Home Page / Find Your Therapist / Leena Heiskanen

Leena Heiskanen

Psychotherapist, Other, Couple therapy
Helsinki, Laakso
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Weekend appointments
Viitekehykseni on Tunnekeskeinen pariterapia, Emotionally Focused Therapy for Couples, EFT sekä psykodynaaminen pariterapia. Terapiassa ymmärrys itseä, toista ja suhteessa tapahtuvaa kohtaan lisääntyy, tämä luo luottamusta, turvallisuutta, läheisyyttä, avoimuutta, ja hyvinvointia suhteeseen.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Supporting attachment Crisis and traumas

About me as a therapist

Olen psykoterapeutti, paripsykoterapeutti ja erityistason perheterapeutti (Valvira). Tarjoan parisuhdeterapiaa ja perheterapiaa ja yksilöterapiaa. Elämän erilaisissa kriiseissä lyhyetkin työskentelyjaksot ovat mahdollisia.
Terapeuttina olen avoin, kuunteleva, rauhallinen ja turvallinen, asiakasta ja hänen kokemustaan arvostava ja kunnioittava. Pariterapiassa työskentelen parin välisen suhteen ja vuorovaikutuksen kanssa ja perheterapiassa perheen vuorovaikutussuhteiden ja dynamiikan kanssa. Tavoitteena terapiakäynneillä on yhteisen keskustelun kautta löytää uutta ymmärrystä, uusia näkemyksiä ja toimintatapoja muutoksen saavuttamiseksi. Yhteinen dialogi lisää itsetuntemusta ja toisen tuntemista ja ymmärrystä siitä mitä suhteessa toiseen tapahtuu. Terapiakäynnit voivat olla lyhyt -tai pitkäkestoisia asiakkaan tarpeen mukaan.
Pari-tai perheterapeuttiseen työskentelyyn asiakas voi tulla yksityisesti tai Kelan kuntoutusterapia-asiakkaana, yksilöterapiaan itse maksavansa asiakkaana.

About my therapy sessions

Pariterapiassa puolisoilla on mahdollisuus keskustella luottamuksellisesti ja tasapuolisesti omista kokemuksistaan. Terapeuttina mahdollistan tilan kummallekin. Pariterapia antaa puolisoille mahdollisuuden omien kokemusten ja toimintatapojen tarkasteluun. Yhteisen keskustelun kautta luodaan ymmärrystä osapuolten välille. Pariterapiassa tarkastelen parisuhteen historiaa, kummankin taustoja omine suhdekokemuksineen, mahdollisia traumoja, jotka heijastuvat suhteessa itseen, puolisoon ja lapsiin. Pariterapiassa työstetään kummankin odotuksia, toiveita ja pelkoja, jotka tulevat kohdattavaksi parisuhteessa. Käytän toisinaan sukupuuta, elämänjanaa, visuaalisia ja luovia työskentelytapoja elämäntapahtumien ja kokemusten työstämisessä. Työskentelyni painottuu havainnoivaan, kuuntelevaan, sanoittavaan ja asiakkaan kokemusta jäsentävään työskentelyyn.
Luottamuksellinen, avoin ja hyväksyvä ilmapiiri on hoidollisen työni perusta.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Sexual problems Processing my past Challenging life situation Personal growth and development Treatment of physical illness Burnout Anxiety towards social situations Difficulty sleeping Eating disorders Panic attacks Anger management
My professional background and knowledge

Minulla on pitkä työkokemus parien ja perheiden kanssa työskentelystä perheneuvolassa. Lisäksi toimin yksityisenä ammatinharjoittajana pari-ja perheterapeuttina.
Osaamistani on pari- ja perheterapian lisäksi eroauttaminen, perheasiansovittelu yhteistyövanhemmuuden tukemiseksi ja uusperheiden kanssa työskentely.
Sosiaalityöntekijän tutkinnon lisäksi minulla on 3-vuotinen Erityistason perheterapiakoulutus, 1-vuotinen pariterapian täydennyskoulutus perheterapeuteille, Tunnekeskeinen pariterapiakoulutus, EFT, perus-ja syventävät opinnot, 2-vuotinen, Psykodynaaminen pariterapiakoulutus, 2-vuotinen koulutus Psyykkisestä traumatisoitumisesta, lisäksi Kiintymyssuhteiden ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseen liittyvää koulutusta laajalti mm. VMCI-koulutusta, Mim-vuorovaikutuskoulutusta, Theraplay-koulutusta, 1-vuotinen perheasiansovitteluun liittyvä koulutus, Vertti-ryhmäohjaaja koulutus, Vanhemman neuvo-ryhmäohjaaja koulutus.

Client group

Tarjoan paripsykoterapiaa, perheterapiaa ja psykoterapeuttista keskusteluapua yksilöille, pareille ja perheille parisuhteeseen, perheeseen ja vanhemmuuteen liittyvissä asioissa. Erityisen mielelläni ja pääasiassa työskentelen pariterapiaa hakevien asiakkaiden kanssa. Tapaan pareja erilaisissa parisuhdeongelmissa ( vuorovaikutuksen ja kommunikaation pulmat, seksuaalisuus, läheisyys ) sekä parisuhteen kehityksellisissä haasteissa. Myös eroon liittyvissä pohdinnoissa, olen käytettävissä (eroauttaminen). Pariterapiaan voi hakeutua myös yksin pohtimaan parisuhdettaan.
Myös asiakasperheet akuutissa kriisissään (kuten sairaudet tai menetykset) voivat hakeutua vastaanotolleni perheterapiaan. Minulle voi tulla myös yksilökäynneille psykoterapeuttisiin keskusteluihin.
Työskentelen myös uusperheiden kanssa.

Additional information

Yhteydenotot puhelimitse tai tekstiviestinä, viestinä vastaajaan tai sähköpostitse.

First session price

160.00

Regular session price

160.00

Pricing details

Pariterapiakäynti 90 minuuttia 160 euroa, perheterapiakäynti 90 min, 160 euroa, yksilöterapiakäynti 60 min 120 euroa. Peruutukset viimeistään vuorokausi aiemmin, muussa tapauksessa laskutetaan käynnistä. Asiakkaan akuutissa sairastumistapauksessa voidaan sopia uusi korvaava aika.