Home Page / Find Your Therapist / Maarit Engberg

Maarit Engberg

Psychotherapist, Bachelor of Social Services, Couple therapy
Oulu, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
Työskentelyäni ohjaa systeemisyys, mentalisaatio ja dialogisuus eli toiminnassani näkyy vahvasti vastavuoroisuus ja halu ymmärtää toisen kokemusmaailmaa yksilönä sekä osana ympärillä olevaa systeemiä.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy Kela intensive medical rehabiliitation (children) Kela intensive medical rehabilitation (youth) Kela intensive medical rehabilitation (adults) Kela intensive medical rehabilitation (families)

Additional Training

Supporting attachment Hypnosis EMDR Body-oriented psychotherapy Crisis and traumas Art therapy

About me as a therapist

Työskentelyotteeni on pääsääntöisesti aktiivinen huomioiden kuitenkin asiakkaan tilanteen. Terapiaprosessi rakentuu yhteistyössä asiakkaan toiveiden ja tarpeiden kanssa. Asiakkaan kuunteleminen ja kokemus kuulluksi tulemisesta ovat työskentelyäni ohjaavia asioita. Menneisyyden kokemukset elävät meissä ja vaikuttavat tapaamme olla ja toimia nykyhetkessä. Niiden tarkastelu turvallisessa ilmapiirissä lisää keskinäitä ymmärrystä tilanteesta.

About my therapy sessions

Käytän joustavasti erilaisia menetelmiä terapeuttisen muutoksen edesauttamiseksi. Hyödynnän työssäni myös traumatietoa. Työskentelyn tukena käytän mm. EMDR, hypnoosia, sekä taideterapia menetelmiä. Kehokeskeisen terapian menetelmin autan asiakkaita havainnoimaan ja sanoittamaan kehollisia kokemuksiaan sekä säätelemään tunteitaan ja vireystilojaan.

Issues often worked with
Processing my past Anxiety towards social situations Challenging life situation Relationship problems Challenges in parenting Depression/Anxiety Burnout Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Self-destructive thoughts Personal growth and development Difficulty sleeping Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Pregnancy & birth Neuropsychiatric patients Child welfare Adoption & placement
Client group

Minulle on luontevaa työskennellä kaiken ikäisten asiakkaiden kanssa. Pitkä työhistoria lasten ja nuorten kanssa työskentelyssä on tuonut keinovalikoimaan taidon kohdata eri ikäisiä ja eritasoisia lapsia. Kiinnostukseni on vuorovaikutustilanteissa, kiintymyssuhteen tarkastelussa sekä tukemisessa. Kehon ja mielen yhteys, kehon reaktiot, vireystila ja niiden säätely kuuluvat jokaiseen työskentely prosessiin. Erokriisit ja uusioperheeseen liittyvät perhekuviot ovat tulleet tutuiksi.
Kelan kuntoutuspsykoterapiassa olen palveluntuottajana pari- ja perheterapiassa.

First session price

100.00

Regular session price

145.00

Pricing details