Home Page / Find Your Therapist / Laura Savonen
In education Psychologist, Cognitive
Jyväskylä,
English Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen pohjakoulutukseltani psykologi. Olen työskennellyt yli 10 vuoden ajan koko ihmisen elämänkaaren parissa (neuvola, koulu, terveyskeskus, työterveyshuolto, esh aikuispsykiatria). Monipuolisen työkokemuksen myötä olen perehtynyt laaja-alaisesti erilaisten psyykkisten haasteiden hoitoon.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
About me as a therapist

Työskentelytapani on vastavuoroinen ja lämmin. Turvallisen ja luottamuksellisen yhteistyösuhteen luominen on työskentelyni kulmakivi kaiken mittaisissa asiakaskontakteissa. Työotteeni on yhdessä tutkiva, asiakasta kunnioittaen. Olen aktiivinen, mutta annan tilaa pohdinnalle ja kaikenlaisille tunnereaktioille. Olen myötätuntoinen, ja autan myös asiakasta löytämään myötätuntoisempaa suhtautumista itseensä. Pyrin ottamaan huomioon kehon ja mielen yhteyden.

About my therapy sessions

Työskentelyni perustana ovat ajatusten ja tunne-elämän yhteinen tutkiminen. Jäsennän kanssasi haasteellisia ja monimutkaisiltakin tuntuvia tilanteita ja kokemuksia, ja pyrin löytämään yhteisen ymmärryksen siitä, mistä oikein on kyse. Kehon ja mielen yhteys on yksi keskeinen elementti työssäni. Useimmiten kartoitan myös elämänhistoriaasi, pyrkien luomaan myötätuntoista ymmärrystä haasteiden syntymiselle ja kehittymiselle. Autan sinua löytämään myös selviytymiskeinoja ja keinoja vakauttaa itseäsi mieltä kuohuttavissa tilanteissa.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Psychotic disorders Self-destructive thoughts Challenging life situation Processing my past Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Pain related difficulties
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt kaiken ikäisten asiakkaiden kanssa, "vauvasta vaariin". Viimeisimmät vuodet olet työskennellyt erikoissairaanhoidossa aikuispsykiatrialla somatopsykiatrian työryhmässä. Minulla on työterveyshuollon pätevyys sekä kivun psykologian asiantuntijakoulutus.

Olen psykoterapeuttikoulutuksessa, jonka viitekehys on kognitiivinen.

Client group

Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa. Erityisenä mielenkiinnon kohteenani ovat uupumukseen liittyvät asiat, fyysiseen terveydentilaan liittyvät kriisit ja niihin sopeutuminen sekä syömiseen ja kehoon liittyvät vaikeudet.

First session price

60.00

Regular session price

60.00

Pricing details

Koulutuspsykoterapian hinta 60 euroa. Muun hinnoitteluni löydät ajanvarauksen alta osoitteessa www.komppi.net.