Home Page / Find Your Therapist / Kristiina Mämmi

Kristiina Mämmi

In education Psychiatric staff nurse, Cognitive
Etäyhteydellä koko Suomi.,
Espoo, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Children under 13y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Weekend appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen psykoterapeuttiopiskelija. Työskentelyni painopisteet ovat olleet lastenpsykiatriassa ja nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoidossa. Terapeuttina olen lämmin, vastaanottavainen ja työskentely tapahtuu turvallisissa raameissa tutkivalla otteella. Tarjoan koulutuspsykoterapiaa ja lyhytterapiaa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
Additional Training

Art therapy Interpersonal psychotherapy (IPT)

About me as a therapist

Minulla on yli 20 vuoden työkokemus psykiatrisesta sairaanhoidossa ja intensiivihoidossa lasten ja nuoruusikäisten kanssa. Opiskelen parhaillaan kognitiivista lasten- ja nuorten yksilöpsykoterapiaa Helsingin yliopistossa. Minulla on jo edeltävästi kognitiivisen lyhytterapiaan koulutuksia masennukseen ja ahdistukseen liittyen. Olen myös pätevöitynyt IPT terapeutti, joka on käypähoitosuositusten mukaista interpersonaalista terapiaa masennuksen hoitoon. Olen tehnyt useita vuosia myös sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsivien nuorten kanssa yksilö- ja ryhmähoitoja ja lisäksi kokemusta on kertynyt myös seksuaali-identiteetin pulmista ja syömishäiriöistä kärsivien kanssa. Teen mielelläni yhteistyötä myös verkoston ja vanhempien kanssa ja myös aikuisten kanssa työskentely sujuu. Otan vastaan itsemaksavia yksilöitä ja perheitä. Kela-oikeuksia minulla ei vielä ole, koska psykoterapia opintoni ovat vielä kesken.

Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Työskentelyssäni näkyy kognitiivinen ote ja sitä kautta tutkimme paljon tunteita, ajatuksia ja niiden vaikutuksia siihen miten erilaisissa tilanteissa toimii. Tapaamisillani asiakas on paras asiantuntija itsestään ja terapeuttina mahdollistan yhteisen matkan, jonka tavoitteena on saada aikaan muutosten kautta suunta parempaan jaksamiseen.

Tapaamisilla tehdään ensin yhteistä kartoittamista ajankohtaisesta tilanteesta, voinnista, oireista ja tapahtumista. Pyritään löytämään vointiin edeltävästi vaikuttaneita tekijöitä ja sitä ylläpitäviä tekijöitä. Tämän jälkeen tehdään yhteinen suunnitelma ja tavoitteet niiden saavuttamiseksi. Kognitiivisessa työskentelyssä usein käyttämiäni menetelmiä ovat mm. tunnetyöskentely, haitallisten negatiivisten ajatusten ja uskomusten työstäminen. Työskentelyssä pyritään lähestymään asioita hyvin konkreettisella tavalla ja näin ollen myös harjoitteiden ja muutosten käytäntöön vieminen helpottuu.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Phobia/fear Sexual abuse Challenging life situation Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself
My professional background and knowledge

Olen ollut lastenpsykiatrialla sekä lasten intensiiviosastoilla töissä vuosina 1998-2010, olen tehnyt sekä yksilöhoitoa että perhekeskeistä hoitoa. Myöhemmin nuorisopsykiatrisella poliklinikalla olen saanut kognitiivisen lyhytterapioiden koulutuksia masennukseen, ahdistukseen sekä psykoottisoireileville nuorille. Olen saanut myös kognitiivisen terapiaan pohjautuvan sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsivien ryhmähoito koulutuksen. Tämän lisäksi minulla on nuorisopsykiatrialta IPT koulutus ja Anna Freud Centren kautta käyty IPC kouluttaja koulutus, johon liittyen teen edelleen töitä Terapiat etulinjaan- toimintamallissa kouluttamalla perustason työntekijöitä. HUS:n ulkopuolella olen käynyt Inartes instituutin kautta expressiivisen taideterapian opinnot, joista valmistuin 2010. Näiden lisäksi olen itse kouluttautunut eläinavusteiseen terapiaan ja taustalla myös lyhyt luontoterapiakoulutus ja seikkailukasvatuksen koulutus.
Asiakaskuntani

Client group

Työskentelen ensisijaisesti nuoruusikäisten kanssa(12-18v), joilla masennus- ja ahdistusoireita. Työkokemusta on myös lasten kanssa (6-12v) ja lasten kanssa työskennellessä toive, että vanhemmilla olisi mahdollisuus olla hoidossa mukana. Myös aikuisikäisten kanssa on mahdollista työskennellä (yli 18v)

First session price

60.00

Regular session price

60.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.