Home Page / Find Your Therapist / Maarit Mattila

Maarit Mattila

Psychotherapist, Master of Social Sciences, Couple therapy
Riihimäki, keskusta
Helsinki, Malmi
Finnish
Customer Groups
Couples Families Adults 18-67y Youth 13-17y Children under 13y
Length of Therapy
Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Olen perhe- ja pariterapian psykoterapeutti, ja opiskelen integratiivisessa yksilöpsykoterapeutti koulutuksessa (v.2022-2026). Ei mahdollisuutta yksilöpsykoterapiaan Kelan tukemana kuntoutuksena vielä! Voit kysyä myös paikkaa edullisempaan opiskelijahintaan.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Sexual therapeutic knowledge Supporting attachment

About me as a therapist

Psykoterapian tavoitteena on oireiden helpottuminen. Pidän tärkeänä myös oireiden taustalla olevien syiden pohtimista, miten aikaisemmat kokemukset ja ihmissuhteet vaikuttavat ajatteluun ja tunteisiin. Vaikeat kokemukset ja turvattomuus ihmissuhteissa voivat jäädä vaikuttamaan itsetuntoon sekä näkyä tunne-elämän epävakautena, vihanhallintaongelmina, hylkäämisen pelkona, tyhjyyden kokemuksena, riippuvuusongelmina, masennuksena tai ahdistuksena, muiden miellyttämispakkona ja suorittamisena, jolloin uupuu. On tärkeää opetella myös pitämään puoliaan ja asettamaan rajoja. Psykoterapiassa opetellaan puhumaan omista tunteista, toiveista ja tarpeista. Tavoitteena työskentelylle voivat olla itseymmärryksen ja itsearvostuksen lisääminen, tunnesäätelyn vahvistaminen, omaa hyvinvointia estävien ajattelu- ja toimintamallien muutos, sekä turvallisemmat ihmissuhteet.
Muu täydennyskoulutus:
- Psykoseksuaaliterapian täydennyskoulutus psykoterapeuteille 35op

About my therapy sessions

Minulle on tärkeää asiakkaan yksilöllisyyden huomioiminen, luottamus, toivo sekä arvostava ja aito kohtaaminen. Lähestymistapani on integratiivinen, integroin työskentelyssä psykoterapian eri teoriasuuntauksista asiakaskohtaisesti joustavalla tavalla, pyrkien edistämään turvallista ja tutkivaa yhteistyösuhdetta, joka tarjoaa korjaavia tunnekokemuksia sekä räätälöiden toteuttamaan tarvittavia tekniikoita oikea-aikaisesti.

Issues often worked with
Relationship problems Obsessive-compulsive disorder Anxiety towards social situations Challenges in parenting Depression/Anxiety Low self-esteem Panic attacks Eating disorders Subtance abuse/addiction Gender or Sexual-Identity Questions Burnout Anger management Sexual problems Challenging life situation Self-destructive thoughts Personality disorders Personal growth and development Hurting yourself To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Feeling bad
First session price

60.00

Regular session price

80.00

Pricing details

Psykoterapiahinnat:

Yksilökäynnit
Tutustumiskäynti 45min 60€
45min 80€
60min 90€

Perhe- ja paripsykoterapia
60min 100€
90min 140€