my therapy sessions

Asiakkaan oman voinnin ja mielenkiinnon mukaan annan kotitehtäviä, ne eivät ole automaatio mutta usein vahvistavat muutosta. Istunnolla tehdään mielikuvaharjoituksia, rentoutusharjoituksia, kehollisia harjoitteita, tutkitaan haitallisia ajatus- ja toimintamalleja.

Työskentelyä ohjaa yhdessä sovitut tavoitteet, joita tarkastellaan sopivin väliajoin.

Issues often worked with
Psychotic disorders Personality disorders Subtance abuse/addiction To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Treatment of physical illness Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Sexual problems Processing my past Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personal growth and development Difficulty sleeping
Areas of Specialization
Psychotic disorders Obsessive-compulsive disorders Personality disorders Bipolar disorder Pain related difficulties
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt yli 15 vuoden ajan psykiatrian parissa, avohoidon puolella.
Olen valmistunut psykoterapeutiksi Oulun yliopistosta vuonna 2016. Olen valmistunut lyhytterapeutiksi Integrum-Instituutista syksyllä 2019. Teen Kelan kuntoutuspsykoterapiaa sekä kognitiivisella että ratkaisukeskeisellä viitekehyksellä.

Client group

Työskentelen yli 16-vuotiaiden ja aikuisten kanssa. Olen psykoterapeuttina hoitanut paljon erilaisia mielialahäiriöitä ja mm. työuupuneita.

First session price

50.00

Regular session price

85.00

Pricing details