Home Page / Find Your Therapist / Maare Kauppinen
In education Master of Health Science (Nutrition), Psychoanalytic
Helsinki, Kamppi
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Onko syömisestä tullut elämääsi rajoittava tekijä? Lähdetään tutkimaan yhdessä miten suhde itseen, ruokaan, syömiseen, omaan kehoon ja läheisiin on muotoutunut elämänvarrella ja miten ne vaikuttavat elämääsi nyt? Autan sinua löytämään sisäisen viisautesi ja käyttämään sitä itsesi hyväksi.
Psychotherapeutic Orientation
  • Psychoanalytic
  • Cognitive
Additional Training

Hypnosis Mindfulness

About me as a therapist

Minua kuvaillaan usein helposti lähestyttäväksi ja kuuntelevaksi terapeutiksi. Tarvittaessa annan tilaa vapaalle tarinan kerronnalle, tarvittaessa ohjaan oikeaan suuntaan. Yhteistyössä tutkimme asioiden eri puolia uteliaasti. Koen jokaisen kohtaamisen tärkeäksi ja otan todesta eli validoin pieniäkin murheita ja tavoitteenani on, että koet tulleesi kuulluksi ja kohdatuksi.

About my therapy sessions

Psykoanalyyttisessä terapiassa keskitytään valitsemiisi aiheisiin ja annamme tilaa näistä herääville tunteille ja ajatuksille. Käsittelemme aiempien ja nykyisten ihmissuhteiden vaikutusta elämääsi. Sinä olet keskiössä omine ajatuksinesi ja tunteinesi. Terapiassa saat kertoa siitä, mitä sinulle kullakin hetkellä tulee mieleen ja annamme aikaa ja tilaa tärkeille teemoille tulla esiin. Autan sinua tutustumaan tiedostamattomiin puoliin itsessäsi ja lisäämään itseymmärrystäsi. Sopivissa kohdissa terapiaan voidaan integroida erilaisia harjoituksia ja/ tai hypnoosia. Luonnollisesti tietämykseni ravitsemuksesta ja muista terveyttä edistävistä elintavoista kulkee mukana. " Psykoterapia on kohtaamisen tiede, jossa terapeutti hellittämättömästi "kantaa" potilasta ja säilyttää katkeamattoman inhimillisen kosketuksen vaikeimpienkin hetkien läpi." (Gaetano Benedetti). Velvollisuutenani on pysyä tukenasi vaikeimpinakin aikoina ja samaan aikaan vahvistaa luottamustasi selviytyä itse.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Processing my past Challenging life situation Personal growth and development Difficulty sleeping Treatment of physical illness Subtance abuse/addiction Personality disorders Anxiety towards social situations
Areas of Specialization
Eating disorders
My professional background and knowledge

Vuodesta 2010 yksityisenä ravitsemusterapeuttina Terveystalossa. Tunnesyöminen – kirja julkaistiin 2018 (Kauppinen & Palssa, Tammi ). Kokemusta työskentelystä myös sairaalassa ja terveyskeskuksessa, sekä ammattikorkeakoulun tuntiopettajana.
2021 - 2025 Psykoanalyyttisen psykoteraoian koulutusohjelma (HY, Therapeia-säätiö)
2021 Kliininen hypnoterapeutti 16 pv (ICH, Teija Barr)
2020 Kognitiivisen hypnoterapian koulutus(Integrum Juhani Laakso, Markku Karma) (8 pv)
2017 Mindfulness- ohjaaja (MBCT) Integrum (Juhani Laakso)
2015 Kognitiivisen lyhytpsykoterapian koulutusohjelma, Integrum –instituutti, 30 op
2012 ”Mindful eating, conscious living” koulutusretriitti asiantuntijoille (5 vrk) UCSD School of medicine (Jan Chozen Bays, Char Wilkins)
2009 Pafos Classic – seminaari (Esa Saarinen)
2008 Opettajan pedagoginen pätevyys, JAOKK
2002 Laihdutusohjaajakoulutus, SKT (Raimo Lappalainen)
2001 TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti (Kuopion yliopisto)

Client group

Vastaanotolleni voit tulla syömishäiriödiagnoosilla (esim. BED) tai ilman diagnoosia. Kenties sinulla on ollut syömishäiriö tai sen oireita nuorempana ja se on aktivoitunut uudelleen aikuisena erilaisten elämäntapahtumien myötä. Joskus ruoka- ja/tai kehosuhteen kanssa taistelevilla ulospäin näkyvänä merkkinä on esim. väsymys, vatsavaivat tai yli/alipaino. Usein taustalla olevat syvemmät asiat ovat jääneet huomiotta ja hoitamatta. Näitä asioita haluan lähteä kanssasi työstämään. Olet tervetullut vastaanotolleni myös ilman syömisongelmia esim. jos haluat käydä kanssani läpi elämääsi esimerkiksi perustaessasi perhettä tai jäädessäsi eläkkeelle. Syömishäiriötä sairastavien lasten ja nuorten vanhemmat ovat tervetulleita vastaanotolleni selvittämään omaa ruoka- ja kehosuhdettaan. Työskentelen pääasiassa aikuisten ja ikääntyneiden kanssa. Erityisesti olen perehtynyt tunnesyömiseen, ahmintahäiriöön, jatkuvaan laihduttamiseen ja niiden integratiiviseen hoitoon ja tietoiseen syömiseen.

First session price

70.00

Regular session price

70.00

Pricing details

Tutustumiskäynnit (2-3 kpl) ovat 60 min, muutoin vastaanottoaika 45 min.