Home Page / Find Your Therapist / Maarit Hyytinen

Maarit Hyytinen

Psychotherapist, Physiotherapist, Integrative
Kuusamo, keskusta,
Etäyhteydellä koko Suomi,
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Olet tervetullut vastaanotolleni pitkään tai lyhyeen terapiaan, myös etäyhteydellä. Pidän tärkeänä luottamuksellista ja turvallista yhteistyösuhdetta, jossa voit kohdata elämääsi liittyvät kysymykset, haasteet tai vaikeudet.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Terapeuttina olen lämmin, läsnäoleva ja helposti lähestyttävä. Työskentelyotteeni on myötätuntoista, tutkivaa ja sinun toiveitasi sekä tarpeitasi kuuntelevaa. Tarvittaessa toimin aktiivisesti tai haastaen, tilanteen, tarpeen tai terapiaprosessin vaiheen vaatimalla tavalla. Haluan luoda turvallisen ja luottamuksellisen tilan, jossa voit kohdata elämääsi liittyvät kysymykset, haasteet tai vaikeudet. Niiden kautta voimme päästä tutkimaan ja tarkastelemaan mm. tunnekokemuksia, ajattelutapoja, ihmissuhdekokemuksia tai kehollisuutta.

About my therapy sessions

Integratiivisen psykoterapian keskiössä on turvallinen ja luottamuksellinen yhteistyösuhde, jonka luomme yhteisessä vuorovaikutuksessa. Neuvottelemme yhdessä terapian yksilöllisistä tavoitteista, soveltuvista työtavoista / menetelmistä ja keinoista tavoitteiden saavuttamiseksi. Terapian pituudesta ja tiheydestä sovitaan myös yksilöllisesti. Keskustelun ohella käytän joustavasti erilaisia terapiamenetelmiä sinun tarpeet, toiveet ja elämäntilanne huomioiden, mm. hengitys-, rentoutus- tai kehollisia harjoituksia, mielikuvaharjoituksia tai piirtämistä. Ajoittain myös sopivat kotitehtävät voivat olla tarpeellisia, mikäli olet niille avoin.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Sexual problems Processing my past Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Psychotic disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Subtance abuse/addiction
First session price

50.00

Regular session price

90.00

Pricing details