Home Page / Find Your Therapist / Leena Heiskanen

Leena Heiskanen

Psychotherapist, Other, Couple therapy
Helsinki, Taka-Töölö
Finnish
Customer Groups
Families Couples Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Weekend appointments
Viitekehykseni on Tunnekeskeinen pariterapia, Emotionally Focused Therapy for Couples, EFT sekä psykodynaaminen pariterapia. Terapiassa ymmärrys itseä, toista ja suhteessa tapahtuvaa kohtaan lisääntyy, tämä luo luottamusta, turvallisuutta, läheisyyttä, avoimuutta ja hyvinvointia suhteeseen.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Supporting attachment Crisis and traumas

About me as a therapist

Olen psykoterapeutti, paripsykoterapeutti ja erityistason perheterapeutti ( VALVIRA). Tarjoan pariterapiaa ja perheterapiaa ( KELA pätevyys). Yksilöterapiaa tarjoan itse maksaville asiakkaille (ei Kela).
Olen avoin, kuunteleva, rauhallinen ja turvallinen, asiakasta ja hänen kokemustaan arvostava ja kunnioittava. Pariterapiassa työskentelen parin välisen suhteen ja vuorovaikutuksen kanssa ja perheterapiassa perheen vuorovaikutussuhteiden ja dynamiikan kanssa. Tavoitteena terapiakäynneillä on yhteisen keskustelun kautta löytää uutta ymmärrystä, uusia näkemyksiä ja toimintatapoja muutoksen saavuttamiseksi. Dialogi lisää itsetuntemusta, toisen tuntemista ja ymmärrystä siitä mitä suhteessa tapahtuu. Terapiakäynnit voivat olla lyhyt- tai pitkäkestoisia asiakkaan tarpeen mukaan. Elämän kriiseissä lyhyemmätkin hoitojakson riittävät.
Pari-tai perheterapeuttiseen työskentelyyn asiakas voi tulla itsemaksavana tai Kelan kuntoutusterapia-asiakkaana ja yksilöterapiaan itse maksavana asiakkaana.

About my therapy sessions

Pariterapiassa puolisoilla on mahdollisuus keskustella luottamuksellisesti ja tasapuolisesti omista kokemuksistaan. Terapeuttina mahdollistan tilan kummallekin. Pariterapia antaa puolisoille mahdollisuuden omien kokemusten ja toimintatapojen tarkasteluun. Yhteisen keskustelun kautta luodaan ymmärrystä osapuolten välille. Pariterapiassa tarkastelen parisuhteen historiaa, kummankin taustoja omine suhdekokemuksineen, mahdollisia traumoja, jotka heijastuvat suhteessa itseen, puolisoon ja lapsiin. Pariterapiassa työstetään kummankin odotuksia, toiveita ja pelkoja, jotka tulevat kohdattavaksi parisuhteessa. Käytän toisinaan sukupuuta, elämänjanaa, visuaalisia ja luovia työskentelytapoja elämäntapahtumien ja kokemusten työstämisessä. Työskentelyni painottuu havainnoivaan, kuuntelevaan, sanoittavaan ja asiakkaan kokemusta jäsentävään työskentelyyn.
Luottamuksellinen, avoin ja hyväksyvä ilmapiiri on hoidollisen työni perusta.

Issues often worked with
Anger management Panic attacks Eating disorders Difficulty sleeping Anxiety towards social situations Burnout Treatment of physical illness Personal growth and development Challenging life situation Processing my past Sexual problems Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Minulla on pitkä työkokemus parien ja perheiden kanssa työskentelystä perheneuvolassa. Lisäksi toimin yksityisenä ammatinharjoittajana pari-ja perheterapeuttina.
Osaamistani on pari- ja perheterapian lisäksi eroauttaminen, perheasiansovittelu yhteistyövanhemmuuden tukemiseksi ja uusperheiden kanssa työskentely.
Sosiaalityöntekijän tutkinnon lisäksi minulla on 3-vuotinen Erityistason perheterapiakoulutus, 1-vuotinen pariterapian täydennyskoulutus perheterapeuteille, Tunnekeskeinen pariterapiakoulutus, EFT, perus-ja syventävät opinnot, 2-vuotinen, Psykodynaaminen pariterapiakoulutus, 2 -vuotinen. Lisäksi minulla on 2-vuotinen koulutus Psyykkisestä traumatisoitumisesta, lisäksi Kiintymyssuhteiden ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseen liittyvää koulutusta laajalti mm. VMCI-koulutusta, Mim-vuorovaikutuskoulutusta, Theraplay-koulutusta,. LIsäksi 1-vuotinen perheasiansovitteluun liittyvä koulutus, Vertti-ryhmäohjaaja koulutus, Vanhemman neuvo-ryhmäohjaaja koulutus.

Client group

Tarjoan paripsykoterapiaa, perheterapiaa ja psykoterapeuttista keskusteluapua yksilöille, pareille ja perheille parisuhteeseen, perheeseen ja vanhemmuuteen liittyvissä asioissa. Erityisen mielelläni ja pääasiassa työskentelen pariterapiaa hakevien asiakkaiden kanssa. Tapaan pareja erilaisissa parisuhdeongelmissa ( vuorovaikutuksen ja kommunikaation pulmat, seksuaalisuus, läheisyys ) sekä parisuhteen kehityksellisissä haasteissa. Myös eroon liittyvissä pohdinnoissa, olen käytettävissä (eroauttaminen). Pariterapiaan voi hakeutua myös yksin pohtimaan parisuhdettaan.
Myös asiakasperheet akuutissa kriisissään (kuten sairaudet tai menetykset) voivat hakeutua vastaanotolleni perheterapiaan. Minulle voi tulla myös yksilökäynneille psykoterapeuttisiin keskusteluihin.
Työskentelen myös uusperheiden kanssa.

Additional information

Yhteydenotot puhelimitse tai tekstiviestinä, viestinä vastaajaan tai sähköpostitse. Yhteydenotot puhelinnumeroon 045 869 6767.

First session price

160.00

Regular session price

160.00

Pricing details

Pariterapiakäynti 75 minuuttia 160 euroa, perheterapiakäynti 75 min, 160 euroa, yksilöterapiakäynti 60 min 130 euroa. Peruutukset viimeistään vuorokausi aiemmin, muussa tapauksessa laskutetaan käynnistä. Asiakkaan akuutissa sairastumistapauksessa voidaan sopia uusi korvaava aika.