Home Page / Find Your Therapist / Maippi Huuskonen

Maippi Huuskonen

Psychotherapist, Master of Arts (Education), Family therapy
Turku, keskusta
Finnish
Customer Groups
Groups Families Couples Children under 13y Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments Weekend appointments
HUOM! Kelan terapiana vain perheterapiaa! Etsitkö asioita kokonaisvaltaisesti tarkastelevaa ja kehon tuntemuksia huomioivaa psykoterapeuttia? Kaipaatko tukea vanhemmuuteen? Luokseni voit tulla yksin, puolisosi tai lapsesi kanssa tai koko perheenä.
Psychotherapeutic Orientation
  • Family therapy
  • Crisis and trauma
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Body-oriented psychotherapy

About me as a therapist

Terapeuttina olen kuunteleva, keskusteleva ja aktiivinen.
Kokonaisvaltaisessa työskentelytavassani havainnoinnin, kuuntelun, keskustelun ja kysymisen avulla ylläpidetään vuorovaikutusta välillämme.
Työkokemukseni erityisopettajana ja lastensuojelussa ovat vahvistaneet työskentelytapaani niin, että lapsen huomioiminen erilaisissa perheen kriisitilanteissa on aina läsnä.
Parien ja perheiden kanssa työskennellessä huolehdin, että kaikki tulevat kuulluksi ja huomioiduksi.
Uusperheneuvojakoulutus ja -kokemukseni mahdollistaa työskentelyn uusparien ja -perheiden sekä tuki -ja sijaisperheinä toimivien kanssa.
Työskentelen myös toisen terapeutin kanssa työparina. Esimerkiksi parit hyötyvät ero-, riita-, ja kriisitilanteissa nais-miestyöparin eri näkökulmien peilaamisesta.

About my therapy sessions

Terapiatapaamisissa edetään asiakkaan tavoitteiden mukaisesti. Tapaamisissa etsitään yhdessä keinoja ja uusia toimintatapoja elämänlaadun parantamiseksi ja ymmärryksen lisäämiseksi asiakkaan omien oivallusten kautta.
Parien ja perheiden kanssa työskennellessä pidän tärkeänä sitä, että kaikki tulevat kuulluksi ja huomioiduksi.

Ohjaan asiakasta tunnistamaan kehollisia kokemuksiaan. Käytän tapaamisissa psykofyysisiä harjoituksia. Näiden harjoitusten avulla autan asiakasta havainnoimaan ja sanoittamaan kokemuksiaan sekä säätelemään negatiivisia tunteitaan.
Kokonaisvaltaisessa työotteessani soveltamani lähestymistavat ovat toisiaan täydentäviä, eivätkä nouse terapeutin ja asiakkaan vuorovaikutusta tärkeämmiksi.
Kokonaisvaltainen työotteeni tarkoittaa minulle sitä, että vuorovaikutus on aina tärkeimmässä roolissa.
Yhteinen työskentelymme mahdollistaa kokonaisvaltaisen aidon kohtaamisen.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Difficulty sleeping Personal growth and development Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Child welfare Adoption & placement
First session price

119.00

Regular session price

130.00

Pricing details