Home Page / Find Your Therapist / Leena Kumpulainen-Södervik

Leena Kumpulainen-Södervik

Psychotherapist, Psychiatric staff nurse, Solution-oriented
Kokkola, keskustassa
Finnish
Customer Groups
Youth 13-17y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Psykoterapeutin ja kuvataideterapeutin palveluja Kelan kuntoutuspsykoterapiana. Itse maksavat asiakkaat ovat tervetulleita elämänkulkuun liittyvien asiakokonaisuuksen työstämisessä, äkillisissä elämänkriiseissä sekä elämäntapaohjaukseen. Llyhytterapiaa kertakuontoisesta tapaamisesta 2-20 kertaan.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
  • Visual art therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Mindfulness Art therapy Crisis and traumas EMDR Dialectical behavior therapy (DBT) Schema therapy

About me as a therapist

Minulla on lähes 40 vuoden työkokemus eri ikäisen ihmisten kanssa työskentelystä terveydenhuollossa sekä somaattisella kuin myös psykiatrisessa avovastaanottotyössä,kuvataideterapeuttina ja psykoterapeuttina. Asiakkaan omien tavotteiden mukainen työote ja perustana ajatus jatkuvasta elämänikäisen oppimisen, uusien taitojen omaksumisen tuomista mahdollisuuksista jokaisen ihmisen elämässä. Terapiamenetelmät soveltuvat psykoterapian/ kuvataideterapian lisäksi elämänkriisien ja elämäntapa- ja työnohjaukselliseen valmennukseen sekä lyhytterapiaan.

About my therapy sessions

Terapiakäynnit ovat kestoltaan 45min/ 2 x 45min.
Terapiasuhteen aluksi tehdään hoitosopimus, silloin kun käyntejä on enemmän kuin yksi käynti. Terapiasuhde etenee asiakkaan oman tavoitteen suuntaisesti ja vaikuttavuutta arvioidaan terapiasuhteen aikana ja sen päättyessä.

Terapiaprosessi etenee asiakaan asettamien tavotteiden suuntaisesti ja suuntaa tarkennetaan tarvittaessa.

Issues often worked with
To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Hurting yourself Treatment of physical illness Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation Processing my past Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Olen erityistason psykoterapeutti ja kuvataidepsykoterapeutti. Olen suorittanut EMDR 1-2 tason ja trauma/kriisityön opintoja.Myös NLP osaamista löytyy ja olen pätevöitynyt mindfullnesohjaaja Olen pätevöitynyt kognitiivisen lyhytterapian CAT-menetelmään ja kognitiivisen lyhytterapian intergatiiviseen menetelmään.

First session price

50.00

Regular session price

97.00

Pricing details