Home Page / Find Your Therapist / Mari Nätkin

Mari Nätkin

Psychotherapist, Psychiatric staff nurse, Solution-oriented
Pori, 5.osa
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Couples
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Psykoterapeuttina olen avoin uusille asioille, suuntaukseni on ratkaisukeskeinen. Käytän myös muita terapeuttisia lähestymistapoja soveltuvin osin. Olen valmistunut psykoterapeutiksi Oulun yliopistosta, olen myös psykiatrinen sairaanhoitaja, vuodesta 1994 ja toiminut pitkään vastaanottotyössä.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Terapeuttina olen avarakatseinen ja salliva, kiinnostunut asiakkaan toiveista sekä tavoitteista. Tapaamisissa vuorovaikutusta ohjaa myönteinen ja ehdottoman luottamuksellinen ilmapiiri sekä asiakaslähtöinen yhteistyö. Hiljaisuus voi olla myös terapeuttista, myös tunteiden tuulettaminen on sallittua.
Ratkaisukeskeisessä ajattelussa painopiste on oman hyvän elämän edistämisessä sekä omien vahvuuksien tunnistamisessa.

About my therapy sessions

Käynnit koostuvat terapeuttisista keskustelusta, vastavuoroisesta reflektoinnista asiakkaan tahtisesti.
Muita menetelmiä ovat hengitysharjoitukset, rentoutumisharjoitteet, kuvakorttien käyttö, fläpillä työskentely, kirjoittaminen tai kotitehtävät. Näitä käytän asiakkaan toiveiden mukaisesti.
Olen kouluttautunut Nada-menetelmällä tehtävään korva-akupuntiohoitoon 2012. Menetelmää käytetään mm. unettomuuden, stressin, ahdistuksen, esim. tupakasta ja päihteistä vierroittautumisen tueksi, sekä rentoutumiseen.

Issues often worked with
Psychotic disorders Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
First session price

83.00

Regular session price

83.00

Pricing details

lisätietoja: Sataterapia.fi