Home Page / Find Your Therapist / Laura Määttä

Laura Määttä

In education Psychologist, Integrative
Oulu, Keskusta
English Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Weekend appointments Evening appointments Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen ammatiltani psykologi ja opiskelen parhaillaan työni ohella psykoterapeutiksi Oulun yliopistossa. Valmistuminen keväällä 2022. Integratiivisessa lähestymistavassa pidetään tärkeänä asiakkaan ja terapeutin välistä hyvää suhdetta, painotetaan yksilöllisyyttä ja yhteistä neuvottelua.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
About me as a therapist

Integratiivinen lähestymistapani on tarpeitasi kuunteleva, empaattinen ja keskusteleva. Pidän tärkeänä turvallista, luottamuksellista ja avointa kohtaamista, jossa me molemmat tuomme panoksemme suhteeseemme. Työskentelyssämme tärkein on suhde, jossa kaikki rakentuu yhteistyössä tavoitteistamme keskustellen. Nämä tavoitteet määrittelemme yhdessä, mikäli aloitamme pidemmän työskentelyn. Voit varata aluksi yhden keskusteluajan (neuvonta, kriisi- tai tukikäyntiajan) ja mietitään tilannettasi yhdessä.

About my therapy sessions

Psykoterapian merkitsevimpänä asiana näen ensisijaisesti itseymmärryksen lisääntymisen keskustelujen ja luottamuksellisen terapiasuhteen kautta. Lisäksi käytän työskentelyssäni joustavalla tavalla erilaisia harjoituksia, joita ovat esimerkiksi hengitys- ja rentoutumisharjoitukset. Tämän lisäksi voimme tehdä elämänjanatyöskentelyä koskien menneisyyden tapahtumiasi tai miettiä ihmissuhdeoletuksiasi. Näitä voimme kokeilla käynneillä sinun tarpeitasi kuulostellen.

HUOM. Yhteydenotot välittyvät Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

Issues often worked with
Personal growth and development Challenging life situation Processing my past Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Pregnancy & birth
My professional background and knowledge

Työskentelen psykologina lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden parissa julkisella sektorilla. Jatkokouluttaudun parhaillaan työni ohella myös Suomen Theraplay yhdistys ry:n theraplay-terapeutiksi. Theraplay on leikkisä, lyhyt vuorovaikutusterapia, joka pyrkii vahvistamaan hoitajan ja lapsen välistä kiintymyssuhdetta. Tätä työtä en tee Nosteella, mutta hyödynnän tietoutta koulutuksestani työssäni siten, että perustan työskentelyäni positiiviseen kohtaamiseen, joka on therplay-terapiassa erittäin tärkeää. Aiemmalla koulutuksellani (KM) olen tehnyt järjestötyötä MLL:ssä auttavissa puhelinpalveluissa.

Client group

Otan Nosteella vastaan aikuisasiakkaita 18-vuodesta ylöspäin.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details