Home Page / Find Your Therapist / Laura Määttä

Laura Määttä

In education Psychologist, Integrative
Oulu, Keskusta
English Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Weekend appointments Evening appointments Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen psykologi ja opiskelen integratiiviseksi psykoterapeutiksi Oulun yliopistossa, josta valmistun kesällä 2022. Integratiivisessa lähestymistavassa tärkeää on asiakkaan ja terapeutin välinen kasvuun tukeva suhde, yksilöllisyys ja yhteinen neuvottelu siitä, mitkä työskentelymenetelmät toimivat.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
About me as a therapist

Psykologina olen työskennellyt monipuolisesti ja moniammatillisessa yhteistyössä lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden parissa. Voit varata minulle keskusteluajan ja mietitään tilannettasi ensin yhdessä. Tutustumiskäynti ottaa yleensä aikaa, joten suosittelen varaamaan tätä varten noin tunnin mittaisen ensitapaamisen. Tämän jälkeen on mahdollista varata esimerkiksi 1-5 käyntiaikaa tilanteesi kartoittamista varten. Tarjoan myös lyhempi- ja pidempiaikaista terapeuttista keskusteluapua. Saan säännöllistä työnohjausta.

About my therapy sessions

Integratiivinen lähestymistapani on tarpeitasi kuunteleva, empaattinen ja keskusteleva. Pidän tärkeänä luottamuksellista ja avointa kohtaamista, joka rakentuu ajan kanssa yhteistyössä. Työskentelyssämme tärkein on mielestäni suhde, jossa kaikki rakentuu yhdessä sovituista tavoitteistamme keskustellen.

Merkitsevimpinä asioina näen itseymmärryksen lisääntymisen keskustelujen, luottamuksellisen terapiasuhteen, sekä haastavien asioiden ja tilanteiden kohtaamisen kautta. Käytän työskentelyssäni vaihtelevasti erilaisia harjoituksia, joita ovat esimerkiksi hengitys- ja rentoutumisharjoitukset. Näitä voimme kokeilla käynneillä sinun tarpeitasi kuulostellen.

HUOM. Yhteydenotot välittyvät Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

Issues often worked with
Personal growth and development Challenging life situation Processing my past Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Pregnancy & birth
My professional background and knowledge

Työskentelen psykologina lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden parissa julkisella sektorilla. Jatkokouluttaudun parhaillaan työni ohella myös Suomen Theraplay yhdistys ry:n theraplay-terapeutiksi. Theraplay on leikkisä, lyhyt vuorovaikutusterapia, joka pyrkii vahvistamaan hoitajan ja lapsen välistä kiintymyssuhdetta. Tätä työtä en tee Nosteella, mutta hyödynnän tietoutta koulutuksestani työssäni siten, että perustan työskentelyäni positiiviseen kohtaamiseen, joka on therplay-terapiassa erittäin tärkeää. Aiemmalla koulutuksellani (KM) olen tehnyt järjestötyötä MLL:ssä auttavissa puhelinpalveluissa.

Client group

Otan Nosteella vastaan aikuisasiakkaita 18-vuodesta ylöspäin.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details