Home Page / Find Your Therapist / Leena Boltar

Leena Boltar

Psychotherapist, Psychologist, Cognitive
Helsinki, Keskusta
Helsinki, Malminkartano
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Couples
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Minulla on yli 30 vuoden työkokemus psyykkisen hyvinvoinnin palauttamisen ja vahvistamisen tukemisesta.Työskentelytapani on aktiivinen ja integroin kognitiivisia, ratkaisukeskeisiä ja toiminnallisia menetelmiä. Tällä hetkellä vain yksittäisiä aikoja.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
  • Integrative
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Hypnosis Schema therapy Interpersonal psychotherapy (IPT)

About me as a therapist

Olen asiakasta ja yhteistyötä arvostava, kokenut, monipuolinen, laaja-alainen ja huumorintajuinen. Työskentelytapani on aktiivinen ja integroin kognitiivisia, ratkaisukeskeisiä ja toiminnallisia menetelmiä luovalla ja ennen kaikkea kulloisellekin asiakkaalle sopivalla tavalla. Minulla on psykodraamaohjaajan sekä johdon ja esimiesten työnohjaaja tutkinnot, rentoutusohjaajakoulutus ja työ-ja organisaatiopsykologian EuroPsy -erikoispätevyys. Minulle on tärkeää, että kaikki käyttämämme metodit pohjaavat vankkaan tieteelliseen näyttöön ja käyttökokemukseen.
Panostan omaan jaksamiseeni mm. tekemällä kohtuullisesti töitä, lukemalla kaunokirjallisuutta, kuuntelemalla elävää musiikkia, käymällä elokuvissa & teatterissa , tanssimalla, kirjoittamalla, opiskelemalla, yhteiskunnallisella osallistumisella, käymällä omassa psykodraamaryhmässä sekä iloitsemalla riittävästi yhdessä ystävieni kanssa. Suhtaudun psykoterapiatyöhöni intohimoisen innostuneesti.

About my therapy sessions

Suosin 90 minuutin pituisia istuntoja, joissa erilaisia luovia ja toiminnallisia menetelmiä käytetään asiakkaan yksilöllisten tavoitteiden edistämiseksi.Tutkimme millaista arvojensa mukaista hyvää elämää asiakaani haluaa viettää ja millä keinoin siihen päästään. Työskentelyn kohteena olevat, hyvinvointia horjuttaneet asiat, voivat liittyä menetyksiin, hankalia elämää rajoittavia oireita synnyttäneisiin kokemuksiin, pulmallisiin ihmissuhteisiin tahi vaikeisiin valintoihin. Tarvittaessa teemme välit selviksi häiritsevien menneisyyden haamujen kanssa. Kiinnitämme huomiota sisäiseen puheeseen ja harjoittelemme antoisampaan elämään johtavia toimintamalleja. Jaan mielelläni pitkän kokemukseni varrella karttuneita, asiakasta kiinnostavia ja hänelle istuvia, hyväksi havaittuja harjoituksia ja välityöskentelyn tehtäviä työskentelyämme tehostamaan. Tavoitteena on, että asiakkaani voi itse päättää millä päänsä täyttää ja elää niin iloisen merkityksellistä elämää kuin mahdollista.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Anger management Processing my past Challenging life situation Self-destructive thoughts Personal growth and development Difficulty sleeping
My professional background and knowledge

Olen aloittanut ammatillisen urani vankila- ja erityisnuorisotyönpsykologina. Kymmenen vuotta toimin yksityisenä työyhteisökouluttajana ja ohjasin psykodraamaryhmiä. Työnohjaajana asiakaskuntani on koostunut pääasiassa ammattiauttajista ja esimiehistä. Olen vetänyt vuosia myös Minä ja Miehet -teemakursseja. Minulla on paljon kokemusta työkseen esiintyvien ihmisten psyykkisestä valmennuksesta. Kuntoutuspsykologina suurin asiakasryhmäni on ollut urvahtaneet lääkärit. Olen kehittänyt varhaisen välittämisen tueksi esimiehille suunnatun vaikeiden asioiden puheeksioton valmennuksen ja pidän edelleen koulutuksia toiminnallisten menetelmien käytöstä ryhmänohjauksessa. Toimin osa-aikaisena Kuntoutusäätiön tutkimus- ja kehittämisyksikössä, jossa suunnittelen mielentaitoihin liittyvää psyykkistä valmennusta ja osallistun nuorten mielenterveys- ja oppimispulmiin liittyvien kuntoutusryhmien kehittämiseen sekä niihin liittyvien oppaiden kirjoittamiseen.

First session price

110.00

Regular session price

100.00

Pricing details

Keskustassa 45 min 100€, 90min 200€ ja Malminkartanossa 45min 85€ ja 90min 170€