Home Page / Find Your Therapist / Mari Kalliokoski

Mari Kalliokoski

In education Bachelor of Social Services, Cognitive
Lahti, Jokimaa
Finnish
Customer Groups
Groups Families Couples Children under 13y Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Weekend appointments Evening appointments Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Tarjoan asiakkailleni sekä perinteisesti toteutettua että eläinavusteista terapiaa ja valmennusta. Mahdollisuus keskustella myös etäyhteydellä. Olen pari- ja perhepsykoterapeuttiopiskelija sekä kognitiivinen lyhytterapeutti ja neuropsykiatrinen valmentaja.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
  • Family therapy
Additional Training

Neuropsychiatric coach

About me as a therapist

Terapeuttina olen hyväksyvä, arvostava ja luotettava. Kannustan asiakasta etsimään omia voimavarojaan ja uskon, että yhdessä työskentelemällä ne saadaan varmimmin käyttöön. Saatan esittää rohkeitakin kysymyksiä, mutta osaan myös kuunnella vastauksia. Minulla on kyky katsoa asioita useasta eri näkökulmasta ja pidän tärkeänä, että pari- ja perheterapiassa kaikkien osapuolten näkemykset tulevat kuulluksi ja huomioiduksi.
Työkokemuksen kautta minulla on vahva osaaminen lasten, nuorten ja perheiden erilaisten haasteiden kohtaamisesta. Myös päihdeongelmien, tunne-elämän pulmien, neuropsykiatristen haasteiden ja erilaisten mielenterveysongelmien aiheuttamien tilanteiden helpottaminen kuuluu osaamisalueisiini.
Minulla on kognitiivisen lyhytterapian, ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan ja sosiaalipedagogisen hevostoiminnnan ohjaajan lisäkoulutukset.

About my therapy sessions

Terapia-ajan voi varata yksin, parittain tai perheenä. Aluksi tärkeää on tutustua molemmin puolin, selvittää sen hetkinen tilanne ja miettiä tavoitteita työskentelylle.
Olen pari- ja perhepsykoterapiakoulutuksessa, joten käytän terapiassa koulutuksessa oppimiani työmenetelmiä. Lisäksi työkalupakissani on aiemmista koulutuksistani mm. kognitiivisia ja ratkaisukeskeisiä työskentelytapoja. Uskon, että yhdistelemällä erilaisia hyväksi koettuja työtapoja, löytyy kullekin asiakkaalle sopivin tapa hoitaa tilannettaan.
Työskentely voi olla matalan kynnyksen keskustelutukea ja tilanteen arviointia, lyhytterapeuttista työskentelyä tai pidempiaikaista kokonaisvaltaista työskentelyä. Yhden terapiaistunnon kesto on 45 - 90 min, joka sovitaan erikseen. Eläinavusteisen terapian kesto on useimmiten 60 min.
Eläinavusteisessa terapiassa työparinani toimivat pääasiassa hevoset ja ponit, mutta myös koira-avusteinen työskentely on mahdollista. Asiakkaan oma eläin mukaan sovitusti.

Issues often worked with
Hurting yourself Personal growth and development Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Neuropsychiatric patients Child welfare
First session price

50.00

Regular session price

50.00

Pricing details

50€ / 45 min
65€ / 60 min