Home Page / Find Your Therapist / Mari Korpela

Mari Korpela

In education Psychologist, Cognitive
Helsinki, Pasila
Finnish English
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen terapeuttina läsnäoleva, aktiivinen ja sensitiivinen. Minulla on erityisosaamista seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta. Lisäksi olen työskennellyt mm. ahdistuksen, masennuksen, paniikin, uupumuksen ja elämänkriisien parissa. Työskentelen Pasilassa ja etävälitteisesti.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
About me as a therapist

Terapeuttisessa työskentelyssä minulle ominaista on luontainen läsnäolo, herkkyys asiakkaan kulloisellekin olotilalle sekä helppous olla oma itseni asiakkaan seurassa. Pyrin luomaan vastaanotostani paikan, jossa kaikenlaiset aiemmin lausumattomat ajatukset, pelot, haaveet ja toiveet saavat tilan yhteiselle ihmettelylle ja turvalliselle tutkimiselle. Olen psykologina aktiivinen ja rohkaisen pohtimaan kanssani erilaisia näkökulmia. Tarvittaessa pysähdymme rauhassa prosessin herättämien tunteiden äärelle. Olen saanut palautetta, että olen helposti lähestyttävä, hyväksyvä ja empaattinen ja että minulle on turvallista kertoa kipeistäkin asioista. Kaiken työskentelyni taustalla vaikuttavat sensitiivisyyden, inklusiivisuuden ja normitietoisuuden periaatteet. Pyrin luomaan turvallisuuden tunnetta muun muassa avoimella kommunikaatiolla, omien oletuksieni aktiivisella kyseenalaistamisella sekä antamalla tilaa asiakkaan palautteelle ja toiveille työskentelymme suhteen.

About my therapy sessions

Ensimmäisellä tapaamisella tutustumme, jotta saat käsityksen siitä, voisinko olla sinulle sopiva terapeutti. Prosessin alussa keskitymme hahmottelemaan yhdessä terapian tavoitteita, joiden lähtökohtana ovat kunkin asiakkaan omat toiveet ja tarpeet. Työskentelyvaihe muotoutuu jokaisen kanssa yksilölliseksi kokonaisuudeksi. Vastaanotollani tyypillisiä työskentelyn kohteita ovat esimerkiksi omana ajattelun havainnointi ja haitallisten ajatusten työstäminen, itsemyötätunnon lisääminen sekä henkilökohtaisten rajojen hahmottelu ja vahvistaminen. Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden kysymyksissä työskentelyn aiheina ovat usein oman identiteetin pohdinta, vähemmistöstressin käsittely, sosiaaliset suhteet tai kehodysforian kysymykset. Saatamme käyttää monentyyppisiä kirjallisia, toiminnallisia tai mielikuviin liittyviä harjoitteita vastaanotolla tai käyntien välissä. Voimme myös suunnitella ja seurata konkreettisten apukeinojen tai toimintatapojen kokeilemista omassa arjessa.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Anxiety towards social situations Panic attacks Phobia/fear Anger management Processing my past To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Personal growth and development Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Burnout Changing lifestyle Eating disorders Obsessive-compulsive disorder Sexual problems Difficulty sleeping
Areas of Specialization
Diversity of Sexuality and Gender
My professional background and knowledge

Psykologina olen tehnyt töitä kaikenikäisten parissa pikkulapsista eläkeikäisiin. Olen työskennellyt terveyskeskuksessa, päiväkodissa, esikoulussa ja peruskoulussa sekä nuorisopsykiatrian poliklinikalla. Parhaillaan työskentelen Terapiatalo Quussa sekä perheneuvolassa.

Olen Suomen Psykologiliiton seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden työryhmän jäsen nyt neljättä vuotta. Olen tehnyt seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden teemojen parissa vaikuttamistyötä sekä kouluttautunut aiheesta. Koulumaailmassa työskennellessäni suunnittelin ja toteutin moninaisuusluentoja ja -työpajoja yläkouluikäisille ja pidin normitietoisuutta ja moninaisuuden teemoja aktiivisesti esillä omissa kouluissani. Vapaa-ajallani käyn queer-tapahtumissa, ja lisäksi taide ja kulttuuri ovat lähellä sydäntäni sekä tekijänä että kokijana. Hyödynnän mielelläni luovia menetelmiä myös vastaanotollani.

Client group

Työskentelen aikuisten sekä yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa kaikenlaisten kysymysten ja elämänkriisien parissa. Erityinen osaamisalueeni ja kiinnostuksen kohteeni ovat seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden kysymykset.
Työskentelen Terapiatalo Quussa tehden transsensitiivistä lyhytterapiaa, johon sinun on mahdollista saada maksusitoumus mm. HUS:in sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikan asiakkaana. Lisätietoa: https://www.terapiataloquu.fi/transsensitiivinen-lyhytterapia/
Etsin parhaillaan koulutuspsykoterapia-asiakkaita, kysy niin kerron mielelläni lisää!

Additional information

Palautteita asiakkailtani:
"Mari on iloinen, lempeä ja ymmärtäväinen ja terapiaan on aina huojentava tulla. Koin että sain juuri minulle sopivan terapeutin. Oli fiilikseni minkälainen tahansa koen, että pystyn siitä hänen kanssaan keskustelemaan."
"Mari on kommunikoiva ja keskusteleva terapeutti, jonka kanssa työskentely tuntuu yhteistyöltä. Koin, että hän pyrkii aktiivisesti luomaan turvallista tilaa ja onnistuu siinä. Hän oli todella hyvä terapeutti minulle."

First session price

70.00

Regular session price

90.00

Pricing details

Koulutuspsykoterapia alk. 70€ / 45 min.