Home Page / Find Your Therapist / Laura Dellinger

Laura Dellinger

Educating psychotherapist, Psychologist, Cognitive
Turku, Keskusta
English Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Children under 13y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
I am a licensed psychologist, cognitive psychotherapist, supervisor and trainer. My special interests are Compassion Focused Psychotherapy (CFT) and Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT).
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Crisis and traumas

About me as a therapist

Terapeuttina ja ihmisenä minua kuvaavat parhaiten herkkyys ja aitous. Olen lämmin, empaattinen ja syvästi tunteva, mutta samalla asioista helposti innostuva, huumorintajuinen ja positiivinen. Työskentelyotteeni on aktiivinen ja kannustava. Työssäni haluan tuoda toivoa vaikeisiinkin tilanteisiin. Myötätuntoisuus, tasavertaisuus ja toisen arvostaminen juuri sellaisenaan ovat minulle tärkeitä arvoja. Pidän tärkeänä tukea asiakasta löytämään itse ratkaisut omiin pulmiinsa, jolloin prosessin myönteiset tulokset ovat usein pitkäkestoisia ja asiakas voi itse kokea niistä ylpeyttä.

About my therapy sessions

Kognitiivisen psykoterapian perusta on tutkiva, tasavertainen yhteistyösuhde. Terapian alussa määrittelemme jokaisen asiakkaan yksilölliset tavoitteet joita kohti lähdemme yhdessä työskentelemään. Keskeisiä työskentelyn kohteita ovat asiakkaan haittaa tuottavat ajatukset ja uskomukset ja niihin liittyvät hankalat tunteet. Haitallisten ydinuskomusten tunnistaminen ja niiden kanssa työskentely on keskeistä, sillä ne usein aiheuttavat ja ylläpitävät asiakkaan kokemia oireita ja ongelmia. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja tehdään tarvittaessa muutoksia yhteiseen työskentelyyn.

Terapiaan voi liittyä yhdessä sovittuja välitehtäviä, esimerkiksi altistustyöskentelyä. Terapiassa sovelletaan erilaisia kognitiivisen psykoterapian menetelmiä kunkin asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Käytän työssäni esimerkiksi myötätuntokeskeisen terapian ja traumafokusoidun psykoterapian menetelmiä. Lasten ja nuorten terapioissa otetaan vanhemmat sovitusti mukaan työskentelyyn.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Subtance abuse/addiction Bipolar disorder Personality disorders Sexual problems
Areas of Specialization
Child welfare
My professional background and knowledge

- psykologian maisteri, laillistettu psykologi v.2006 alkaen
- kognitiivisen yksilöpsykoterapian koulutus 2013 -2017 (lasten ja nuorten koulutusohjelma), KELA-pätevyys kuntoutuspsykoterapiaan (16-67-vuotiaat)
-traumafokusoidun kognitiivis-behavioraalisen psykoterapian (TF-KKT) sertifikaatti 2019
- kouluttajapsykoterapeuttikoulutus 2021 - 2022
-lukuisia erillisiä koulutuksia Suomessa ja ulkomailla

Olen psykologina työskennellyt monipuolisesti lasten, nuorten ja aikuisten parissa. Työkokemusta minulle on kertynyt kasvatus- ja perheneuvolasta, lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikoilta, terveyskeskuspsykologin työstä, varhaiskasvatuksen psykologin työstä sekä laajasti avohuollon sosiaalityön sekä sijaishuollon psykologin työstä. Vuoden 2018 alusta alkaen olen työskennellyt täysipäiväisesti psykoterapeuttina. Pidän huolta osaamisestani ja työni laadusta säännöllisellä työnohjauksella, kouluttautumalla jatkuvasti ja suhtautumalla avoimesti uuteen.

Client group

Lapset, nuoret ja aikuiset. Erityisen mielelläni työskentelen nuorten ja nuorten aikuisten kanssa ja tästä minulla onkin vankka kokemus. Minulla on koulutusta ja osaamista traumatyöskentelystä (Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy, TF-KKT). Viime vuosina olen perehtynyt myös myötätuntokeskeisen terapian (Compassion Focused Therapy, CFT) menetelmiin ja käytän niitä työssäni. Nämä menetelmät on todettu hyödyllisiksi häpeään, liialliseen itsekritiikkiin, ahdistukseen ja masennukseen liittyvissä pulmissa.

Teen myös ammattilaisten työnohjauksia ja koulutustehtäviä. Olen kouluttanut mm. traumoista ja TF-KKT -menetelmän käytöstä sijoitettujen lasten ja nuorten terapeuttisessa auttamisessa. Tein aiheesta psykoterapeuttikoulutuksen lopputyön ja olen julkaissut siitä artikkelin. Deliberate Practice -taitoharjoittelun käyttöön psykoterapeuttien ammatillisessa kehittymisessä perehdyin kouluttajakoulutuksen lopputyössä ja käytän sitä työnohjauksissani.

Additional information

Lähitapaamisten lisäksi käytän tarvittaessa joustavasti ja sujuvasti suojattua videoyhteyttä työskentelyssäni.

First session price

100.00

Regular session price

100.00

Pricing details

Asiakkaalla on mahdollista saada Kelan kuntoutuspsykoterapiatukea, jonka suuruus on 57,60e/käynti.