Home Page / Find Your Therapist / Kirsi Kuronen

Kirsi Kuronen

Psychotherapist, Nurse, Crisis and trauma
Tohmajärvi,
Joensuu,
German Finnish
Customer Groups
Families Couples Youth 13-17y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Yksilö-, perhe- ja pariterapiaa trauma- ja integratiivisen psykoterapian viitekehyksellä lähitapaamisilla Joensuussa ja Tohmajärvellä sekä etäterapiana koko suomen alueelle ja ulkopuolelle mm. Saksaan. Kela pätevyys pari- ja perheterapia ja vanhempain ohjaus. Yksilöterapia itsemaksavat.
Psychotherapeutic Orientation
  • Crisis and trauma
  • Couple therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Neuropsychiatric coach Mindfulness EMDR

About me as a therapist

Erityisen tärkeänä pidän asiakkaan kanssa tässä hetkessä tapahtuvaa vuorovaikutusta, aitoa kohtaamista, läsnäoloa sekä turvallisuutta.
Autan sinua turvallisesti voimaantumaan kiintymystraumoista lähtevistä vaikeista kokemuksista, jotta voisit tiedostaa, tuntea ja kokea nykyhetken ja tulevaisuuden tasapainoisemmin ja eheämmin ymmärtäen menneisyyden kokemukset osana elämääsi. Tarvittaessa ohjaan voimavara- ja ratkaisukeskeisesti. Olen terapeuttina kokonaisuuden huomioiva sekä systeemisesti ajatteleva. Mieltä ei voi hoitaa, kuuntelematta kehoa ja kehoa ei voi hoitaa, ottamatta huomioon mielen psyykkistä kuormaa. Olemme ihmisinä kokonaisuus monella tasolla; keho ja tietoisuus, osa ympäristöämme, perhettämme, juuriamme, perimäämme.

About my therapy sessions

Psykoterapiassa työskentelen akuutisti että kompleksisesti traumatisoituneiden potilaiden kanssa hoidon eri vaiheissa ns. vaiheorjentoituneella mallilla. Varsinkin terapian alussa keskitytään vakauttamiseen, joka lisää myös arjen- ja oireiden hallittavuutta. Terapian edetessä tarkastelemme menneisyyden kokemuksia turvallisesti nykyhetkestä käsin, lisäten näin voimavaroja ja luottamusta ja rauhassa myöhemmin alamme myös suuntamaan katseemme tulevaisuuden suunnitelmiin.
Terapian tukena käytän kehohoidollisia menetelmiä.
Kehollinen psykoterapia on oleellinen osa työskentelyä traumojen ja kiintymyssuhdevaurioiden hoidossa. Kehotyöskentely on väylä kohti itsetuntemusta ja muutosta. Olen perehtynyt hengityksen merkitykseen itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena sekä tietoisen läsnäolon harjoitteluun.
Menetelminä käytän integratiivisesti myös ratkaisukeskeisiä sekä kognitiivisia menetelmiä.
Pariterapiassa vuorovaikutuksellisen keskustelun lisäksi työskentelemme myös tunnekeskeisesti.

Issues often worked with
Hurting yourself Difficulty sleeping Personal growth and development Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Seriously traumatized patients and dissociative disorders Neuropsychiatric patients
My professional background and knowledge

Työurani sairaanhoitajana on yli 25 vuotta ja siitä 15 vuotta psykiatrian puolella mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden vastaanottotyössä suuntauksena mm. kaksisuuntainen mielialahäiriö ja psykoosisairaudet. Olen työskennellyt vuodesta 2010 myös neuropsykiatristen haasteiden parissa olevien nuorten, aikuisten sekä perheiden tukena. Erityistason perheterapiakoulutuksen lisäksi olen suorittanut pariterapian lisäkoulutuksen. Kouluttaudun tällä hetkellä traumapsykoterapeutiksi koulutuksessa mikä painottuu erityisesti kompleksisen trauman ja dissosiaatiohäiriöiden hoitoon ja kykyyn työskennellä vakavasti kiintymyssuhteissa traumatisoituneiden asiakkaiden kanssa. Olen EMDR- terapeutti ja suorittanut EMDR I ja II-tason koulutukset.
Olen lisäksi koulutettu hieroja sekä jooga- ja mindfulnessohjaaja. Ohjaan traumasensitiivisiä sekä aistiyliherkkyydet huomioivia kehohoidollisia pienryhmiä sekä teen yksilö kehohoitoja.

Additional information

Parhaiten tavoitat minut sähköpostitse tai laittamalla soittopyyntöä tekstiviestillä.

First session price

0.00

Regular session price

70.00

Pricing details

Hinta itsemaksava pitkä yksilöterapia. Kysy erikseen pari- ja perheterapiahinnoittelu sekä lyhytterapia EMDR.