Home Page / Find Your Therapist / Maari Kivioja

Maari Kivioja

In education Psychologist, Integrative
Helsinki, Lapinlahti/Kampinmalmi
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Ota rohkeasti yhteyttä juuri niiden kysymysten kanssa, jotka sinua mietityttävät tällä hetkellä. Olen integratiivisen psykoterapian koulutuksessa (2020-2023) ja tarjoan koulutuspsykoterapiaa (ei Kela-pätevyyttä). Myös etävastaanottoja/terapiaa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
About me as a therapist

Erilaisissa elämänkohdissa on tärkeää saada mahdollisuus pysähtyä oman tilanteen ja kokemuksen äärelle, ja sallia itselle se, ettei sen kanssa tarvitse jäädä yksin. Terapeuttina/psykologina minulle tärkeää on turvallisuuden tunteen ylläpitäminen sekä se, että voisit tulla vaikean olosi tai tilanteesi kanssa kuulluksi. Tapani olla vuorovaikutuksessa on siinä mielessä aktiivinen, että olisin apunasi mielensisäisen kokemuksesi jäsentymisessä ja erilaisten tunteiden tavoittamisessa. Tilan ja rauhan tunne on kuitenkin työskentelyssä tärkeää. Vaikka fokuksena ovat nykyhetkessä keskeiset kysymykset, usein on hyödyllistä samalla kuulostella, mitä mahdollisista aiemmista taakoista tai kokemuksista kulkee nykyhetkessä mukana. Kiinnostuksen kohteenani terapiatyössä ovat inhimillinen kasvu, keskeiset vuorovaikutussuhteiden teemat (kuten kyky luottaa, asettaa rajoja tai erottaa mikä on itseä ja mikä toista), tunnefokus sekä ymmärrys mielestä erilaisten sisäisten puolien yhteisönä.

About my therapy sessions

Voit varata matalalla kynnyksellä ajan ajankohtaisesti askarruttavan kysymyksen vuoksi. Työskentelyn lähtökohtana on oma yksilöllinen tilanteesi ja sen nähdyksi tuleminen. Vapaita koulutuspsykoterapiapaikkoja.

Terapia on oman mielen tutkimista tarkoituksena lisätä itseymmärrystä, hyväksyvämpää suhdetta vaikeiksi koettuihin tunteisiin/puoliin itsessä sekä käsitellä oman elämän kipukohtia. Kun syntyy ymmärrystä mistä on kyse, tulee mahdolliseksi löytää tilanteessa uutta ulospääsyä tai vahvistaa mielensisäistä turvallisuuden tunnetta. Käytännössä edetään keskustelun kautta tavoitellen sekä tutkivaa työskentelyä että tunnetasolla tapahtuvaa työstämistä. Käynneillä tutkitaan mielensisäistä vuoropuhelua, ja usein on hyvä käsitellä myös heijastuksia aiemmista ihmissuhteista, joita terapiassa voi herätä. Tarvittaessa voi hyödyntää harjoitteita, mm. vakauttavia menetelmiä, dialogista tuolityöskentelyä tai korjaavaa mielikuvatyöskentelyä.

Issues often worked with
Eating disorders Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Personal growth and development Challenging life situation Processing my past Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Feeling bad Low self-esteem Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Olen valmistunut psykologiksi 2011 Helsingin yliopistosta. Olen työskennellyt valmistumiseni jälkeen psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa sekä mieliala- että psykoosilinjalla, niin psykiatrian poliklinikalla kuin psykiatrisen sairaalan akuuttiosastolla. Psykologin työssä olen saanut koulutusta mm. tunne-elämän epävakauteen liittyvistä hoitomalleista (DKT) sekä kognitiivis-behavioraalisen työotteen hyödyntämisestä psykoottisten kokemusten työstämisessä (CBTp).

Client group

Otan vastaan ainoastaan aikuisia asiakkaita.

First session price

75.00

Regular session price

75.00

Pricing details

Yksittäinen konsultaatio tai psykologin lyhytinterventiojakso 90e/käynti.
Koulutuspsykoterapia 1 krt viikossa 75e/käynti. Kysy hinnoittelusta 2 krt viikossa.