Home Page / Find Your Therapist / Maisa Cavander-Rinne

Maisa Cavander-Rinne

Psychotherapist, Nurse, Cognitive behavior therapy (CBT)
Turku, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Youth 13-17y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Olen koulutukseltani Ensihoitaja AMK ja erityistason (ET) psykoterapeutti suuntauksena kognitiivinen käyttäytymisterapia. Otan asiakkaaksi lyhytpsykoterapia-asiakkaita ja itsemaksavia. En valitettavasti ota lisää Kelan kuntoutuspsykoterapia- tai vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive behavior therapy (CBT)
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Olen inhimillinen ja asiakaslähtöinen terapeutti, joka on aktiivinen sekä kiinnostunut asiakkaan tarinasta. Pidän tärkeänä ihmisen aitoa kohtaamista sekä hänen kuulluksi tulemistaan. Työskentelen asiakkaan kanssa yhteistyössä kunnioittaen hänen kokemustaan eletystä elämästä. Pyrkimykseni terapeuttina on luoda asiakkaaseen luottamuksellinen ja turvallinen yhteistyösuhde, joka kantaa koko terapian ajan.
Pyrin tutkimaan, ymmärtämään ja tukemaan ihmismielen toimintaa eri tavoin. Terapiani tavoitteena on luoda asiakkaalle ymmärrys omasta toiminnastaan sekä parantaa hänen elämänlaatuaan kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmin.

Terapiani on kohtaamista ja yhteistyötä, oivaltamista ja muutosta. Tapaamisten päähenkilö olet sinä.

About my therapy sessions

Tutustumiskäynnillä keskustelemme asiakkaan tavoitteista ja odotuksista terapialle. Ensimmäisen käynnin jälkeen päätetään, jatkammeko yhdessä työskentelyä.
Tapaamisten pituus on 45 min ja tapaamiskertoja viikossa on 1-2 kertaa.

Terapian painopiste on nykytilanteessa ja tapaamisilla tarkastellaan ongelmia sekä niitä ylläpitäviä tekijöitä. Haitalliset käyttäytymismallit tunnistetaan ja ne sanoitetaan asiakkaalle. Terapian apuna käytetään kotitehtäviä, harjoituksia ja menetelmiä, jotka vievät asiakasta eteenpäin haastavassa elämäntilanteessa.

Terapeuttina tarkastelen yhdessä kanssasi ajatuksiasi, tunteitasi ja toimintaasi.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Difficulty sleeping Personal growth and development Psychotic disorders Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Anger management Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
First session price

75.00

Regular session price

100.00

Pricing details