Home Page / Find Your Therapist / Kirsikka Arkimies

Kirsikka Arkimies

Psychotherapist, Master of Arts, Cognitive
Tampere, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Couples Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Teen Treen keskustassa Terapiakeskus Korsi oy:ssa tunnekeskeistä pariterapiaa ja kognitiivista yksilöpsykoterapiaa. Käytän työskentelyssäni myös ratkaisukeskeisiä elementtejä sekä hyväksymis- ja omistautumisterapian metodeja. Voin ottaa muutamia uusia asiakkaita kelaprosessiin syksyllä 2021.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
  • Solution-oriented
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Supporting attachment Mindfulness Body-oriented psychotherapy Schema therapy Crisis and traumas

About me as a therapist

Haluan olla myötätuntoinen, ihmisen tilanteessa läsnä oleva rinnallakulkija, joka käyttää ammatillista osaamistaan asiakkaansa hyväksi. Tahdon kuulla, millaista elämää kohtaamani ihminen tavoittelee. Olen kiinnostunut asiakkaani selviytymiskeinoista, menneisyydestä ja lapsuuden vuorovaikutussuhteista. Myös ajatukset ja tunteet kuuluvat terapiaan.
Mielestäni terapia on tässä ja nyt olemista, sitä, että uskaltaa olla jonkun kanssa ymmällään ja epävarma. Joskus tärkeimmät muutokset tapahtuvat pikku hiljaa, sulaen. Joidenkin kohdalla terapiaprosessi voi muistuttaa keväistä jäiden lähtöä. Toisilla taas muutos tapahtuu terapeutin kanssa asioita tutkiessa. Joillekin tärkeää on hyväksyvä katse tai arjessa tehtävät pienet harjoitukset.
Ajattelen, että jokaisessa ihmisessä on kauneutta ja voimaa. Tahdon olla asiakkaani kanssa monenlaisissa tilanteissa ja oloissa. Minun kanssani ei tarvitse suorittaa. Luokseni saa tulla sellaisena kuin on.
Saan työstäni paljon voimaa ja elämäniloa.

About my therapy sessions

Vastaanotollani käytän kognitiivisen ja ratkaisukeskeisen terapian perusperiaatteita. Tutkimme syvällisen keskustelun avulla sitä, miten asiakas voi luoda itselleen mahdollisuuksia merkitykselliseen ja elinvoimaiseen arkeen. Tarkastelemme erilaisia vuorovaikutusmalleja. Kokeilemme uusia kommunikaatiotapoja, ajatuksiin ja tunteisiin suhtautumista sekä rentoutumista. Kartoitamme asiakkaan arvoja. Olemme läsnä siinä, mitä vastaanotolla tapahtuu, millaisia tunteita työskentely herättää. Etenemme asiakkaalle sopivalla vauhdilla.
Pariterapiassa tavoitteena on vuorovaikutuksen parantuminen ja se, että puolisot voisivat olla samalla puolella arjen tilanteissa. Parisuhteen kriiseihin ja vuorovaikutuksen sekä viestinnän pulmiin avuksi sopii tunnekeskeinen pariterapia. Kun puolisot ymmärtävät, mitä heidän välillään tunnemaailmassa tapahtuu, helpottuu asioiden ratkaiseminen. Tunnekeskeinen pariterapeutti on samaan aikaan aktiivinen ja tilaa antava. Työskentely perustuu kiintymyssuhdeteoriaan.

Issues often worked with
Personal growth and development Challenging life situation Processing my past Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Child welfare Adoption & placement
My professional background and knowledge

Koulutukseltani olen ylemmän erityistason psykoterapeutti (Valvira, Kela) ja tunnekeskeinen pariterapeutti (pätevöitynyt ICEEFT, kansaivälinen sertifikaatti). Lisäksi olen perehtynyt kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan (HOT-menetelmä, perus- ja jatkotaso) ja kognitiiviseen lyhytterapiaan kaksivuotisin täydennysopinnoin. Sensomotorisesta psykoterapiasta (kehollinen menetelmä) olen suorittanut tason 1, traumojen hoito.
Olen opiskellut myös lapsille ja nuorille suunnattua DDP-terapiaa (perus- ja jatko-opinnot), joka soveltuu työskentelyyn erityisesti perheiden tukemisessa ja vanhemmuuden kysymyksissä.
Yliopistokoulutukseltani olen filosofian maisteri, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja sosionomi. Olen opiskellut myös kasvatustieteitä, luovaa kirjoittamista, journalismia, teatteria ja draamaa. Tällä hetkellä täydennän osaamistani sensomotorisen psykoterapian kaksivuotisessa lisäkoulutuksessa. Koulutuksessa keskitytään erityisesti kiintymyssuhdetraumojen hoitoon.

Client group

- Kela-terapian saaneet
- Yksilöasiakkaat
- Nuoret aikuiset
- Pariskunnat
- Vanhemmuuden tukea kaipaavat
- Sijaisvanhemmat ja tukiperheet
- Luovan työn tekijät
- Sosiaalialan ja terveydenhuollon työntekijät
- Kasvattajat ja kasvatusalan työntekijät
- Taidealan ihmiset

Additional information

Minulla on yksilöpsykoterapian KELA-kelpoisuus ja vasta syksyllä 2021 voin ottaa muutamia uusia asiakkaita pitempään psykoterapiaan.
Voit kysyä aikoja myös lyhytterapiaan (1-5 kertaa) tai pariskunnille tarkoitettuun tunnekeskeiseen pariterapiaan.
Työskentelen pääsääntöisesti arkipäivisin Terapiakeskus Korsi oy:n tiloissa Aleksanterinkadulla.

First session price

95.00

Regular session price

95.00

Pricing details

Lyhyt- ja pitkäkestoista psykoterapiaa nuorille ja aikuisille, yksilöterapia 95 €/45 min.
Tunnekeskeinen pariterapia 190 €/90 min.
Yksilöterapian ja kelaterapian tutustumiskäynti 95€/45min.