Home Page / Find Your Therapist / Kirsi Helenius

Kirsi Helenius

Psychotherapist, Master of Social Sciences, Solution-oriented
Tampere,
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Mahdollisuus muutokseen on aina olemassa! Olen erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti. Minulla on Kela-pätevyys aikuisten ja nuorten kuntoutuspsykoterapiaan sekä vanhempainohjaukseen. Ota rohkeasti yhteyttä - rakennetaan yhdessä Sinulle polku haasteista ratkaisuihin!
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Olen terapeuttina ja ihmisenä luotettava, helposti lähestyttävä, läsnäoleva, rauhallinen, myötätuntoinen, huumorintajuinen ja aktiivinen. Ajattelen hoitosuhteen olevan "kahden kauppa", joka parhaimmillaan antaa ja haastaa kumpaakin osapuolta. Koen tärkeimmäksi keskinäisen luottamuksemme ja avoimen vuorovaikutuksen välillämme. Sinä ja mukanasi tuomat asiat, joihin toivot muutosta, ovat työskentelymme keskiössä. Minä rohkaisen ja tuen Sinua tuomaan esiin ja käsittelemään kokemuksiasi turvallisessa ympäristössä ja haastan Sinua tutustumaan omiin ajatuksiisi ja tunteisiisi erilaisista näkökulmista. Sinulta toivon aikaa pysähtyä omien asioidesi äärelle ja sitoutua muutoksen tekemiseen ja vastaanottamiseen.

HUOM. Yhteydenotot välittyvät Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Ratkaisukeskeistä terapiaa voidaan käyttää esimerkiksi elämäntilannekriisien, erilaisten tunne-elämän ongelmien, elämänhallinnan haasteiden ja riippuvuuksien hallinnan käsittelyssä. Ratkaisukeskeinen terapia syntyy asiakkaan ja terapeutin välisessä vuorovaikutuksessa ja se suuntautuu tulevaisuuteen pyrkien löytämään ratkaisun yhdessä asiakkaan kanssa tämän esille tuomaan pulmaan. Terapeuttina autan Sinua määrittelemään omat tavoitteesi konkreettisesti ja tekemään pienin välitavoittein etenevän muutossuunnitelman niiden saavuttamiseksi. Matkan varrella seuraamme muutoksen etenemistä ja tarvittaessa voimme tarkistaa sen suuntaa. Terapiassa painottuu uusien näkökulmien ja ratkaisujen etsiminen, luovuus, tapahtuneen edistyksen huomioiminen, ansion jakaminen, Sinun omien voimavarojesi vahvistaminen ja tukijoukon mukaan ottaminen. Asioiden ja tunnekokemusten käsittelyn syventämiseksi käytän erilaisia harjoitustehtäviä ja toisinaan annan välitehtäviä pohjustamaan seuraavaa istuntoa.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Processing my past Sexual problems Phobia/fear Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Työkokemusta minulla on yli 17 vuotta mielenterveys- ja päihdepalveluista sekä avo- että laitoshoidossa. Lisäksi olen työskennellyt perheneuvolassa. Erityisosaamista niin asiakas- kuin kehittämistyössä minulta löytyy riippuvuuksien, ja erityisesti peliongelmien hoitamisessa. Olen ollut kehittämässä ja myös
toteuttanut jo toistakymmentä vuotta peliongelmien yksilö- ja ryhmähoitoja sekä pelaajille että heidän läheisilleen. Työskentelyn kohteina ovat usein myös parisuhde- ja perhe-elämän haasteet, elämäntilannekriisit- ja muutokset, työuupumus, ahdistus- ja masennusoireet.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details

Terapiaan voit tulla Kelan, kunnan, sairaanhoitopiirin tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella / palvelusetelillä, työterveyshuollon kautta tai voit tulla myös itse maksavana ilman lääkärin lähetettä. Kelan kautta terapiaan hakeutumisesta saat lisätietoa osoitteesta https://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia.
Jos Kela myöntää Sinulle psykoterapiapalvelua, maksat vastaanottokäynneistä ainoastaan omavastuuosuuden 32,40 euroa/käynti. Jos Sinulla on toimeentulotukioikeus, voit keskustella mahdollisuudestasi saada omavastuuosuuden kustannuksiin harkinnanvaraista toimeentulotukea kotikuntasi sosiaalitoimesta.