Home Page / Find Your Therapist / Maarit Hyytinen

Maarit Hyytinen

Psychotherapist, Physiotherapist, Integrative
Etäyhteydellä koko Suomi,
Kuusamo, keskusta,
Finnish
Customer Groups
Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Olet tervetullut vastaanotolleni pitkään tai lyhyeen terapiaan, myös etäyhteydellä. Pidän tärkeänä luottamuksellista ja turvallista yhteistyösuhdetta, jossa voit kohdata elämääsi liittyvät kysymykset, haasteet tai vaikeudet. Voit varata tutustumiskäynnin alkuvuodesta -23 alkaviin Kela-terapioihin.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
About me as a therapist

Terapeuttina olen lämmin, läsnäoleva ja helposti lähestyttävä. Työskentelyotteeni on myötätuntoista, tutkivaa ja sinun toiveitasi sekä tarpeitasi kuuntelevaa. Tarvittaessa toimin aktiivisesti tai haastaen, tilanteen, tarpeen tai terapiaprosessin vaiheen vaatimalla tavalla. Haluan luoda turvallisen ja luottamuksellisen tilan, jossa voit kohdata elämääsi liittyvät kysymykset, haasteet tai vaikeudet. Niiden kautta voimme päästä tutkimaan ja tarkastelemaan mm. tunnekokemuksia, ajattelutapoja, ihmissuhdekokemuksia tai kehollisuutta.

About my therapy sessions

Integratiivisen psykoterapian keskiössä on turvallinen ja luottamuksellinen yhteistyösuhde, jonka luomme yhteisessä vuorovaikutuksessa. Neuvottelemme yhdessä terapian yksilöllisistä tavoitteista, soveltuvista työtavoista / menetelmistä ja keinoista tavoitteiden saavuttamiseksi. Terapian pituudesta ja tiheydestä sovitaan myös yksilöllisesti. Keskustelun ohella käytän joustavasti erilaisia terapiamenetelmiä sinun tarpeet, toiveet ja elämäntilanne huomioiden, mm. hengitys-, rentoutus- tai kehollisia harjoituksia, mielikuvaharjoituksia tai piirtämistä. Ajoittain myös sopivat kotitehtävät voivat olla tarpeellisia, mikäli olet niille avoin.

Issues often worked with
Subtance abuse/addiction To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Psychotic disorders Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation Processing my past Sexual problems Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
First session price

50.00

Regular session price

90.00

Pricing details