Home Page / Find Your Therapist / Leena Rasanen

Leena Rasanen

Psychotherapist, Master of Political Sciences, Solution-oriented
Helsinki, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Solmussa, hukassa? Haetaan yhdessä avaavia näkökulmia, voimavaroja ja toimivia keinoja elämäntilanteeseesi. Voit kysyä aikoja lyhyeen tai pitempikestoiseen ratkaisukeskeiseen terapiaan. Työskentelyssä on usein mukana myös tietoista läsnäoloa ja itsemyötätuntoa vahvistavia menetelmiä.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
  • Cognitive
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Mindfulness

About me as a therapist

Terapeuttina haluan olla tukemassa ja auttamassa sinua löytämään omia ratkaisujasi - vahvuuksia ja voimavaroja löytäen ja hyödyntäen. Luotan siihen, että hyvää syntyy hyvässä vuorovaikutuksessa ja yhteisen prosessin myötä. Pidän tärkeänä luoda aikaa pysähtymiselle ja läsnäololle. Silloin kuulee ja ymmärtää, mikä on merkityksellistä.

Metafora terapiatyölleni voisi olla sovun rakentaminen. Tarkoitan sillä ihmisen sopua itsensä, tilanteensa, kokemustensa kanssa ja sitä kuinka terapeuttina voin olla auttamassa rakentamaan luottamusta itseen ja elämään sekä löytämään hyvinvoinnin, tasapainon ja merkityksellisyyden lähteitä.

Olen avoin uudelle ja kohdannut monenlaisia käänteitä omassa elämässäni. Opiskelen ja opin mielelläni koko ajan jotain. Viimemmäksi olen täydentänyt osaamistani kognitiivisen lyhytterapian sekä kirjallisuusterapian koulutuksissa. Inspiroidun luonnosta, liikkumisesta ja ulkoilmasta, uusista paikoista, aidoista ihmisistä ja tarinoista.

About my therapy sessions

Keskeistä tapaamisissa on dialogissa tapahtuva kokemusten kuoriminen ja uuden hahmottaminen. Vielä enemmän tapahtuu varmasti tapaamisten välillä, sekä mielessä että tekoina. Terapeuttinen prosessi saa liikkeelle oman elämäntarinan työstämistä ja ymmärryksen venymistä, voimavarojen löytämistä. Tämä tapahtuu esimerkiksi näkökulmia avartamalla, jolloin koetusta tulee esiin uusia puolia. Voi nähdä jotain sellaista uudessa valossa, jonka ymmärtäminen on tärkeää. Uskon myös pienten hyvien asioiden voimaan. Ne synnyttävät usein keveyttä ja rentoutta kaiken keskelle. Paljon viisautta on myös siinä, että matkaa ja muutosta suunnitellaan ja tehdään askel kerrallaan, pienin teoin.

Toiveiden ja tarpeiden mukaan työskentelyssä voi olla mukana myös tietoista läsnäoloa ja itsemyötätuntoa kasvattavia menetelmiä sekä luovia menetelmiä kuten kirjoittamista. Hyödynnämme myös soveltavan positiivisen psykologian ideoita hyvinvoinnin kartuttamiseksi.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Anger management Processing my past To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Treatment of physical illness
My professional background and knowledge

Olen koulutukseltani sosiaalipsykologi (VTM) ja toimintaterapeutti, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, työnohjaaja ja ratkaisukeskeinen valmentaja. Olen myös mindfulness- ja Mindful Self-Compassion (MSC) –ohjaaja (itsemyötätunnon taitoja). Olen lisäksi täydentänyt osaamistani kognitiivisen lyhytterapian menetelmien opinnoilla.

Olen tehnyt koko ammatillisen urani ajan työtä hyvinvoinnin ja mielenterveyden, kehittymisen ja oppimisen parissa, monissa eri rooleissa ja jatkuvasti uutta oppien. Olen tehnyt paljon ohjaustyötä sekä yksilöiden että ryhmien kanssa (terapian lisäksi valmennukset ja työnohjaukset).

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa merkitsee itselleni inspiroivaa ihmisten ja tilanteiden ainutkertaisuuden näkemistä ja arvostamista ja luovaa uusien näkökulmien löytämistä. Lisäksi mindfulness -taidot sekä itsemyötätuntotaitojen kokemukselliset ja tutkimukselliset näkökulmat ovat itselleni ja monille asiakkailleni tärkeitä hyvinvoinnin lähteitä.

Client group

Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa.

First session price

50.00

Regular session price

90.00

Pricing details