Home Page / Find Your Therapist / Kirsi Mallea Jiménez

Kirsi Mallea Jiménez

In education Psychologist, Integrative
Helsinki, Herttoniemi
Finnish English
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments

Therapist does not accept appointments between 1.8.-31.8.
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen psykologi ja opiskelen integratiiviseksi psykoterapeutiksi. Mielenterveystyössä aikuisten ja nuorten kanssa olen saanut kokemusta monenlaisista elämän tuomista haasteista ja niiden tuottamista psyykkisistä vaikeuksista. Minulla on juuri nyt tilaa vuoden mittaiseen koulutusterapiaan tiistaisin.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
Additional Training

Hypnosis

About me as a therapist

Olen terapeuttina melko välitön, lämmin ja tarkkaan asiakkaan tunteiden ymmärtämiseen pyrkivä. Tuen asiakasta kulloinkin merkittävältä tuntuvan työskentelyn kohteen löytämisessä eli etsin tasapainoa aktiivisen roolin ja tilan antamisen välillä. Ajatusmaailmassani terapeutti on paitsi ammattilainen, myös ihmisenä läsnä vuorovaikutuksessa, ja tätä toteutan itsekin.

About my therapy sessions

Käytännössä terapia minun kanssani on yleensä pääasiassa keskustelua, jossa tutkitaan asiakkaan kokemuksia, suhtautumistapoja ja tarpeita turvallisessa ilmapiirissä. Pidän tärkeänä sitä, että hankalienkin tunteiden kanssa ollaan ensin ja ne pyritään hyväksymään, ennen kuin etsitään mahdollisuuksia kokea toisin. Keskustelun ohella voidaan käyttää tarvittaessa visuaalisia apukeinoja kirjaamalla toistuvia ongelmallisia kokemuksia paperille yhteisesti tarkasteltavaksi, tietoisuusharjoituksia ja suggestioita tai hypnoosia. Terapiamenetelmistä keskustellaan ja ne valitaan yhdessä.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Difficulty sleeping Personal growth and development Challenging life situation Processing my past Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt psykologina 13 vuotta, josta noin puolet aikuisten psykiatrisessa hoidossa ja puolet nuorten ja aikuisten opiskelijoiden matalan kynnyksen mielenterveystyössä. Psyykkisten häiriöiden kirjo on tullut laajasti tutuksi, mutta tärkeämpänä oppina pidän jokaisen asiakkaan yksilöllisen kokemusmaailman tutkimista oireiden takana. Olen käynyt kurssin hypnoosin perusteista, ja hyödynnän sitä silloin tällöin asiakastyössä mikäli tämä on asiakkaasta luontevaa.

First session price

30.00

Regular session price

60.00

Pricing details

Pitkään koulutusterapiaan sitoutuvan asiakkaan kanssa hinnasta on mahdollista neuvotella.