Home Page / Find Your Therapist / Maikki Louhivaara

Maikki Louhivaara

Psychotherapist, Master of Arts (Education), Integrative
Etäyhteydellä koko Suomi,
Tampere,
Finnish
Customer Groups
Families Couples Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Olen tehnyt terapiatyötä yksilöiden (nuoret, aikuiset), parien ja perheiden kanssa yli kymmenen vuotta päätoimisesti. Psykoterapia on panostamista omaan tulevaisuuteen. Autan myös erilaisissa työelämän kysymyksissä, mm. työssäjaksamiseen, työhyvinvointiin ja oman työn johtamiseen liittyen.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Erilaiset kuormittavat elämäntilanteet, ihmissuhdeongelmat, kriisit, traumaattiset kokemukset, narsismin kohtaaminen, vaikeudet parisuhteessa, uskottomuus, erotilanteet, erilaiset perhemuodot, vanhemmuuden kysymykset ja työelämän kysymykset ovat ammatillista ydinosaamistani.

Palvelen itsemaksavien asiakkaiden lisäksi myös mm. vakuutuksen kautta tulevia asiakkaita yksilö-, pari- ja perheterapeuttisissa kysymyksissä. Pari- ja perheterapiaan sekä vanhempainohjaukseen on mahdollista saada Kelan tuki. Mikäli toivot pääseväsi pitkäkestoiseen Kelan tukemaan yksilöpsykoterapiaan, varaathan ajan toiselta asiantuntijalta.

Huom! Minduun kautta tulevat yhteydenotot välittyvät Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun

About my therapy sessions

Henkilökohtainen mielentila ja ihmissuhteet ovat oleellinen osa hyvinvointiamme. Erilaiset kuormittavat elämäntilanteet, ihmissuhdeongelmat, kriisit, traumaattiset kokemukset, narsismin kohtaaminen, vaikeudet parisuhteessa, uskottomuus, erotilanteet, erilaiset perhemuodot ja vanhemmuuden kysymykset ovat ammatillista ydinosaamistani.

Kokemukseni mukaan monet ovat saaneet apua tilanteeseensa jopa yhdeltä vastaanottokäynniltä tai 2- 10 käynnin terapiajaksolta. Sitoutumista ei tarvita. Tarjolla on myös etävastaanottomahdollisuus.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Difficulty sleeping Personal growth and development Personality disorders Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta ilmoitetaan Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa