Home Page / Find Your Therapist / Maari Kivioja

Maari Kivioja

Psychotherapist, Psychologist, Integrative
Helsinki, Lapinlahti/Kampinmalmi
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Ota rohkeasti yhteyttä niiden kysymysten kanssa, jotka sinua mietityttävät. Psykoterapeuttina suuntaukseni on integratiivinen ja lähestymistapa relationaalinen. Huom. Kelan palveluntuottajaksi alkuvuodesta 2024.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
About me as a therapist

Erilaisissa elämänkohdissa on tärkeää saada mahdollisuus pysähtyä oman tilanteen ja kokemuksen äärelle, ja sallia itselle se, ettei sen kanssa tarvitse jäädä yksin. Terapeuttina/psykologina minulle tärkeää on turvallisuuden tunteen ylläpitäminen sekä se, että voisit tulla vaikean olosi tai tilanteesi kanssa kuulluksi. Tapani olla vuorovaikutuksessa on siinä mielessä aktiivinen, että olisin apunasi mielensisäisen kokemuksesi jäsentymisessä ja tunteiden tavoittamisessa. Tilan ja rauhan tunne on kuitenkin työskentelyssä tärkeää. Vaikka fokuksena ovat ajankohtaiset keskeiset kysymykset, on hyödyllistä kuulostella, mitä mahdollisista aiemmista taakoista tai kokemuksista kulkee nykyhetkessä mukana. Kiinnostuksen kohteenani terapiatyössä ovat inhimillinen kasvu, keskeiset vuorovaikutussuhteiden teemat ja vahvistuva erillisyys (kyky luottaa, asettaa rajoja tai erottaa mikä on itseä ja mikä toista), tunnefokus, häpeän työstäminen, sekä ymmärrys mielestä erilaisten sisäisten puolien yhteisönä.

About my therapy sessions

Voit varata matalalla kynnyksellä ajan ajankohtaisesti askarruttavan kysymyksen vuoksi. Työskentelyn lähtökohtana on oma yksilöllinen tilanteesi ja sen nähdyksi tuleminen.

Terapia on oman mielen tutkimista tarkoituksena lisätä itseymmärrystä, hyväksyvämpää suhdetta vaikeiksi koettuihin tunteisiin/puoliin itsessä sekä käsitellä oman elämän kipukohtia. Kun syntyy ymmärrystä mistä on kyse, tulee mahdolliseksi löytää tilanteessa uutta ulospääsyä tai vahvistaa omaa toimijuutta ja mielensisäistä turvallisuuden tunnetta. Käytännössä edetään keskustelun kautta tavoitellen sekä tutkivaa työskentelyä että tunnetasolla tapahtuvaa työstämistä. Käynneillä tutkitaan mielensisäistä vuoropuhelua, ja usein on hyvä käsitellä myös heijastuksia aiemmista ihmissuhteista, joita terapiassa voi herätä. Tarvittaessa voi hyödyntää harjoitteita, mm. vakauttavia menetelmiä, dialogista tuolityöskentelyä tai korjaavaa mielikuvatyöskentelyä.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Low self-esteem Feeling bad Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Processing my past Challenging life situation Personal growth and development Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Eating disorders Psychotic disorders Challenges in parenting Anger management Treatment of physical illness
My professional background and knowledge

Olen valmistunut psykologiksi 2011 Helsingin yliopistosta. Olen työskennellyt valmistumiseni jälkeen psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa sekä mieliala- että psykoosilinjalla, niin psykiatrian poliklinikalla kuin psykiatrisen sairaalan akuuttiosastolla. Psykologin työssä olen saanut koulutusta mm. tunne-elämän epävakauteen liittyvistä hoitomalleista (DKT) sekä kognitiivis-behavioraalisen työotteen hyödyntämisestä psykoottisten kokemusten työstämisessä (CBTp).

First session price

100.00

Regular session price

100.00

Pricing details